Vad är Ansoff Matris?

Är ditt företag i en utvecklingsfas eller vill du att ditt företag ska expandera på marknaden?

I denna artikel kommer du att lära dig om ett viktigt hjälpmedel kallat Ansoff Matris.

Vi kommer förklara vad denna matris är och hur man kan använda sig av den.

Vad är Ansoff matris

Med hjälp av denna text bör du på ett enkelt sätt förstå vad Ansoff Matris innebär samt förstå när den kan tillämpa.

Vad är Ansoff Matris?

Ansoff Matris är en tillväxtmatris som används av företag med målet att få sina produkter att ta mer utrymme på marknaden. Matrisen hjälper till att avgöra om man har god potential på sin befintliga marknad eller om det är dags att välja annan väg framåt.

Ansoff Matris snabbfakta

Ansoff Matris är ett hjälpmedel för att få företag att utvecklas och växa. När ett företag diskuterar risk och vinst med olika utvecklingsriktningar hjälper matrisen till att avgöra potentialen på marknaden. Matrisen är en grund för att identifiera strategier för eventuell tillväxt.

Harry Igor Ansoff var en rysk matematiker och ekonom och är känd som ”fadern till strategisk ledning”. Han introducerade Ansoff-matrisen och har i och med detta lämnat stora avtryck inom strategisk ledning.

De fyra utvecklingsstrategierna

Den första av strategierna är marknadspenetration vilket handlar om att företag ska sälja sina produkter till den nuvarande marknaden. Företaget ska fokusera på att behålla eller öka sina marknadsandelar. Detta görs genom att konkurrera ut andra företag genom att skapa mer popularitet för sina egna produkter. Detta kan göras genom att sätta ett lågt konkurrenskraftigt pris eller skapa en mer aggressiv marknadsföring för produkterna. Företaget måste utnyttja hela sin kompetens för att lyckas med denna strategi.

Den andra av strategierna handlar om marknadsutveckling vilket innebär att ett företag försöker nå ut till flera marknader med sina befintliga produkter. Denna strategi är ett bra alternativ om den nuvarande marknaden börjar bli mättad. Detta förbättrar företagets redan befintliga produktutbud. Här handlar det om att företaget måste börja lära sig att sälja på nya sätt, exempelvis i nya länder, via nya kanaler eller kanske nya förpackningar. Marknadsutveckling kan ge stor framgång eller innebära stora risker eftersom de nya marknaderna skiljer sig från de gamla.

Den tredje strategin handlar om produktutveckling och innebär att man introducerar nya produkter på befintliga marknader. Kortfattat betyder det att företaget utvecklar eller modifierar en produkt på en marknad där företaget redan är etablerat. Utveckling av nya produkter är viktigt för ett företag som vill behålla gamla kunder men även för att locka till sig nya kunder. Detta kan vara gynnsamt eftersom marknaden är i ständig förändring med kunder som letar nya och bättre alternativ.

Den fjärde strategin är diversifiering vilket innebär att sälja nya produkter på nya marknader. Företag kan använda sig av detta genom att köpa eller starta upp ny verksamhet på en helt ny marknad. Man kan också gå in på en ny marknad med hjälp av nya eller uppdaterade produkter. Målet med diversifiering är att skapa en ny kundbas. Det kan också röra sig om att köpa upp eller göra sammanslagningar med andra företag för att nå nya marknader eller skapa konkurrensfördelar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.