SWOT-analys Volvo: Styrkor och Svagheter

Volvo är ett svenskt företag som har profilerat sig som ett starkt varumärke inom bilindustrin. Med ett stort fokus på säkerhet har företaget utvecklats under årtionden och blivit en av Sveriges mest framgångsrika exporter. Volvo befinner sig i en mängd olika länder och har hundratusentals anställda världen över. Framgångarna visar att företaget har en välutvecklad affärsstrategi, och detta har gjort att många intresserar sig för hur deras strategi ser ut. Genom att utföra en SWOT-analys på Volvo kan man få mer kunskap om hur företaget praktiskt opererar, både idag och historiskt, och hur de kunnat växa sig så stora.

SWOT analys Volvo

SWOT-analysen är ett verktyg som hjälper till att identifiera ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

I denna artikel fördjupar vi oss mer i SWOT-analysen för Volvo.

 

Styrkor Volvo

Volvo arbetar inom bilindustrin, och i denna industri är det varumärket som är ledande. Kunder väljer sina bilar efter varumärke och skapar starka band till varumärken de gillat tidigare. Volvo har lyckats profilera sig som ett välkänt och även omtyckt varumärke och det finns en hel del som ligger till grund för detta. Främst är det företagets styrkor som gjort det så populärt bland kunder.

Säkerhet

Ett stort fokus för Volvo har alltid varit säkerheten. Detta har man också använt i sin marknadsföring och Volvo ses därför av marknaden som ett av de bättre valen då man letar efter en säker personbil. Dock är det inte bara säkerheten för föraren som är i fokus för företaget. Även säkerhet när det kommer till miljön har fått stor uppmärksamhet då Volvo expanderar och utvecklar sina produkter och här har företaget skapat sig en stark nisch som kunderna uppskattar.

Kundbemötande

Något som är väldigt viktigt för att ett varumärke ska hålla sig starkt är att företagets relationer till sina kunder är goda. Detta kan man åstadkomma på en mängd olika sätt, men ett bra kundbemötande är A och O då man vil bygga starka kundrelationer. Genom att ha bas i så många olika länder har Volvo möjlighet att hålla god standard i sin kundservice, och detta är välkänt både bland deras kunder och på marknaden.

Pålitliga leverantörer

Efter många år i branschen har Volvo utvecklat starka band till sina leverantörer och dessa relationer är mycket viktiga för att företaget fortsatt ska kunna leverera starka resultat. Om ett företag har problematisk relation till sina leverantörer kan detta få stora konsekvenser eftersom det kan skapa stopp i produktionskedjan. Leverantörer har stor makt, och detta har Volvo förstått och utnyttjat till en styrka för sitt varumärke.

Bra rykte

Volvo har ett gott rykte och ett starkt varumärke internationellt, och genom nya satsningar har man ytterligare byggt upp sin status världen över. Nyligen lanserade man att svenska värderingar såsom betald föräldraledighet ska implementeras på Volvos företag världen över och alltså även utanför Sverige. Denna typ av nyheter skapar en positiv bild av Volvo och gör varumärket starkare.

Svagheter Volvo

Långsamma att möta behovet av bränslesnåla bilar

I takt med att marknaden förändras behöver företag också vara anpassningsbara och hänga med i svängarna. Volvo har dock varit långsamma att förstå att deras kunder nu efterfrågar bränslesnålare bilar, något som gjort att många kunder vänt sig till andra företag. Genom att hålla koll på sin marknad hade Volvo kunnat tillgodose sina kunders önskemål och undvika att hamna på efterkälken.

För snävt strategiskt fokus

Volvo har ett stort fokus på säkerhet, något som är en stor fördel och styrka för företaget. Detta är dock även något som blivit kritiserat av deras kunder. Fokuset är helt enkelt för snävt och företaget har inte anpassat sig till marknadens behov. När deras nuvarande och framtida kunder börjar se sig om efter andra alternativ måste Volvo vara snabba att möta deras behov. I stället fortsätter man att fokusera på det man menar bygger upp varumärket: säkerheten. Säkra bilar är mycket viktigt, men det är inte allt för marknaden. Volvos fokus på säkra bilar tilltalar familjer, och detta lyfter också företaget fram som en styrka i sin marknadsföring. Dock börjar folk leva på andra sätt, och allt fler väljer att inte skaffa barn eller att sätta samman sina familjer på andra sätt. Detta medför risker för Volvo som inte är lika attraktivt för en mer modern familjesammansättning.

