Hur ser en Funktionsorganisation ut?

För att förstå hur en funktionsorganisation ser ut kan man tänka på ett klassiskt stort företag.

Detta är nämligen en mycket vanlig organisationstyp som man förknippar med de flesta större organisationer.

Funktionsorganisationen bygger på att aktiviteter ska fördelas på dem som har expertisen att hantera dem bäst.

Hur ser en Funktionsorganisation ut

Det innebär att försäljare ska syssla med försäljning, HR-personalen med HR och administrativ personal med administration.

Genom att fokusera avdelningar på specifikt arbete skapar man större effektivitet och tydliggör verksamheten.

Dessutom behöver inte hela företaget bli involverat om någon avdelning skulle få problem eller fastna i sitt arbete.

Målet med denna text är att du som läser ska få inblick i funktionsorganisationen och dess uppbyggnad.

Hur ser en funktionsorganisation ut?

I en funktionsorganisation är varje arbetsområde och aktivitet på ett företag fördelat på specificerade avdelningar. Dessa avdelningar fördelar sedan arbetet internt och levererar tillsammans resultat. Funktionsorganisationen är mycket vanlig och syns ofta inom större företagsstrukturer.

Varje avdelning hanterar sitt expertisområde

Det viktigaste karaktärsdraget för en funktionsorganisation är att varje individuell avdelning hanterar det som den är bäst på. Det gör att kunskapen blir djupare och arbetet blir av bättre kvalitet. Genom att man får möjlighet att fokusera på det man faktiskt kan och är intresserad av finns det dessutom stor möjlighet att växa inom företaget. Avdelningarna är i sig ofta uppdelade i en tydlig top-down struktur vilket gör att de anställda har koll på vem de rapporterar till. Hela avdelningen arbetar tillsammans för att nå vissa mål, men individerna har självklart också eget ansvar för arbetet som utförs.

Silor inom funktionsorganisationen

Inom funktionsorganisationer hör man ofta talas om begreppet ”silo”. Begreppet syftar till att beskriva den tydliga hierarkiska struktur som finns inom varje avdelning, men även hur avdelningarna arbetar tillsammans inom sin egen silo. Kommunikation sker inom silon, och skulle man vara missnöjd med något eller uppleva problem ska man vända sig till sin chef inom samma avdelning. Det är sedan avdelningschefens ansvar att rapportera eventuella bekymmer till företagsledningen. Den tydliga kommunikationskedja som finns inom funktionsorganisationen gör att mindre tid går åt för företagets ledningsgrupp att svara på frågor de kanske inte har kompetens till. Dessa frågor hanteras internt inom silon, och vid större bekymmer eller viktiga diskussioner kopplas ledningen in.

Bygger upp de individuella styrkorna

En stor fördel med funktionsorganisationen är att varje individ inom avdelningarna får en chans att bygga upp sina styrkor. Eftersom organisationsformen är baserat på att lyfta fram avdelningarna som experter på sitt eget område kan man alltså arbeta med precis det man utbildats eller tränats till. Dessutom gör den tydlig hierarkiska ordningen att man enkelt förstår hur man kan klättra inom organisationen. Detta uppbyggande av individuella styrkor inom ett specifikt område ses ofta som en fördel, men kan också kritiseras som en av de stora nackdelarna med funktionsorganisationen. När en anställd endast tillåts fokusera sitt arbete inom ett specifikt fält riskerar man att missa kompetens som kunde upptäckts om denna fick utforska sina färdigheter mer.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.