Hur gör man en PEST-analys?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”hur gör man en Pest-analys?”.

Företag använder Pest-analyser som ett verktyg för att förstå ens marknad och vilka externa makrofaktorer som påverkar ens verksamhet.

Genom att genomföra regelbundna Pest-analyser kan man säkerställa att man inte missar viktiga möjligheter eller tar onödiga risker.

Hur gör man en pest-analys

För att förstå hur en Pest-analys genomförs behöver man först ha koll på att akronymen står för: Political, Economical, Socio-Cultural och Techonological.

Det är alltså dessa fyra faktorer som studeras.

Efter att ha läst texten kommer du ha god kännedom om hur en Pest-analys genomförs.

Hur gör man en Pest-analys?

Den främsta anledningen till att man gör en Pest-analys är att få förståelse för sin omgivning och marknad. Genom att ha bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar företaget kan man på ett bättre sätt lägga upp en strategisk affärsplan.

Samla så mycket data som möjligt

Det första man behöver göra då man vill genomföra en Pest-analys är att samla data. Det är vanligare att man samlar in för lite data eller börjar sålla alldeles för tidigt. Detta bör man undvika och det allra bästa är att samla in precis allt som kan vara av intresse. Data samlas genom att man bryter ner de fyra kategorierna en efter en och samlar in all den information som kan påverka ens företag. Man bör samla in data både om nuvarande situation och framtida trender.

Förstå vilka möjligheter som finns

När man har sin data framför sig är det dags att analysera den. Det första man gör är att se över vilka möjligheter som finns. Om man exempelvis identifierat en viss socio-kulturell trend kan man anpassa sin verksamhet för att möta detta nya behov som väntas komma. Man kan också titta på sina konkurrenter och försöka se hur deras affärsplaner ser ut för att få en bild av hur de opererar.

Förstå vilka hot som finns

Nästa steg är att leta efter hot. Genom att ha koll på de eventuella problem som kan komma för företaget, kan man ligga steget före i sin strategiska planering. Det gör att man kan minimera den skada som hoten kan åsamka en genom att exempelvis lägga om sin verksamhet för att passa bättre i ett framtida läge. Om man exempelvis identifierat att efterfrågan kommer gå ner på en viss marknad man opererar på kanske man kan vända detta till en möjlighet genom att flytta sin operation till en ny marknad.

Sätt upp strategiska mål baserade på Pest-analysen

Det är viktigt att man omvandlar sin analys till konkreta strategiska mål som både är lätta att följa och utvärdera. Om man inte har en tydlig målbild riskerar man att stöta på framtida problem där man själv inte kunnat följa det som ens analys tydligt pekat på. Det sista steget i ens analys ska därför vara att bygga upp en strategisk plan och även lägga in ett datum för utvärdering av planen. Utvärderingar och kontroller är ett effektivt sätt att kontrollera att något efterföljs.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.