Hur hanterar man stress på jobbet?

Idag ställs det ofta hög krav på medarbetare på de flesta arbetsplatser.

Detta leder till att många kan känna en stor stress på grund av situationen på jobbet.

Man kanske upplever att man alltid har mer att göra i dagens slut än när man kom på morgonen.

Hur man hanterar stress på jobbet

Vanligt är också att man känner prestationsångest på grund av ständiga krav från medarbetare och chefer.

Alla kan ha dåliga dagar, men om man ständigt känner sig stressad på jobbet är det viktigt att ta tag i situationen.

Långvarig stress kan få allvarliga konsekvenser och leda till depression och utbrändhet.

I den här artikeln ges tips på hur man kan hantera stress på jobbet.

Hur hanterar man stress på jobbet?

Det finns mycket man kan göra för att sänka stressnivåerna på arbetsplatsen.

Genom att lära sig stresshantering går det att förebygga stressen innan den utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa.

Några tips är att sätta gränser för arbetsbelastning, ta pauser under arbetsdagen och att lämna jobbet på jobbet.

Skapa tydliga mål och strukturer

Engagemang och delaktighet motverkar stress så länge det finns tydliga mål för verksamheten.

För att kunna må bra på arbetsplatsen behöver man ha inflytande över arbetsuppgifter och arbetsmiljön.

En viktig del för att undvika stress är att skapa en tydlig struktur där det framgår vad och hur mycket man behöver göra.

Detta går att göra genom att prioritera de uppgifter som är viktigast och sätta upp tydliga mål tillsammans med chefen.

Det är också viktigt att det finns en balans mellan ansvar och befogenheter.

Chefen bör agera föredömligt

Det är viktigt att chefen på arbetsplatsen är ett gott föredöme för medarbetare när det kommer till stresshantering.

En chef som själv tar regelbundna pauser, motionerar och inte jobbar övertid sätter en hälsosam standard som medarbetare lättare tar efter.

Hur chefen beter sig gentemot medarbetare är också en viktig punkt.

Som chef bör man till exempel inte mejla och ringa medarbetare utanför arbetstid, då detta blir ett stressmoment för dem.

Ta pauser under arbetsdagen

Ingen människa mår bra av att arbeta långa perioder utan uppehåll.

Varken hjärnan eller kroppen klarar till slut av att arbeta effektivt efter att ha jobbat för länge i sträck.

Det är viktigt att planera in pauser i arbetsdagen för att få in en rutin där korta pauser uppmuntras.

Speciellt viktigt är det att ta en ordentlig lunchrast, man behöver få näring för att fungera och samtidigt passa på att koppla bort från arbetsuppgifter en stund.

Hjärnan och kroppen behöver också varierande arbetsuppgifter för att fungera som bäst och må bra.

Tempot är en annan viktig punkt att ha i åtanke, bäst är om det varierar med intensiva perioder som sedan övergår i lugnare stunder för att man ska hinna återhämta sig.

Ta inte med jobbet hem

Med dagens teknik är de flesta mer eller mindre ständigt uppkopplade, vilket leder till att många inte lämnar jobbet på jobbet.

Kanske tar man med sig datorn för att göra den där sista saken som inte hanns med.

Kanske ska man bara svara lite snabbt på ett mejl med mobilen.

För att förebygga stress och dess konsekvenser bör man istället lämna datorn på arbetsplatsen och inte koppla jobbmejlen till telefonen.

Om detta inte är möjligt, kan man åtminstone stänga av notifikationerna från mejl-appen.

För att leva ett hälsosamt liv måste man kunna skilja på jobb och fritid.

Om man tycker att detta är svårt, kan man till exempel boka in aktiviteter direkt efter jobbet.

Att röra på sig

Ett effektivt sätt att förebygga stress är vardagsmotion.

En lite snabbare promenad på en halvtimme varje dag räcker för att både kropp och hjärna ska må bättre.

Man kan också försöka cykla till jobbet eller gå på någon form av träning där man rör på sig.

