Vilken generation är jag?

Ett tema som ständigt är på tapeten är generationer.

Det pratas om hur människor tillhör olika generationer och hur man tänker annorlunda.

En generation kan beskrivas som ett släktled, alltså en nivå inom familjen eller släkten.

Vilken generation är jag

I en familj med farmor, mor och dotter finns tre generationer.

Generationer är också kulturella begrepp.

Då handlar det om under vilken tid man är uppväxt och vilka referenser man har från den tiden.

Det kan handla om upplevelser som man haft sedan barndomen eller om värderingar och tankar man har om framtiden.

Ibland är det svårt att avgöra vad som handlar om ens ålder eller till vilken generation man hör.

I den här texten besvaras frågan vilken generation är jag?

Olika generationer

Vilken generation är jag?

Generation handlar om vilket år man är född.

Om man är född mellan 1965 och 1980 är man en del av Generation X.

Är man född mellan 1981 och 1996 tillhör man Generation Y.

Föddes man mellan 1997 och 2012 är man del av Generation Z.

Personer som föddes efter 2013 tillhör den så kallade Generation Alpha.

Vad betyder generation?

Generation kommer från det latinska ordet generatio, som betyder födande eller alstrande.

Ett annat ord kan vara släktled.

Människor som tillhör samma generation har växt upp under samma tid och delar en del gemensamma minnen, vanor och värderingar.

Det finns uttryck som handlar om en gyllene generation eller en förlorad generation.

Då handlar det inte alltid om en definierad generation, med en början och ett slut, utan det är ett sätt att prata om en grupp människor i ungefär samma ålder.

Vad är problematiskt med begreppet generation?

Generation kan vara ett enkelt sätt att beskriva sig själv eller andra utifrån.

Men ofta stämmer det inte så bra, ibland inte alls.

Generation tar inte alltid hänsyn till vilken plats man är född på.

Olika platser i världen, eller i samma land, kan ha sett olika ut vid en viss tidpunkt.

Generation tar inte heller någon tydlig hänsyn till att familjer och individer är olika.

Olika familjer och individer har också fungerat olika när det gäller uppfostran, traditioner och annat.

Därför är det inte alla som känner igen sig i sin generation.

Det som beskrivs i en generation är ofta de konsumtionsvanor och värderingar som har funnits i det så kallade västerländska samhället och i urbana miljöer.

När man beskriver en generation handlar det om att förenkla och det blir lätt stereotyper som utgår från det som anses normalt.

Vad är positivt med begreppet generation?

Generation är ett begrepp som förenklar.

Det har många negativa effekter och kan vara helt felaktigt, men det gör också en del saker enklare att förstå.

Därför kan det vara en bra utgångspunkt när man pratar om en grupp människor eller om sig själv.

Många människor söker tillhörighet och generation kan vara en sådan.

Det kan kännas skönt att vara en del av en generation med samma minnen och intressen.

Det kan kännas skönt att skilja sig från sin generation, och på så sätt vara lite annorlunda.

Kanske är det enklare att vara annorlunda gentemot en generation än mot andra grupper som sin familj och grannar.

Generation X

Vad är Generation X?

Generation X kallas ibland för MTV-generationen eller den ironiska generationen.

Det är människor som föddes under åren 1965 till 1980.

Under deras uppväxt var musikvideos på kanalen MTV ett nytt fenomen.

Det var en generation som i större utsträckning en tidigare började använda ironin som ett sätt att kommunicera och ge svar på tal.

Författaren Douglas Copeland beskrev Generation X som desillusionerad.

Han skrev om ungdomar som stod utanför och betraktade istället för att vara med och delta.

De ironiska kommentarerna blev ett sätt att skydda sig och hålla avstånd.

Generation X har mött en tid av ökad arbetslöshet och passivitet, och det kan vara en av anledningarna till att man tittat mer på MTV än att själva delta i aktiviteter.

Samtidigt är det en högutbildad generation som gärna konsumerar med stora belopp.

Generation Y

Vad är Generation Y?

Människor som är födda under perioden 1980 till 1996 tillhör gruppen Generation Y.

Det är en generation som ofta kallas för millennials eller millenniegenerationen.

För den här generationen spelar datorn, internet och mobiltelefonen en stor roll.

Här beskrivs människor som early adopters, som mer självsäkra och utan rädsla för nya saker.

De beskrivs också som mer rastlösa och vill inte stanna för länge på en plats, oavsett om detta gäller en fysisk plats eller till och med en webbplats.

Om generationen innan var mer observerande och stod utanför, så är millennials mitt i smeten, i alla fall om det handlar om det som är digitalt.

Det här anses vara en mer individualistisk och egoistisk generation än den förra.

Konsumtionen riktar sig mer till individen, medan Generation X fortfarande konsumerade mer till familjen och gruppen.

Generation Z

Vad är Generation Z?

Generation Z kallas ibland för post-millennials, alltså de som kommer efter millenniegenerationen.

Det handlar om personer som är födda mellan åren 1997 och 2012.

Här har smartphones blivit en självklarhet, åtminstone i delar av världen.

Vi vet fortfarande inte så mycket om hur den här generationen utvecklas.

En del har visat oro för att många i Generation Z reagerar negativt på den digitala utvecklingen och blir deprimerade.

Den digitala tekniken är inte längre något nytt och spännande, utan något självklart som inte ger samma tillfredsställelse som för tidigare generationer.

Andra säger att det här inte alls behöver stämma, utan är samma oro som alltid funnits, bland vuxna, över att ungdomar är en förlorad generation.

Sammanfattning

Vilken generation man tillhör beror alltså på vilket år man är född, eller vilket släktled man är.

Varje generation tilldelas olika egenskaper, vilka kan vara mer eller mindre korrekta.

De här egenskaperna är såklart generaliseringar som inte passar alla individer.

För många kan generationen stämma som utgångspunkt, som beskrivning av samhället där man har växt upp.

Däremot kanske man själv anser att man som person passar bättre i en annan generation.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.