Vad är fördelen med att ha en produktportfölj?

I denna artikel kommer vi att gå igenom fördelarna med att ha en produktportfölj.

Många företag fokuserar sin produktion på en enda produkt och blir experter på denna.

Detta kan absolut ha sina fördelar, men då missar man chansen att bredda sig och ta del av hela marknaden.

Vad är fördelen med att ha en produktportfölj

Genom att erbjuda flera produkter och skapa en portfölj kan man öka vinsten och sprida ut de eventuella riskerna som kan komma av olönsamma produkter.

Målet med denna text är att hjälpa dig som läser att förstå var det innebär att ha en produktportfölj och hur detta kan gynna en verksamhet.

Vad är fördelen med att ha en produktportfölj?

Det finns en mängd fördelas med att ha en produktportfölj och dessa är främst förknippade med säkerheten som kommer med flertalet produkter. De tre fördelar som beskrivs i denna artikel är: breddad marknad, utspridda risker och större vinster.

Man breddar sin verksamhet till flera delar av marknaden

Det säger sig själv att den som har flera produkter på en marknad också kan ta större del av de möjliga vinster som erbjuds. Därför kan en stor produktportfölj med mångsidiga produkter göra att företaget får större del av den aktuella marknaden och dessutom kan få möjlighet att expandera till nya marknader. Eftersom kunder utgörs av individer med olika önskningar och behov är det näst intill omöjligt att designa en produkt som kan tillfredsställa alla. Att skapa produkter som kan hjälpa ett företag in på en helt ny marknad hjälper så företaget att få tillgång till en mycket större kundbas.

Man sprider ut risker

Ett företag som specialiserat sig på en enda produkt är mycket känsligt för problem i produktionskedjan. Skulle en leverantör plötsligt få problem och inte kunna leverera en viss komponent står företaget helt utan vinst under en tid. Genom att ha en portfölj med flera produkter behöver inte verksamheten stanna upp helt bara för att en av produkterna står inför problem. Det innebär att företagets risker sprids ut över alla produkter och man kan hålla sig konkurrenskraftig med vissa produkter medan andra står inför svårigheter. Om man dessutom skulle upptäcka att en produkt över tid är olönsam kan man avveckla denna och investera mer i de lönsamma produkterna. Riskutspridning är på så vis samma sak som att man har fler möjligheter.

Verksamheten tillåts växa

En av de stora fördelarna med att ha en bra produktportfölj är att man med hjälp av denna kan generera större intäkter. När man har flera produkter aktiva på flera olika marknader har man en större kundbas och möjlighet att gå med större vinst. Det innebär att verksamheten kan växa i takt med att produktportföljen växter. Man bör dock inte satsa allt för mycket på att ha en stor mängd produkter, eftersom kvaliteten också är central. Genom att ha några kvalitativa och starka produkter som man satsar på kan man generera stora intäkter och växa över tid.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.