Lista på öppna frågor: Frågor som inte kan besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”

Öppna frågor kan beskrivas som de frågor som leder till början av en längre konversation, i motsats till slutna frågor som kan besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”.

Denna typ av öppna frågor öppnar upp för mer utforskande av den andra personen.

Ofta tenderar man att ställa stängda frågor i vardagstal.

Lista på öppna frågor

Därför kan det vara bra att öva på att ställa öppna frågor.

Vad är öppna frågor?

Öppna frågor är frågor som inte kan besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”, och istället kräver att respondenten utvecklar sitt svar.

Dessa frågor kräver mer än ett ords svar eller att välja bland ett fåtal alternativ.

Det ger personen man ställer frågan till en större frihet i sitt svar.

Hur man ställer öppna frågor

En öppen fråga börjar ofta med följande frågeord; vad, var, varför, när, vem eller hur.

Man kan också inleda frågan genom att be personen berätta om eller beskriva något och sedan sätta in ett av frågeorden ovan.

Ett exempel kan vara: Berätta om när du senast genomförde ett stort projekt?

Eller: Kan du beskriva vad du tyckte var bra och dåligt med det senaste projektet?

Man kan också börja med en stängd fråga för att sedan ställa öppna följdfrågor.

Till exempel: Gillar du att spela sällskapsspel?

Detta är en stängd frågan, vilken man kan följa upp genom att fråga varför eller varför inte.

Exempel på öppna frågor

För att visa hur man ställer en öppen fråga kommer här ett par exempel på öppna frågor som inleds med de olika frågeorden.

Vad tror du är de största utmaningarna med denna metod?

Var hörde du om denna händelse?

Varför valde du att bli författare?

När var sista gången du tog ditt initiativ för att lösa ett problem?

Vem kommer att dra mest nytta av detta?

Hur ser din drömresa ut?

Vad som är bra med öppna frågor

Genom att ställa öppna frågor ger man mer utrymme för kreativitet.

Människor uppmuntras att svara mer fritt, berätta om sina åsikter eller säga vad som helst.

Det är bra att använda sig av i kreativa miljöer när man vill att idéer ska flöda.

Det ger även bättre förståelse för den som svarar på frågan.

Öppna frågor låter respondenten uttrycka sina tankar eller känslor inför ett ämne.

En sluten fråga tillåter inte denna sortens svar.

Man kan alltså få en mycket bättre förståelse för respondenten genom att ställa öppna frågor.

Om man till exempel vill få detaljerad feedback är det bäst att använda den här typen av frågor.

Det är också bra att använda öppna frågor om man vill komma djupare och utforska andra vägar med öppna följdfrågor.

Öppna frågor och slutna frågor

För att demonstrera skillnaderna mellan slutna och öppna frågor kommer här exempel på slutna frågor och hur man kan göra om dem till öppna frågor.

Sluten fråga: Ska vi ha glass till efterrätt ikväll?

Öppen fråga: Vad ska vi ha till efterrätt ikväll?

Sluten fråga: Gillar du att jobba där?

Öppen fråga: Hur är det att jobba där?

Sluten fråga: Skulle du vilja resa till Japan någon gång?

Öppen fråga: Var skulle du vilja resa någonstans?

Förvandla slutna frågor till öppna frågor

Ett sätt att lära sig ställa mer öppna frågor är helt enkelt att börja uppmärksamma de frågor man ställer till kollegor, familjemedlemmar och vänner.

Kanske ställer man slutna frågor där öppna frågor skulle passat bättre och gett mer information för båda parter.

Om man kommer på sig själv med att ställa en sluten fråga, kan man sedan rädda upp det hela genom att följa upp den med en öppen fråga.

Det är också viktigt att faktiskt lyssna aktivt på svaren, speciellt om frågorna ställs i utvärderingssyfte eller liknande.

Saker man inte bör göra

Det finns några aspekter man bör ha i åtanke när man ställer öppna frågor.

Man bör alltid tänka på att aldrig fråga något som är för privat eller personligt.

Det är inte lämpligt att till exempel ställa följande fråga under en arbetsintervju: Berätta om en tid då du var hjärtekrossad/deprimerad men ändå lyckades genomföra ditt arbete?

