Personliga mål på jobbet: Exempel och hur du kan tänka

De flesta människor har svårt att komma fram till vad de vill uppnå och vet inte riktigt hur de ska gå tillväga för att uppnå det de faktiskt vill göra.

Många arbetsgivare och företag bjuder ofta in till personlig utveckling för att man ska kunna växa och utvecklas som person.
Då är det synd att inte ta vara på detta, bara för att man inte har kommit på något bra mål.

Personliga mål på jobbet kan innebära så mycket olika saker som i sin tur kan förbättra arbetslivet.

Personliga mål jobbet

Varför är det viktigt med personliga mål på jobbet?

Arbetsgivare arbetar ofta med medarbetare för att gemensamt hitta personliga mål.

Det är nämligen fördelaktigt för hela företaget då personliga mål hjälper medarbetare att fokusera, utveckla och motivera anställda.

Personliga mål ska dock vara för och utgå från en själv, även om det är rimligt att det har positiv påverkan på arbetslivet.

Bra för chefen och bra för den anställda

Både arbetsgivaren och medarbetaren drar nytta av att man har formulerat personliga mål.

Det kan handla om att utveckla färdigheter, få nya erfarenheter och kunskaper eller att kunna bidra mer effektivt till teamet eller organisationen.

Det kan också vara att få erkännande för det man gör eller att man helt enkelt känner sig gladare på jobbet.

Vissa tror att personliga mål bör hållas åtskilda från yrkesmässiga mål, men så behöver inte vara fallet.

Det är ofta bra att förankra även dessa med chefen och sammanlänka dem med de yrkesmässiga målen.

Personlig utveckling har stor potential att leda till att man får ett bättre arbetsliv under längre tid.

Exempel på personliga mål

Personliga mål kan formuleras på olika sätt.

Det kan handla om allt från att man vill jobba mot att bli befordrad och att växa i sin roll och ta mer ansvar, till att hitta en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

Målen kan också handla om att bli hälsosammare eller att förbättra förmågan att styra sin tid.

Alla dessa mål är viktiga även i arbetet och kan öppna upp för nya möjligheter.

Viktigt att komma ihåg är att mål ska göra (arbets)livet intressantare och roligare, inte bara vara måsten som fokuserar på ens svaga sidor.

Förbättra färdigheter

Ett personligt mål kan handla om att bli bättre på något som man arbetar med dagligen.

Datorbaserade verktyg kan till exempel nästan alla bli bättre på att hantera.

Att lära sig att bemästra något som man redan arbetar med är ganska enkelt och kräver sällan dyra kurser eller allt för mycket tid.

Genom att förbättra och göra små kompetenshöjningar löpande så kan man komma långt.

Bredda kompetensen

Man kan också ha något nytt på listan för personliga mål.

Genom att lära sig ett helt nytt kompetensområde kan man blir mer motiverad i arbetet.

Det kan handla om allt från att lära sig ett nytt språk till att lära sig om marknadsföring i sociala medier.

Här är det bra att undersöka vad det finns för intressanta kompetensområden i den branschen man befinner sig.

Att sätta mål som är i linje med ens värderingar

När man sätter upp personliga mål på arbetsplatsen är det viktigt att se till att de stämmer överens med ens värderingar och den man är som person.

Detta hjälper sedan både att hålla fokus och motivationen uppe när man arbetar mot sitt mål.

För att få insikt om vilka värderingar man har, kan man ställa sig följande frågor:

 • Vad är viktigt för mig i livet?
 • Vad gör mig lycklig?
 • Vad brinner jag för?
 • Vilka är mina styrkor och svagheter?

Att arbeta med mål som harmoniserar med ens personlighet bidrar även till en ökad känsla av sammanhang och mening.

De vanligaste målen

De mål som är vanligast när det kommer till arbetslivet handlar om högre lön, bättre förmåner och att man avancerar inom företaget.

Genom att ha denna typ av mål missar man dock att denna typ av belöningar enbart ger tillfredsställelse under en kort period.

Många undersökningar har visat på att högre lön inte ger högre motivation.

Däremot behöver lönen upplevas som rättvis i förhållande till det arbetet man utför.

Däremot finns det andra ämnen som påverkar motivationen.

Dessa är exempelvis autonomi, bemästrande och syfte.

Autonomi som mål

Autonomi betyder att man som medarbetare behöver ha möjlighet att själv påverka sitt arbete.

Det kan handla om olika saker, som till exempel en flexibel arbetstid eller att man får möjlighet att arbeta med det man själv tycker är viktigt.

Bemästrande som mål

Att bemästra något handlar om att bli bättre på det man redan kan.

Att få möjlighet att utvecklas och lära sig mer om arbetet gör att man blir mer intresserad.

Studier har också visat att om man lär sig mer om något man tycker är tråkigt, så blir det mer fascinerande och spännande.

Detta för att man vet mer om ämnet, vilket ökar ens motivation.

En grundläggande del för att vara motiverad och vilja arbeta och utvecklas vidare är att veta att det man gör betyder något för andra.

Det är viktigt att veta att det på något sätt förbättrar någonting för människor.

Målet kan inte bara bestå i att tjäna pengar, det räcker inte för att känna ett driv att fortsätta arbeta.

Ett personligt mål kan vara att bidra till att förbättra en vara eller en tjänst.

Att tänka på när det kommer till arbetsmål

Det finns vissa punkter att tänka på för att sätta upp konkreta mål på arbetet.

Fokus bör ligga på att utveckla, vårda och jobba vidare med det som man är duktig på och som får en att må bra.

Tydlighet är viktigt, ju tydligare målet är formulerat, desto större sannolikhet att det förverkligas.

Om målet är alldeles för brett eller otydligt är det svårt att ge de styrning framåt.

Ha inte heller för många mål samtidigt.

Det är bättre att fokusera på några få än att ha flera parallella mål.

Se till att målet är realistiskt och möjligt att uppnå, men att det inte heller är för trivialt.

En bra sak kan vara att ha en deadline i horisonten som hjälper till att driva utvecklingen framåt.

När ett mål är uppnått är det viktigt att uppmärksamma det och att man får bekräftelse för det man har uppnått.

Exempel på personliga mål på arbetet

Ibland kan man behöva lite mer konkreta exempel för att bli inspirerad och välja sina mål.

Här kommer några mål man kan sätta för sig själv:

 • Lära sig mer om Excel eller Word och hur man kan använda smarta funktioner.
 • Certifiera sig som projektledare
 • Utveckla nya språkkunskaper
 • Lära sig ett nytt verktyg
 • Ändra på arbetstider eller var man arbetar ifrån
 • Gå en kurs
 • Sluta arbeta övertid och bli bättre på att säga nej
 • Gå en kurs i förhandlingsledning
 • Ökat välmående genom att börja springa

Det viktigaste är att man väljer ett mål som känns relevant, så att det inte bara blir nya måsten.

Sammanfattning

Personliga mål kan vara knepiga att sätta.

Det behöver vara något som är intressant för personen som individ, men även något som ligger i linje med vad företaget vill och har resurser till.

Det är också lätt att fastna i en tankebana där jobbet endast handlar om lön eller karriär.

Tyvärr visar forskning att högre lön endast ger kortsiktiga belöningar.

Personlig utveckling är däremot av stor vikt och leder ofta till att man får ett bättre arbetsliv under längre tid.

Ett personligt mål ska vara lagom utmanande och kännas spännande, det ska inte vara en börda.

Det är en chans till en roligare och mer givande arbetsmiljö.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.