5-minutersmetoden: Skapa en rutin för att få en bättre sömn

Under sömnen laddar man upp batterierna och återhämtar sig från dagens ansträngningar och intryck.

Det handlar om både mental och fysisk återhämtning.

En bra sömn stärker immunförsvaret och skyddar i längden från sjukdomar.

5 minuters metoden

En babys sömn ger också den vuxne vila.

För många föräldrar har det varit en utmaning att få sin bebis att komma till ro och sova.

Kanske har man varit tvungen att lägga sig ner bredvid och rent av somnat själv innan sitt barn.

En metod för att få barnet att somna kallas för 5-minuters metoden.

Vad är 5-minuters metoden?

5-minuters metoden är en metod för att få ett barn att hitta sitt eget sätt att somna.

Föräldern nattar barnet men lämnar det sedan ensamt i sängen.

Var femte minut tittar man till sitt barn, utan att röra det.

Metoden går ut på att vänja barnet vid att somna själv.

Bakgrund till 5-minuters metoden

5-minutersmetoden är en internationell metod.

Richard Ferber beskrev en metod som kallades för ferberization eller the progressive waiting-approach.

Han beskrev metoden som ett sätt att få barnet att hitta sin egen sömn.

Det här kunde vara en lösning när familjer tappar mycket gemensam sömn, och där det finns ett problem att sova lugnt tillsammans med sitt barn.

Metoden att låta barn sova av sig själva är inte alls ny.

Redan i slutet av 1800-talet fanns metoder där det var normalt att man lät barnet skrika en stund innan man gick in och tröstade det, för att på så sätt vänja sig vid att vara ensamt.

Ferbers metod är inte så kall och hård som de gamla metoderna, utan bygger på ett helhetstänk där man gradvis förbereder sin bebis för att somna.

Det är viktigt att det kopplas ihop med rutiner för att lägga sig och aktiviteter under dagen.

Fördel med 5-minutersmetoden

Det är viktigt att alla i familjen får tillräcklig sömn.

I de fall där föräldrar lider av att inte kunna slappna och sova tillsammans med barnet, kan den här metoden vara en lösning.

Även om man förlorar en del kontakt, kanske rent av förtroende och tillit, kan metoden fungera.

Det är inte i första hand en metod för att barnet ska bli självständigt.

Det är en pragmatisk lösning som kan ge ett bra resultat, om föräldrar och barn mår bra i längden.

Det handlar i grund och botten om att hitta en fungerande metod, och då kan femminutersmetoden vara en lösning, antingen tillfälligt eller tillsammans med andra metoder.

Även om det låter som att barnet kan lida under en sådan metod, så behöver det inte innebära något beständigt trauma.

Kritik mot 5-minutersmetoden

Tanken med 5-minutersmetoden är att avlasta föräldrarna och att göra barnet självständigt.

Man ser att den fungerar genom att bebisen lär sig hitta sin sömn efter kortare tid varje dag.

Bebisen har då kommit över rädslan att vara själv.

Trots detta har metoden har blivit mindre vanlig.

Kritiker ser i och för sig att bebisen vänjer sig och lär sig att somna, men att det har ett högt pris.

Det handlar inte i första hand om att barnet blir mer tryggt med sig själv utan mer om att det accepterar rädslan.

När ett barn accepterar maktlöshet och rädsla kan det få konsekvenser i framtiden.

Det är viktigt att barnet kan lita på sina föräldrar, sin omgivning, för att senare utveckla en hållbar och nära relation med människor omkring sig.

Sätt att använda 5-minutersmetoden

Om man ser 5-minutersmetoden som en av olika metoder kan den vara funktionell.

Det handlar om att både barnet och föräldrarna är mogna för metoden och kan använda den på rätt sätt.

Det går inte att vara alldeles för kategorisk på något håll.

De som ser att barnet lider av att lämnas ensamt, kanske måste prova metoden stundvis för att hålla balansen mellan sömn och att alltid vara närvarande.

De som gärna sover själva och lämnar barnet i ett annat rum, kanske behöver prova att närma sig och träna på att sova tillsammans med sitt barn.

Det handlar om att få familjen som helhet att fungera.

Ett barn måste kunna visa och känna behov av sina föräldrar och föräldrar måste också lära sig att de behöver kunna vara nära, men samtidigt ta distans när det behövs både för dem själva och för barnet.

Bebisar och sömn

När barnet är nyfött sover det mer än det är vaket, men när det är sex månader kan räcka med att sova tolv timmar per dygn.

Hur den sömnen ser ut kan vara olika från barn till barn.

Sömnen är oftast bäst i under de första timmarna, så det är viktigt att låta barnet somna in i lugn och ro.

Barnen kan såklart vakna till efter en kort sömn, på grund av hunger eller att blöjan är full.

Då har metoder som liknar femminutersmetoden en fördel, eftersom barnet kan ha lärt sig att ta tillbaka sömnen på egen hand.

Att klara sig själv ger trygghet, en annan sorts trygghet än den som närhet till föräldrarna ger.

Därför är det viktigt att inte vara för kategorisk om vilken metod som fungerar för sitt barn, utan det är bra att försöka vara flexibel och prova olika lösningar.

Sammanfattning

5-minutersmetoden handlar om hur man kan skapa en rutin för att familjen ska få en bättre sömn, särskilt när man har små barn.

Det är inte i första hand en lösning på barnens sömn utan ett alternativ som kan användas när det är svårt att sova tillsammans med sin bebis.

En positiv effekt av metoden kan vara att barnet blir mer självständigt och kan somna om själv när det har vaknat på natten.

Samtidigt har kritiker kommenterat att alltför mycket användande av 5-minutersmetoden kan ge oväntade konsekvenser i vuxenlivet.

Att använda metoden på ett medvetet sätt, kan dock vara ett bra sätt att bygga rutin i familjen.

Det gäller helt enkelt att prova sig fram och bara för att ett sätt fungerar för en individ, är det inte säkert att det fungerar för en annan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.