Vad är Tillväxtstrategi?

Går det lite trögt för ditt företag eller organisation?

Om produkterna inte säljer lika bra eller om du helt enkelt vill öka försäljningen kan det vara bra att ta en titt på olika tillväxtstrategier.

Denna artikel kommer att reda ut vad tillväxtstrategier är för något och vad de kan vara bra för.

Vad är tillväxtstrategi

Artikeln kommer att gå igenom när det är aktuellt att använda sig av en tillväxtstrategi och förklara hur man går till väga för att implementera och skapa tillväxt.

Vad är tillväxtstrategi?

Man kan beskriva en tillväxtstrategi som en karta över hur ett bolag ska växa, och denna innehåller därmed olika delar som beskriver företagets mål. Kartan innehåller exempelvis vilka marknader bolaget bör verka inom, vilken målgrupp man bör rikta sig mot och hur man ska utveckla sitt varumärke.

När finns det behov av en tillväxtstrategi?

Det är svårt att svara på när det är bäst att ett företag implementerar en tillväxtstrategi. Dagens marknader är i ständig förändring och nya utmaningar dyker upp för alla företag. Tillväxtplaner brukar bli aktuella vid olika tillfällen, exempelvis vid ett generationsskifte. Den nya generationens ägare får tillfälle att uppdatera och skapa sina egna planer för företaget.

Ett annat tillfälle är när företaget har fått nytt kapital, vid dessa tillfällen är det en utmärkt idé att investera i företagets tillväxt. Om företaget har utvecklat en ny produkt eller tjänst är det förmodligen redo att gå in på marknaden med denna, och då kan tillväxtstrategier behövas.

Många företag vill expandera utomlands och för att lyckas med detta gäller det att ha en tydlig strategi hur det ska gå till. I vissa fall har bolaget producerat en produkt som är före sin tid och därför inte lyckats med sin affärsidé. När marknaden är redo behövs en strategi för hur man ska presentera produkten.

De vanligaste förekommande tillväxtstrategierna

Det finns olika vägar att gå beroende på vad företaget vill uppnå. De vanligaste metoderna är marknadspenetrering, marknadsexpansion, produktexpansion, förvärvsstrategi och diversifieringsstrategi.

Vid en marknadsexpansion läggs fokus på att sälja befintliga produkter eller tjänster, med skillnaden att man vill expandera till nya marknader. Detta kan vara på grund av att konkurrensen hårdnat på den befintliga marknaden.

Förr eller senare måste ett företag utöka sitt produktutbud eller förbättra sina produkter. När ett företag gör detta rör det sig om en marknadsexpansion. Det är en naturlig tillväxtstrategi eftersom ej uppdaterade produkter blir utdaterade om de inte blir utvecklade. Man måste möta sin målgrupps efterfrågan.

Om inte någon av dessa strategier passar är förvärvsstrategi effektivt. I stället för att expandera sin verksamhet till en ny marknad kan man köpa upp företag på den redan existerade marknaden. Det finns olika fördelar med denna strategi, till exempel att man genom förvärvet får större marknadsandelar. Det innebär emellertid en stor kostnad i stunden, men kan i längden vara det företaget behöver.

Om det är nödvändigt kan den sista utvägen vara att börja sälja en ny typ av produkt. För att lyckas med en diversifieringsstrategi måste man ha gjort mycket research om marknaden och produkten för att ha en chans. Stora förändringar kommer nämligen med stora risker.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.