SWOT-analys IKEA: Styrkor och Svagheter

IKEA är ett mycket framgångsrikt svenskt företag som hela tiden expanderar. Idag är IKEA är välkänt namn även internationellt och företaget har butiker över hela världen. Vad hemligheten bakom framgången är har många spekulerat i eftersom verksamheten startade som en mycket liten lokal verksamhet och sedan har expanderat till det fenomen som är IKEA idag. För många mindre företag är detta en dröm, och hur det gick till är inte helt enkelt att komma fram till. För att på djupet förstå IKEAs framgång kan man utföra en SWOT-analys och på så sätt identifiera företagets styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som finns på den marknad där IKEA agerar.

SWOT analys IKEA

SWOT-Analysen kan hjälpa till att förklara hur IKEA vuxit till det företag det är idag, och hjälpa andra företag att förstå hur beslutsfattning och strategi anpassats till företagets och marknadens förutsättningar.

I denna artikel fördjupar vi oss mer i SWOT-analysen för IKEA.

 

Styrkor IKEA

IKEAs styrkor bygger till stor del på deras unika ställning på marknaden. När man flyttat in i en ny bostad åker man direkt till IKEA för att köpa möbler, och detta gäller inte bara i Sverige. Hur de fått denna ställning beror på en mängd faktorer, och några av dem är företagets styrkor som särskiljer dem från andra företag och gör dem unika.

Kostnad

En av de viktigaste styrkorna IKEA har är deras priser. Det finns helt enkelt inget annat möbelföretag som kan konkurrera på samma villkor eftersom priserna alltid är så låga. Detta gör att IKEA är ett alternativ för personer från alla samhällsgrupper och marknaden är därför enorm. De låga priserna är möjliga på grund av IKEAs relation till sina leverantörer och ett ständigt sökande efter nya metoder som hjälper till att hålla priserna nere.

Tydlig vision

En annan styrka hos IKEA är den tydliga visionen som gör att varumärket håller kontinuitet trots de många butikerna som finns över hela världen. Denna strategi tillåter IKEA att ha en stark identitet som gör att kunderna känner igen dem överallt. Detta gör också att de skapat sig en stor konkurrensfördel gentemot andra företag som inte har en lika tydlig vision.

Design och kreativitet

IKEAs produkter är billiga och enkla på det sätt att man själv sätter ihop dem, men på samma gång är de stilrena. Dessutom bedriver de ett kontinuerligt arbete för att främja ny design och hjälpa unga formgivare, något som gör att produkter upplevs som kreativa och nytänkande. Det unika sättet IKEAs varor levereras på gör deras design unik och enkel att hantera för företaget och detta är också en del av dess styrkor.

Marknadskännedom

IKEAs försäljningssiffror säger en sak tydligt: de känner sin marknad mycket väl. De vet precis vad deras kunder är ute efter och hittar vägar att tillgodose deras behov. Utan att ha så god kännedom om sin marknad skulle IKEA inte vara så framgångsrikt som det är.

Svagheter IKEA

Trots IKEAs starka ställning på marknaden finns det vissa svagheter som kan och har skadat varumärket och därför gjort det mindre starkt på marknaden än det kunnat vara. Dessa handlar främst om produkterna i sig, men företaget har också råkat ut för ogynnsamma porträtteringar i media.

Dålig kvalitet

En av de vanligaste negativa sakerna man hör om IKEA är att deras produkter är av dålig kvalitet. Det är vanligt att man ser kunder klaga på sociala medier gällande brist på kvalitet hos IKEAs möbler, och detta utgör självklart en svaghet som företaget måste hantera. Det är dock mycket svårt för IKEA att göra någonting åt denna svaghet eftersom de i så fall måste hitta en lösning på hur de kan producera kvalitetsprodukter och fortfarande hålla samma låga pris.

Svårt att sätta samman produkterna

Att sätta ihop IKEAs möbler är inte så enkelt som det så ofta porträtteras. I verkligheten kan det vara ett mycket provocerande och tidskrävande arbete. Det leder till negativa kommentarer från frustrerade kunder som omvandlas till en svaghet för företaget.