Dyrt i vissa delar av världen

På grund av Volvos tillverkningskedjor som till stor del befinner sig i Europa blir bilarna mycket dyra på vissa marknader, som exempelvis USA. Detta innebär att man behöver marknadsföra annorlunda i dessa delar av världen, eftersom varumärket där bedöms vara mer av en lyxvara. Dessutom kan detta innebära problem om bilen går sönder eftersom man behöver frakta bildelar från Europa, något som kan bli både kostsamt och ta lång tid.

Möjligheter Volvo

Tillväxt på marknaden

En stor möjlighet för Volvo är att göra inträde på nya marknader där man fortfarande inte etablerat sig. Det finns ekonomier som vuxit sig stora och som nu är redo för att ta in fler biltillverkare, och nu kan Volvo ha stora möjligheter att bygga upp sitt varumärke i andra delar av världen. Dessutom beräknas en tillväxt ske på personbilsmarknaden i dessa delar av världen, och genom att ha en plan för att tillgodose dessa behov kan man ligga steget före sina konkurrenter.

Teknologi och gröna alternativ

Bilindustrin står inför stora förändringar i takt med att klimathotet ökar. Leverantörer förväntas nu tillgodose krav på grönare alternativ till bensin och diesel och hybrider och elbilar. Här har Volvo redan en utarbetad plan för att hälften av deras nya modeller inom fem år ska vara elbilar. Man behöver dock arbeta ännu mer febrilt för att möta marknadens krav på ny teknologi, och genom att anställa kompetent arbetskraft som kan utveckla nya lösningar har Volvo mycket att vinna.

Hot Volvo

Konkurrens

Det största hotet för Volvo är den stora konkurrens som finns på marknaden. Det finns en mängd andra varumärken som kan erbjuda kunder andra saker än Volvo, och därmed vara mer attraktiva. Här behöver Volvo se över sin strategi och säkerställa att man kan tillgodose fler av de behov som kunderna har. Man behöver expandera sitt fokus och inte bara vara inriktade på säkerhet. Nya teknologiska lösningar, design och grönare alternativ är några av de krav som kunder ställer på sina biltillverkare och här kan Volvo göra mycket för att utvecklas. Genom att se över marknadens framtida potential och de krav som kunderna ställer idag och förväntas ställa inom en snar framtid kan Volvo matcha sina konkurrenter och erbjuda fler alternativ.

Importkrav och lagar

Eftersom Volvo många gånger behöver förhålla sig till europeisk lagstiftning riskerar företaget att hamna på efterkälken när konkurrenter från mindre reglerade ekonomier börjar ta över marknaden. Det blir enklare och billigare för dessa konkurrerande företag att importera och exportera sina produkter, och här kan Volvo få problem. Man behöver se över sin marknad och hitta vägar till enklare och billigare handel för att kunna vara närmre sina kunder och snabbare tillgodose deras behov.

Sammanfattning SWOT-analys Volvo

Genom att ha en god överblick över en marknad i snabb förändring kan Volvo säkra sin position och fortsätta växa. Det är mycket viktigt att vara anpassningsbar i dagens bilindustri och här behöver man hålla jämna steg med konkurrenterna för att inte hamna utanför. Volvo har fortfarande möjlighet att växa och expandera till nya marknader och här finns fortfarande outnyttjad potential. Det viktigaste för företaget är dock att förändra sitt fokus och börja marknadsföra sig själv på nya sätt för att tillgodose behov hos nya kundgrupper. Utöver detta bör man se över att införa program för mer effektiv teknologisk utveckling och på detta sätt ligga steget före. Teknologin är framtiden för bilindustrin och företagen måste vara snabba att anpassa sig och ta fram gröna alternativ till de traditionella bränslena.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.