Headhunting

Headhunting kallas den process då ett företag anställer en extern rekryterare eller specialist, ofta för att utföra en viktig rekrytering. Vanligtvis används headhunting bara för tjänster med hög profil som är mycket betydelsefulla för företaget. Ofta söker företaget fylla en chefsposition som de inte önskar annonsera ut eftersom den är allt för tung.

Headhunting

 

I sådana situationer kan det vara bra att ta hjälp av en headhuntingspecialist som kan avgöra vad företaget behöver i den givna situationen. En headhuntare kommer in med nya perspektiv och kan ofta se vad företaget saknar bättre än någon som befinner sig mitt i företagets arbetskultur. Headhunting leder ofta i slutändan till väldigt hårda förhandlingssituationer där headhuntaren försöker övertala en specifik kandidat att byta företag.

Tanken bakom headhunting är att det existerar en perfekt kandidat för den specifika tjänsten, men att denne för närvarande inte är tillgänglig. Därför behöver man ”jaga fatt” på personen och övertala denne att acceptera erbjudandet. Denna perfekta kandidat hoppas man sedan ska bidra på ett mycket gynnsamt sätt till företaget.

Vad är en headhunter?

En headhunter är en rekryterare som specialiserat sig på snabb och effektiv rekrytering av högprofilerade positioner. En headhunter kan vara en enskild person, men det är också vanligt att företag arbetar med headhunting i team. En headhunters tjänster hyrs ofta in av externa företag då dessa behöver hjälp med sin rekrytering. Ofta fungerar headhunterns betalning på det sätt att denne enbart tjänar pengar vid en lyckad rekrytering. Ersättningen brukar bestämmas till en procentandel av den rekryterade personens lön. Det är vanligt att en headhunter har en specifik, eller flera specifika, specialiseringar. Man kan alltså använda sig av en headhunter som specifikt riktat in sig på finansmarknaden då man söker efter en ny ekonomichef.

Headhunterns kontaktnät är ofta mycket omfattande. Eftersom denne snabbt behöver hitta intressanta kandidater måste det finnas enkla kontaktvägar. Dessutom kan en headhunter inte ringa direkt till företaget som den intressanta kandidaten arbetar för, utan behöver hitta alternativa sätt att kontakta personen. Detta innebär ofta en utmaning då personer i högt uppsatta roller inte sällan har dolda kontaktuppgifter.

Det faktum att headhunters ofta arbetar på kommission och dessutom i en mycket pressad tidsram, gör att det är ett intensivt arbete som kräver många långa dagar. Headhuntern måste hålla fokus uppe hela arbetsdagen, vara snabb att svara på samtal under obekväma tider, och vara redo att ta både viktiga och snabba beslut genom hela rekryteringsprocessen.

Situationer då man kan använda sig av headhunting

Headhunting kan egentligen användas när som helst, men eftersom det är relativt dyrt används det ofta vid för företaget väldigt betydelsefulla rekryteringar. Detta handlar vanligtvis om chefspositioner. Det finns dock några andra situationer då det kan vara intressant för företag att använda sig av en headhunter.

Man har fastnat i en rekryteringsrutin

Många företag upplever att deras jobbannonser inte genererar den uppmärksamhet som är önskad. Dessutom kan de kandidater som faktiskt svarar på annonsen ibland vara helt fel för tjänsten. Om man fastnat i en rutin som inte fungerar kan headhunting vara ett bra sätt att få in nya perspektiv i sitt rekryteringsarbete.

Man vill tillsätta en betydelsefull position

Detta är den vanligaste anledningen till att man använder sig av en headhunter. En viktig position kräver en kandidat med en mycket intressant och attraktiv profil. Dessa kandidater befinner sig allt som oftast redan på andra företag, och inte sällan på bra positioner. Här kan en headhunter använda sitt kontaktnät och sin förhandlingsskicklighet för att säkra en mycket god rekrytering för sin kund.