Dåligt rykte

IKEA har flertalet gånger blivit granskade i media och fått sin beskärda del av negativ press. Det handlar exempelvis om anställda som arbetar allt för långa arbetsdagar och som blivit dåligt behandlade av företaget, om möbler som kan vara farliga för små barn och om deras sätt att marknadsföra utanför Europa. Dessa rykten har svärtat bilden av IKEA och utgör därför en svaghet för deras ställning på marknaden.

Möjligheter IKEA

IKEAs möjligheter på marknaden är stora eftersom de fortfarande har möjlighet att expandera, förändra sitt försäljningssätt och skapa nya sätt att interagera med sina kunder. Trots att möbelindustrin är en mycket konkurrenskraftig marknad så har IKEA ett redan etablerat och välkänt varumärke, och detta är en våg de fortsatt kan surfa på.

Expandera marknaden

IKEA expanderar hela tiden sin marknad och öppnar butiker i nya länder. Det finns dock fortfarande många delar av världen utan IKEA, och här har företaget stora möjligheter att fortsätta växa. Det är dessutom vanligt att länder längtar efter en butik som denna eftersom det inte finns några alternativ.

Miljöfokus

I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter att hota världen har IKEA påbörjat en riktning mot en mer grön profil. Detta kan bli en mycket stor möjlighet för att utveckla varumärket och attrahera nya kundgrupper. Det finns en växande marknad av kunder som efterfrågar etiska möbler, och här kan IKEA spela en stor roll.

Onlineshopping

Eftersom IKEAs möbler levereras demonterade kan de relativt enkelt skickas ut till kunder. Marknaden för onlineshopping expanderar hela tiden, och med tanke på hur många besökare IKEAs hemsida har finns här stora möjligheter att kunna växa ännu mer.

Hot IKEA

Trots sin starka ställning på marknaden kan ett företag som IKEA inte slappna av. Man måste hela tiden hålla sig uppdaterad om potentiella konkurrenter och hot som kan skada verksamheten och orsaka förluster. För IKEA består de största hoten av en marknad som hela tiden växer med konkurrenter som snabbt gör entré på marknaden, samt förändringar i ekonomin som gör att deras kunder får råd med dyrare möbler.

Farliga konkurrenter

Möbelindustrin växer snabbt och framför allt har andra billiga företag börjat etablera sig på marknaden med möbler vars kostnad kan matcha IKEAs. Även om det i dagsläget inte existerar någon konkurrent med en lika stor produktarsenal måste IKEA vara försiktig med dessa konkurrenter. När folk kan få tag på billiga möbler från andra stora företag är det inte längre säkert att IKEA kan behålla sin särställning.

Rikare kunder

Ett intressant problem för IKEA är den allmänna inkomstökningen som sker i samhällen världen över. När kunder bli rikare blir de mindre intresserade av de billiga, lågkvalitativa möbler som IKEA erbjuder. Eftersom affärsmodellen bygger på detta blir det väldigt svårt för företaget att hitta vägar att behålla dessa kunder.

Sammanfattning SWOT-analys IKEA

IKEA har haft stora framgångar historiskt och spås fortsätta växa och expandera inom sin marknad. I takt med att de öppnar butiker i nya delar av världen skapas nya möjligheter och företaget arbetar aktivt med att hela tiden utvecklas. IKEA måste dock vara väl medvetna om de hot som föreligger och den växande konkurrens som finns på deras marknad. Om företaget vill fortsätta ha den starka ställning på marknaden som de har idag måste innovation och strategiska planer till, och det räcker inte att fortsätta som man gjort fram tills nu. Företaget måste vara redo att testa nya vägar och anpassa sig till en värld i förändring. När kundernas fokus förändras behöver IKEA vara snabba att förstå var fokuset hamnar och vart det kommer att hamna i framtiden. På dessa sätt kan de skapa en effektiv och framgångsrik strategi för att vara relevanta på marknaden även om några år.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.