Ställ inte heller vaga eller tvetydiga frågor.

Man ska också vara försiktig med hur man formulerar frågorna så att de inte blir ledande.

Till exempel: Hur underbart är det att jobba hos oss?

Denna fråga lämnar inget utrymme för andra åsikter.

Det är även viktigt att inte lägga till för många ämnen i en och samma fråga.

Det kan överbelasta respondenterna och göra det svårt att ge ett tydligt svar.

Exempel på öppna frågor för barn

Att ställa öppna frågor till barn är ett bra sätt att hjälpa dem att få sin kreativitet att flöda, utveckla sitt språk och vara mer uttrycksfulla i sina åsikter.

Nedan kommer exempel på enkelt strukturerade öppna frågor att använda sig av när man pratar med barn:

 • Vad gör du?
 • Hur gjorde du det där?
 • Vad hände under din dag i skolan?
 • Vad gjorde du imorse?
 • Vad vill du göra i helgen?
 • Vem satt bredvid dig idag?
 • Vilken är din favorit… och varför?
 • Vad är skillnaderna mellan…?
 • Vad händer om…?
 • Berätta om…?
 • Berätta varför…?

Öppna frågor för arbetsintervjuer

Få kandidaterna att dela mer av sina tankar och kunskaper, färdigheter och personlighetsdrag med dessa frågor.

 • Hur skulle du beskriva dig själv?
 • Hur skulle din chef/kollega beskriva dig?
 • Vilka är dina motiv?
 • Beskriv din ideala arbetsmiljö.
 • Hur forskar/hanterar du konflikter eller stressiga situationer?
 • Vilka är dina styrkor/svagheter?
 • Vad är du stolt över?
 • Vad vet du om vårt företag/branschen/din position?
 • Berätta för mig när du stötte på ett problem och hur du hanterade det.
 • Varför är du intresserad av denna tjänst/fält?

Öppna frågor för teammöten

Öppna frågor är bra att använda som inledning på teammöten, det kan också rama in konversationen och får även alla i teamet att uttrycka sig och göra sina åsikter hörda.

 • Vilket problem vill du lösa i dagens möte?
 • Vad är det du vill åstadkomma efter det här mötet?
 • Vad kan teamet göra för att hålla dig engagerad/motiverad?
 • Vilka är de personliga projekt du arbetar med på sistone?
 • Vilken är den bästa komplimangen du har fått från ditt team?
 • Vad gjorde dig glad/ledsen/nöjd på jobbet förra veckan?
 • Vad vill du testa nästa månad/kvartal?
 • Vilken är din/vår största utmaning?
 • Hur kan vi förbättra vårt sätt att arbeta tillsammans?
 • Vilka är de största blockerarna som du/vi har?

Öppna frågor inom forskning

Inom forskningsprojekt är det mycket viktigt att tänka på hur man formulerar sina frågor.

Här kommer tio frågor för djupintervjuer för att få fler insikter kring intervjupersonernas insikter och perspektiv.

 • Vilka aspekter av detta problem är du mest bekymrad över?
 • Om du har en chans, vad skulle du vilja förändra?
 • Vad vill du inte ändra?
 • Hur tror du att detta problem kan påverka ungdomar?
 • Vilka är de möjliga lösningarna enligt dig?
 • Vilka är de 3 största problemen?
 • Vilka är de tre viktiga konsekvenserna?
 • Hur tror du att vi skulle kunna förbättra våra nya funktioner?
 • Hur skulle du beskriva din upplevelse av (händelse, produkt, person)?
 • Varför valde du att använda produkt A istället för andra produkter?

Sammanfattning

Öppna frågor är formulerade så att de tillåter respondenten att uttrycka sig fritt och att utveckla sitt svar.

Om man vill ha ett svar som går lite längre än ja/nej ska man ställa öppna frågor.

Öppna frågor går att använda sig av i alla möjliga miljöer och situationer.

Man kan med fördel öva på att ställa fler öppna frågor, både på arbetsplatsen och i relationer med vänner och familj.

På så sätt kan man få en större förståelse och lära känna andra människor bättre.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.