Rekryteringen ska ske i en headhunting-dominerad industri

Om företaget arbetar i en industri där konkurrenterna använder sig av headhunting kan det vara en god idé att följa deras exempel. Man hamnar lätt på efterkälken om man har en mindre effektiv rekryteringsprocess än sina rivaler. För att få tillgång till de mest kompetenta kandidaterna kan man i detta fall använda sig av en headhunter.

När man blir headhuntad

En person som blir headhuntad blir ofta tagen på sängen eftersom den specifika tjänsten sällan annonserats. Därför kan samtalet komma som en chock för den headhuntade. Vanligt är även att processen går mycket snabbt vid headhunting. Företag som använder sig av denna typ av rekryteringsmetod gör oftast det för att det behövs en snabb och rejäl förändring. Till skillnad från normala rekryteringsprocesser som kan vara både utdragna och komplicerade måste ofta en headhuntad person bestämma sig på en gång.

Eftersom processen går snabbt är det viktigt att den person som blivit headhuntad försöker hålla huvudet kallt. Det är lätt att bli smickrad och helt enkelt glömma bort sina karriärsmål i processen och känna sig pressad att tacka ja till erbjudandet. Det är viktigt att göra god research på företaget som erbjuder den nya tjänsten, samt att kolla upp vad tjänsten faktiskt innebär i form av arbetsuppgifter och lön. Genom att sätta upp en lista med för- och nackdelar med de olika alternativen kan man undvika att ta förhastade beslut och begå misstag.

Så fungerar en headhunting-process

En headhunting-process är designad för att hitta en väldigt specifik kandidat med unika erfarenheter och färdigheter. För att säkerställa detta arbetar ofta headhunters utefter en specifik process. Detta arbete behöver ske med stor diskretion eftersom de kandidater som kontaktas ofta redan befinner sig på andra företag.

Analys av tjänsten

Först sker en analys av tjänsten. För att en headhunter ska kunna bedöma kandidater på ett korrekt sätt och förstå vilka som är intressanta för kunden behöver tjänsten analyseras djupgående. Headhuntern behöver sätta sig in i alla detaljer i avtalet, vad som krävs av den specifika kandidaten, hur företaget arbetar och dess kultur etcetera. Om headhuntern inte har all denna information innan rekryteringsprocessen börjar och man kontaktar kandidaterna kan det bli mycket svårt att på ett trovärdigt sätt motivera varför den specifika kandidaten bör byta tjänst.

Kandidatsökning

När headhuntern har tillräckligt på fötterna sätter denne i gång med en kandidatsökning. Nu behöver headhuntern gå igenom alla sina kontakter, sociala medier, referenser och nätet för att hitta intressanta kandidater. När det finns en lista över de intressanta kandidaterna ska denna gås igenom och även rensas så att bara de absolut mest intressanta kandidaterna finns kvar. Efter detta börjar headhuntern kontakta kandidaterna för att se hos vilka det finns intresse för den specifika tjänsten.

Slutkandidater

Headhuntern möter alla de kandidater som beslutats vara tillräckligt intressanta för kunden och genomför intervjuer med dessa. Efter intervjuerna sållar headhunter bort vissa kandidater så att bara de mest relevanta och passande för tjänsten återstår. I detta steg krävs ofta en hel det förhandling med kandidaterna där olika anbud presenteras för att de ska bli lockade att vilja byta företag. De slutgiltiga kandidaterna presenteras sedan för kunden som sedan tar beslut om rekrytering.

Headhunter eller rekryterare – vad är skillnaden?

Även om man kan kalla en headhunter för en typ av rekryterare så finns det vissa skillnader. De främsta handlar om sättet de arbetar på och vilken typ av position de rekryterar till.

En rekryterar arbetar oftast som en del av företaget. Inte sällan är denne anställd i en position på företaget och har ett löpande arbete med företagets rekrytering. En rekryterare är ofta tätt sammankopplad med ett företags HR-avdelning. Ofta innebär dennes ansvar också att flytta runt kompetens inom företaget för att hitta nya talanger.

