Vad menas med Marknadspenetration?

I denna text kommer begreppet marknadspenetration att förklaras och presenteras på ett så tydligt och kortfattat sätt som möjligt.

För att det ska vara så enkelt för möjligt för läsaren att förstå kommer relevant information att tas upp och marknadspenetrationen förklaras på ett tydligt sätt.

Texten kommer också besvara varför man vill använda sig av marknadspenetration och vilka som skulle ha nytta av denna strategi.

Vad menas med marknadspenetration

Vad menas med marknadspenetration?

Marknadspenetration är en strategi som företag tillämpar för att öka sin tillväxt. Det handlar om att företag vill locka till sig fler kunder eller få befintliga kunder att köpa mer på den redan existerande marknaden. Företaget hoppas kunna skapa en större marknad än tidigare.

Hur fungerar marknadspenetration?

Denna typ av strategi är konkurrenskraftig och har gett framgång hos många företag. Exempelvis öppnade McDonalds McCafe genom att erbjuda liknande produkter som Starbucks, men till ett billigare pris. Detta var en aggressiv och framgångsrik form av marknadspenetration.

Man kan använda sig av marknadspenetration med hjälp av olika strategier. Den vanligaste och mest använda typen av marknadspenetration är prisjustering. Genom att sänka priset går det lätt att öka försäljningsvolymen vilket ger företaget en högre marknadsandel.

En annan typ är Product Promotion vilket innebär att man avser öka försäljningsvolymen genom effektiv annonsering. Man använder olika typer av kampanjstrategier för att skilja företagets produkter från konkurrenternas. Product promotion handlar om att implementera stora reklamkampanjer.

Företag kan också hitta nya distributionskanaler vilket hjälper företag att öka räckvidden till kunderna, om företag endast använder sig av en fysisk butik kan det vara smart att skapa en webbutik.

Vilka vill använda sig av strategin?

Alla företag som vill öka sina marknadsandelar har användning av marknadspenetration. Strategierna ovan kan implementeras på olika sätt. Ett sätt är att gå in i en ny geografisk marknad. Denna strategi används främst av multinationella företag för att expandera sin verksamhet. Det kräver stora investeringar och en korrekt analys av marknaden. Detta är nämligen ett riskabelt sätt att expandera verksamheten men kan ge stora framgångar.

Genom att satsa på marknadspenetration kan man alltså få vissa fördelar. Syftet är att öka försäljningen och strategin har visat sig ge stora resultat med detta. Om marknadspenetrationen görs på rätt sätt kommer detta bidra positivt till hela företaget.

Genom att satsa på sina produkter kommer det att förbättra synligheten för hela företaget. Vilket även stärker ett företags varumärke. Genom att sätta lägre priser eller inkludera fördelar i försäljningen skiljer man utbudet från konkurrenterna, vilket är en fördel.

Trots de många fördelarna med marknadspenetration finns det vissa nackdelar. Det finns alltid en risk då man sänker priserna på sina produkter. Det kan leda till en försämrad bild av varorna eller varumärket. Detta kan leda till att kunderna får en negativ uppfattning av företaget.

Det kan även bli så att man attraherar fel målgrupp. Det kan visa sig att de nya kunderna inte är ideala kunder, vilken kan ge upphov till en dålig koppling mellan kund och företag som försämrar den allmänna bilden av verksamheten.

Strategin kan även skapa oönskad press på andra avdelningar inom företaget. Detta kan exempelvis ske då tillverkarna inte kan sänka kostnaderna så snabbt som de förväntas.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.