Detta kan även göra att man sover bättre.

Sömnen är oerhört viktig för att hjärnan och resten av kroppen ska återhämta sig.

Friskvårdsbidraget är till för att man ska använda det, förebygga bland annat stress och kunna hålla sig hälsosam utan att behöva spendera dyra pengar.

Var observant på begynnande stress-symptom

En arbetsbelastning som är för tung påverkar inte bara kroppen utan även psyket.

Genom att vara observant på de vanligaste stress-symptomen går det att ställa rätt frågor och se över vad man kan göra för att ändra på arbetsmiljön.

Tidiga tecken på stress kan vara trötthet, sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, försämrat minne, humörsvängningar och koncentrationssvårigheter.

Man kan också bli mer infektionskänslig.

Om man uppvisar stress-symptom behöver man stöd och hjälp för att ta sig ur det hela.

Man kan kontakta företagshälsan eller ta hjälp av någon annan på arbetsplatsen.

Långvarig stress kan annars leda till sjukskrivning och utbrändhet samt ge men för livet.

Livet utanför arbetsplatsen kan påverka

Förmågan att hantera pressade jobbsituationer påverkas av hur man har det på fritiden.

Vänner, familj och fritidsintressen bidrar alla till återhämtning och perspektiv på tillvaron.

Det är viktigt att avsätta tid för personer man tycker om att umgås med, kanske genom att bestämma en dag i veckan eller till och med månaden då man gör något speciellt tillsammans.

Vidare kan relationskonflikter, skilsmässa och anhörigas sjukdom i sin tur skapa stress och göra att man inte har någon energi över till arbetet.

Stress på arbetsplatsen kan också bero på att man har en allt för stressig vardag och fritid utanför jobbet.

Här är det viktigt att chefen ger stöd till medarbetaren, ibland kan något så enkelt som en omtänksam fråga räcka.

Våga säga nej

Det är lätt hänt att man tar på sig extra arbetsuppgifter, speciellt om man är naturligt hjälpsam som person.

Det kan handla om att man vill bevisa sin effektivitet och att man har kompetens för uppgiften och ibland är man kanske bara rädd att göra någon annan besviken.

Bemanningen och organisationen på en arbetsplats ska vara utformad så att arbetsbelastningen blir någorlunda rimlig.

Det är viktigt att våga säga nej till extrauppgifter, speciellt om de är någon annans ansvar.

På så sätt tar man kontroll över sin arbetssituation.

Kanske är det till och med så att man sår ett frö till förändring i arbetsplatsens kultur genom att våga säga nej.

Ställ rimliga krav

Det är vanligt att personer som lider av långvarig stress upplever att de har höga krav ställda på sig.

Detta kan mycket väl vara sant, men ibland är man själv sin egen största kritiker.

Det är inte möjligt att prestera på topp hela tiden, vilket kan vara lätt att glömma bort eller acceptera om man är en högpresterande, ambitiös person.

Därför kan det vara värt att fundera över vilka krav man ställer på sig själv som är kanske är orimliga.

Om man har svårt att avgöra vad som är rimliga krav är det absolut inte fel att fråga vänner, mentorer eller andra personer som man litar på.

Sammanfattning

Det är inte ovanligt att arbetsplatsen är en källa till stress.

Stress bör tas på allvar då det kan skapa konsekvenser som i värsta fall leder till sjukskrivning och utbrändhet.

Detta är naturligtvis negativt för personen som upplever stressen, men också för organisationen som helhet.

Det kan ta mycket tid och resurser att ersätta en person på kort eller lång sikt, på grund av någonting som hade kunnat förebyggas och förhindras från början.

Man kan på olika sätt förebygga stress på arbetsplatsen genom att skapa en hälsosam arbetsmiljö samt sätta tydliga gränser i arbetet.

Chefen har ett stort ansvar när det kommer till att visa på föredömligt beteende samt att var uppmärksam när det kommer till medarbetare och deras hälsa.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.