En headhunter arbetar i stället frånkopplat från företaget, ofta som en enskild person eller ett företag som specialiserat sig på just headhunting. Företaget som headhuntern arbetar mot är därför kund. Dessutom sker de flesta rekryteringar en headhunter gör till högprofilerade roller och är mycket specialiserade. En headhunter måste också lägga otroligt mycket tid och energi på efterforskningar om företaget, tjänsten och de potentiella kandidaterna. Därför är en headhunters arbete mycket omfattande.

Fördelar och nackdelar med headhunting

Headhunting blir alltmer populärt, särskilt när företag ska tillsätta viktiga roller eller vill göra en stor förändring i sin arbetskultur. När många av ens konkurrenter börjar arbeta med headhunting är det lätt hänt att man hamnar på efterkälken. Att hänga med i denna typ av intensifierade rekryteringsprocess kan göra företaget än mer framgångsrikt och säkra värdefulla kompetenser. Men det kan också vara både dyrt och onödigt att använda sig av en headhunter i vissa lägen. Innan man bestämmer sig bör man därför ha lite koll på vilka för- och nackdelar som finns med headhunting

Fördelar

Även om vem som helst kan leta upp en specifik kandidat på internet, krävs det goda kunskaper och bra kontakter för att nå samma effektivitetsnivå och snabbhet som den hos en headhunter. I vissa fall kan fördelarna vara övervägande och då är headhunting ofta det bästa alternativet.

Snabbhet

En headhunter arbetar mycket snabbt och alla de kandidater som presenteras för kunden bör vara intressanta. Kunden ska kunna välja vilken som helst av de olika kandidaterna och få en kompetent person i rollen. Dessutom använder man sig oftast av en headhunter då man plötsligt står utan eller har för lite av en mycket viktig kompetens, såsom en hög chefsroll eller en annan typ av ledare. Detta kan bli skadligt för företaget mycket snabbt, och därför är en tidseffektiv rekryteringsprocess generellt uppskattad.

Skapar en välutvecklad rekryteringsprocess

Headhunters har ofta en redan utvecklad rekryteringsprocess på plats som de arbetar efter. Ofta kan de hjälpa kunden att implementera denna typ av arbetssätt inför kommande rekryteringar. Företaget kan på detta sätt få hjälp att skapa ett upplägg för sina rekryteringsrutiner.

Kandidater av hög kvalité

De bästa kompetenserna befinner sig ofta på andra företag och i andra tjänster och är därför svåra att både hitta och rekrytera. När ett företag annonserar ut en ledig tjänst söker de intresserade ofta från en position som kan vara oroande. Antingen trivs personen dåligt på sitt nuvarande arbete, eller så innehar personen ingen tjänst överhuvudtaget. Detta kan vara problematiskt för ett företag som letar efter en topposition och inte vill ha en potentiellt riskabel eller känslig kandidat. Använder man sig av en headhunter kan man känna sig säker på att ens kandidater håller god kvalité och är pålitliga.

Spara resurser

Det är inte gratis att använda en headhunter, men ibland kan det vara värt det i förhållande till ett företags begränsade resurser. En rekryteringsprocess tar mycket tid och energi från en företagsledning och detta i sig blir kostsamt i längden. Att dessutom ha en betydelsefull position otillsatt under en lång tid kan kosta företaget mycket genom bristande effektivitet och motivation hos de anställda. På detta sätt kan en headhunter faktiskt bli ett verktyg för företaget att spara in på dyrbara resurser.

Rekryteringsprocessen är separerad från HR-avdelningen

Beroende på företagets utseende kan dess HR-kompetens vara av olika storlek. Ett mindre företag har ibland inte ens en HR-avdelning och kan därför inte lägga några extra resurser på att genomföra en rekrytering och allt vad det innebär. Genom att separera rekryteringsprocessen från företagets HR låter man denna fortsatt arbeta effektivt med andra viktiga arbetsuppgifter och man behöver inte riskera någon belastning på företaget och dess dagliga verksamhet.

Nackdelar

Det finns dock också vissa delar som inte riktigt funkar när det kommer till headhunting. Företaget behöver säkerställa att kandidaten inte bara passar men även är genuint intresserad av tjänsten. Det kan bli mycket kostsamt om man i slutändan får fel kandidat på plats och denne anställts genom headhunting.

