Vad betyder Pestel?

Inom affärsvärlden hör man ofta talas om ”Pestel” eller ”Pestel-analys”.

För att tydliggöra vad detta innebär kommer vi i denna test förklara vad Pestel faktiskt betyder.

Analysverktyget används främst för att hjälpa företag förstå sin omvärld och vilka faktorer och förändringar i denna som kan påverka ens verksamhet.

Vad betyder Pestel

Man genomför en Pestel-analys för att förstå möjligheter och risker inom de olika områden som ingår.

Alla delarna inom Pestel har påverkan på omvärlden och marknaden, och genom att förstå dem kan man ta bättre strategiska beslut.

Vad betyder Pestel?

Pestel är en akronym som står för: political, economical, socio-cultural, technological, environmental och legal. Dessa områden i samhället befinner sig i ständig förändring och genom att analysera hur denna förändring ser ut, kan man som företag utvecklas mer framgångsrikt.

Political

Den politiska delen av Pestel-analysen går igenom vilka typ av beslut som kan påverka ens marknad. Detta kan exempelvis vara relaterat till byråkrati eller skattepolitik. Om ett val är nära förestående där en kandidat med nya idéer väntas bli vald kan detta innebära att ett företag måste göra vissa förändringar i sin verksamhet för att fortsatt vara framgångsrikt.

Economical

Samhällets ekonomi ständigt befinner sig i ständig förändring, och detta påverkar såklart både företaget självt och dess marknad. Här kan man med hjälp av en Pestel-analys bättre förstå hur exempelvis inflationen, den ekonomiska tillväxten eller sysselsättningsgraden i samhället ser ut.

Socio-cultural

Socio-kulturella förändringar eller trender i samhället kan spela stor roll för vad ens kundbas är intresserad av för tillfället. Detta innebär att man måste hålla koll på kulturella trender och förstå hur ens marknad tänker. Den socio-kulturella delen av Pestel-analysen tittar också på demografiska trender och analyserar alltså snittåldern och ålderdistribuering på ens kunder.

Technological

På det teknologiska planet pågår ständigt förändring och innovationer och detta gör att företag som vill hålla sig relevanta måste hålla koll på den teknologiska utvecklingen. Att utvecklas teknologiskt som företag kan exempelvis innebära att man behöver digitalisera vissa delar av sin verksamhet för att hänga med.

Environmental

Den miljömässiga delen går igenom allt sådant kopplat till klimat och väder som kan påverka verksamheten. I takt med klimatförändringar blir dessa påverkningar allt större och svårhanterliga. Samtidigt ställs också större krav på företag att visa sig klimatvänliga, och detta bör man också ta i beaktning.

Legal

När nya regler och lagar implementeras på den marknad man verkar gäller det att hänga med. Om de sker stora förändringar kan det vara läge att lägga om sin verksamhet i grunden. Denna del av analysen är svår att förhandla med eftersom det i slutändan handlar om vad ett företag kan eller inte kan göra.

Pestel-analysen används för att studera externa faktorer

Man gör främst en Pestel-analys för att studera de externa faktorer som påverkar den marknad man befinner sig på. Dessa är ofta i princip omöjliga att kontrollera, vilket gör att företaget behöver anpassa verksamheten för att kunna bli så framgångsrikt som möjligt. Pestel-analysen kan både användas för att studera nuvarande läge och framtida utsikter. Det gör att företag kan få hjälp att ta strategiska beslut och sätta upp realistiska och framgångsrika mål.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.