Kroppsspråk signaler: Säga mer än tusen ord & har stor inverkan på ens kommunikation

Vi skickar ut en mängd signaler som vi många gånger är omedvetna om.

Ofta tänker man på vad man ska säga men inte hur man ska förmedla det med kroppen. Kroppsspråket och dess signaler kan säga mer än tusen ord och har stor inverkan på ens kommunikation.

Därför bör man också öva på att bli medveten om sitt kroppsspråk.

Kroppsspråk signaler

På så sätt kan man bli tydligare, mer självsäker och förtroendegivande både när man lyssnar och talar.

Vad är kroppsspråk?

Kroppspråk

Kroppsspråk är alla former av mänsklig icke-verbal kommunikation, både medveten och omedveten.

Det är egentligen inte något språk per definition.

Skillnader i kroppsspråk kan variera både mellan individer och mellan olika grupper.

Kroppsspråket kan också skilja sig i olika kulturer och sociala sammanhang.

Dock finns det gemensamma biologiska grunder och många delas också med andra djurarter.

Nya möten kräver bra kroppsspråk

Kroppssprak

Det är i möten med främlingar som kroppsspråket har som mest betydelse.

När man sedan lärt känna varandra spelar det mindre roll.

För den som möter många nya människor i sitt yrke, som till exempel vårdpersonal, är det särskilt viktigt att vara medveten om vad kroppen förmedlar för signaler.

Alla människor som arbetar inom sociala yrken borde vara utbildade i kroppsspråkskunskap, för att kunna läsa av olika situationer och undvika missförstånd.

Den som inte har koll på sitt och andras kroppsspråk kan misstolkas på många sätt.

Om man säger något och samtidigt visar andra kroppsspråk signaler med kroppen riskerar man att inte framstå som trovärdig.

För att förmedla någonting som uppfattas förtroendeingivande är det viktigt att använda rösten och kroppsspråket rätt.

Var avslappnad och håll ögonkontakt

Kroppssprak 1

När vi känner oss osäkra har vi en förmåga att spänna oss.

Detta är lätt att upptäcka i kroppsspråket.

Kom därför ihåg att försöka ha ett lugnt och avslappnat kroppsspråk.

Ha en stadig hållning, låt axlarna sjunka ner och ta några djupa andetag för att bli lite mer avslappnad.

Att dessutom hålla ögonkontakt visar att man är engagerad, positivt inställd och självsäker.

Om man däremot undviker ögonkontakt kan det lätt tolkas som att man är osäker eller ointresserad.

Samtidigt finns det såklart en gräns för hur länge man kan hålla ögonkontakt med någon innan det blir obekvämt.

Ett annat sätt att visa intresse är att nicka med huvudet medan den andra personen pratar.

Detta gör att situationen blir mer avslappnad för båda parter.

Kroppshållning

Ofta tolkar man en människans sinnesstämning utifrån deras kroppshållning.

Hållningen kan till exempel vara inbjudande, avståndstagande eller ge intryck av tillbakadragenhet.

Dessutom påverkar kroppshållningen inte bara hur man uppfattas av andra men även hur man själv känner sig.

Studier har visat att personer som har en rak och säker kroppshållning är mer sannolika att tro på sig själva.

Att sträcka på sig är alltså alltid en god idé, oavsett i vilken situation man befinner sig.

Emotionella ljud

En annan sak man ofta inte tänker på är de ljud man gör mellan orden medan man pratar.

Dessa kan vara mycket uttrycksfulla, tänk till exempel på hur mycket en suck kan uttrycka.

Ett annat exempel är ”ääh”-ljud.

Detta ljud kan ge tecken på osäkerhet om man använder det för mycket, men kan också i viss grad uttrycka eftertänksamhet om det är det man vill förmedla.

Ljudet kan också användas för att fylla ut tystnaden mellan orden, med målet att kunna fortsätta prata och inte ge någon annan tillfälle att sticka in en kommentar.

Vad man ska undvika

En sak man ska vara försiktig med är att hålla armarna i kors.

Detta signalerar motsatsen till öppenhet och signalerar istället distanserande.

Ibland kan dock också uppfattas som tecken på beslutsamhet.

Att vara bortvänd från den som pratar med dig är också ett tecken på ointresse och obekvämhet.

Stå istället gärna vänd mot personen med fötterna formade som ett ”V”.

Detta ger ett inbjudande intryck.

Tänk även på att inte peta i ansiktet eller pilla med något annat i närheten.

Det ger intrycket att man är nervös eller osäker.

Lägg fokus på ansiktsuttrycket

Vad man istället bör fokusera på att göra har i hög grad att göra med ansiktsuttryck.

Att le och se glad ut är mycket viktigt att komma ihåg i vissa situationer, till exempel under en arbetsintervju.

Som allt annat ska man såklart inte överdriva, då det bara tolkas som påklistrat och inte genuint.

Men det är viktigt att le och se glad ut när man hälsar och när man säger hejdå, samt såklart även när det är lämpligt under samtalets gång.

Tänk på händerna

Vad man gör med händerna i kombination med vad man säger sänder mycket starka kroppsspråks signaler.

Vi använder ofta händerna för att understryka vårt budskap.

Att pressa ihop händerna hårt eller klia sig ger ett stressat intryck.

Det kan vara bra att öva framför en spegel för att se vilka signaler man ger.

Vidare har handslag stor betydelse vid första möten.

Att ha en lagom fast och lagom långt handslag är viktigt för att skicka rätt kroppsspråk signaler.

Prova gärna på en vän för att se hur ditt handslag upplevs.

Det är viktigt att inte vara varken för slapp eller klämma för hårt.

Att spegla någon

Om den man pratar med lutar sig framåt eller lutar på huvudet så kan man göra en liknande rörelse.

Ofta kommer detta helt naturligt när vi pratar med någon, men om man tänker på det kan man använda det till sin fördel.

Man upplever en positiv känsla och en samhörighet om den man pratar med speglar en själv och har ett liknande kroppsspråk.

Sammanfattning

Inom retoriken pratar man om både framförande och budskap.

Både sättet man framför någonting på och själva innehållet är viktigt.

Om en presentation framförs på ett riktigt dåligt sätt är det svårt att uppfatta och ta in budskapet.

Och om man har ett snyggt framförande men använder sig av otydliga formuleringar och luddiga ord kommer folk ändå inte förstå budskapet.

Det är när man lyckas harmoniera det man vill förmedla i både kroppsspråk och ord som man gör starkast intryck.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.