Premium

Ofta behöver man betala en premiumavgift för en kandidat som anställts genom headhunting. Detta beror på att personen i egenskap av att redan inneha en högprofilerad tjänst har ett mycket bra förhandlingsläge. Under en headhuntingprocess är den vanligt att företaget bli blinda för kostnaderna som dessa premiumavgifter innebär och därför är redo att betala en mycket högre summa än vanligt. Allt sker med största diskretion och försiktighet då man förhandlar med headhuntade kandidater, och denna mörkade förhandlingsprocess kan stå företag dyrt i längden.

Kandidaten vill inte bli anställd

En person som headhuntats blir ofta mycket smickrad av uppmärksamheten och bekräftelsen som förfrågan innebär. Detta kan leda till stora framtida problem för både kandidaten och företaget eftersom fel person kan tillsättas på tjänsten. Ofta trivs en person bra på sitt arbete och har aldrig funderat på att byta tjänst. När headhuntern ringer blir denne förvirrad och tar det irrationella beslutet att gå med på att låta sig övertalas. När detta sker slutar det oftast med att personen sedan inte trivs i sin nya roll som därför behöver rekryteras en ytterligare gång. Detta kan bli en mycket dyr process.

Tjuvjakt

Den typ av rekrytering som en headhunter bedriver går oftast ut på att försöka övertala en person som sitter på en befintlig tjänst att byta företag. Detta är inte alltid helt lagligt utan kan inte många fall ses som en överträdelse av kontrakt och därför skada både företaget och den headhuntade talangen. Därför är det mycket viktigt att hela processen sker med största diskretion. Om man som företag blir ökänt i sin bransch för att försöka stjäla andras kompetenser kan man förlora mycket i det långa loppet.

Headhuntern är inte alltid expert

Vissa headhunters arbetar samtidigt för många olika företag och med olika rekryteringar. Om man vill anställa en viktig kompetens till ett företag med en mycket specifik inriktning kan en headhunder bli onödig. Om ämnet är svårt att snabbt sätta sig in i, som i exempelvis forskningsprojekt och dylikt, kan en headhunter med en generell kompetens få väldigt stora svårigheter att hitta passande kandidater. I dessa fall blir det ofta bättre om företaget sköter rekryteringen själva.

Sammanfattning headhunting

En headhunter kan innebära stora möjligheter för ett företag. Det kan ge tillgång till kompetenser som annars hade varit omöjliga att ens överväga. Om man bestämmer sig för att använda en headhunter för att tillsätta en viktig position bör man i förväg göra en grundlig research. Många väljer headhuntingfirmor just för att de själva inte hinner med en rekryteringsprocess, men att i förväg ha gjort några sökningar kan spara både tid och pengar i framtiden.

Man bör se till att göra en grundlig sökning bland de olika headhuntingfimor som finns tillgängliga för att hitta den som skulle passa företaget bäst. Att låta firmorna och enskilda headhunters buda mot varandra är ett bra sätt för att få ner priserna. Sedan bör man jämföra dessa priser mot tidigare kundomdömen och andra faktorer för att hitta den optimala headhuntern. Företaget kan också tjäna mycket på att personligen träffa olika headhunters för att få en känsla av vilken typ av arbetssätt personen har och vilka förväntningar som finns på arbetet.

Något av det viktigaste för att som företag lyckas med en headhunting är att vara tydlig med vad man är ute efter. Det är vanligt att man anlitar en headhunter och hoppas att denna ska göra hela rekryteringsprocessen från början till slut. Dock behövs viss information om både företag och roll tydligt förmedlas. Saknas det tid till detta kan man se efter om någon annan medarbetare kan sätta sig med headhundern och tydligt beskriva företaget. Ledningsgruppen bör tillsammans fundera över vilken typ av kompetens som saknas i rollen och se headhuntingprocessen som en möjlighet att förstärka företagets identitet. Det är viktigt att de egenskaper man söker hos den nya kompetensen ligger i linje med företagets långsiktiga affärsstrategi.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.