SWOT-analys H&M: Styrkor och Svagheter

H&M är ett svenskt klädmärke för snabbt och billigt mode som har vuxit sig stort över hela världen. Idag är H&M för många lika med billiga kläder och detta är även deras största konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. H&M har ett stort utbud av produkter och detta är en annan anledning till att företaget är så mäktiga i förhållande till sina konkurrenter. Det stora tillväxten som H&M lyckats åstadkomma har gjort att många intresserar sig för hur deras företagsstrategi ser ut och detta kan analyseras genom en SWOT-analys.

SWOT analys HM

Att H&M dessutom började som ett litet företag i Sverige gör det mycket intressant vid en marknadsanalys. Denna typ av analys går igenom ett företags styrkor och svagheter och väger dessa mot de möjligheter och hot som finns på marknaden.

I denna artikel fördjupar vi oss mer i SWOT-analysen för H&M

 

Styrkor H&M

Internationell expansion

En av H&Ms största styrkor bygger på deras sätt att expandera och vara tillgängliga över hela världen. Under flera årtionden har klädkedjan kontinuerligt brett ut sig internationellt och idag finns de tillgängliga i runt 70 länder. Dessutom har H&M en välutvecklad affärsstrategi för onlineshopping vilket gör marknaden ännu större än så. Denna typ av globala närvaro säkerställer stabilitet för företaget och minskar samtidigt dess risker.

Ett stort utbud av produkter

H&M säljer inte bara kläder utan deras produktkatalog innehåller även accessoarer, smink, hudvård med mera. Dessutom har företaget en mängd andra varumärken som nischat sig och har en smalare kundgrupp än huvudvarumärket. Dessa säljer mer specifika eller lyxigare kläder, eller andra typer av produkter såsom H&M home, som satsar på prisvärd men stilren heminredning.

Bra marknadsstrategier

För att bli så framgångsrika de är idag har H&M implementerat effektiva marknadsstrategier. Detta innebär exempelvis attraktiv reklam, exempelvis på nätet, som skapat en positiv bild kring företaget. Klädkedjan använder sig även av effektiva prissättningsstrategier för att alltid ligga steget före sina konkurrenter i fråga om pris.

Effektiv strategi

Den affärsstrategi som H&M använder kallas fast fashion, eller snabbt mode, och innebär att företaget är effektiva på att tillgodose behov hos sina kunder. När nya trender uppstår är H&M snabba på bollen och på detta sätt kan de se till att kontinuerligt vara attraktiva på marknaden. Strategin anpassas också kontinuerligt till marknadens efterfrågan. Exempelvis har marknaden blivit mer och mer klimatmedveten och kunder efterfrågar bättre och renare material. Detta har H&M varit snabba att förstå och de har implementerat en grön agenda med ren bomull för att tillgodose dessa behov.

 

Svagheter H&M

Risker med outsourcing

För att kunna hålla sina priser på en så låg nivå har H&M outsourcat den största delen av sin leverantörskedja. Det innebär att de som tillverkar kläderna befinner sig geografiskt långt från marknaden. Detta kommer med en hel del risker såsom förseningar i produktionskedjan eller problem med leveranser. Outsourcingen är det som gör att H&M kan vara så pass konkurrenskraftigt, men det är samtidigt en svaghet eftersom företaget är mycket beroende av att leveranser sker sömlöst.

Dålig press

Under de senaste åren har H&M hamnat i blåsväder ett flertal gånger på grund av olika anledningar. Det har handlat om dåliga arbetsförhållanden för anställda, problematisk reklam och negativa kommentarer gällande produkternas kvalitet. Allt detta skapar problem för varumärket och gör att relationen till kunderna skadas. På grund av detta har varumärket behövt investera stora summor för att göra deras produkter och sin reklam mindre kontroversiell.

Konkurrenter med lägre priser

När andra lågprisföretag växer på marknaden kan detta skapa problem för H&M eftersom de erbjuder liknande produkter men ännu till lägre priser. Om andra klädkedjor börjar erbjuda den typ av produkter kunder vanligtvis köper hos H&M kan detta innebära stora problem för företaget. Den dåliga pressen i kombination med att det plötsligt finns fler alternativ innebär stora utmaningar för företaget och här måste man hela tiden försöka ligga steget före sina konkurrenter.

 

Möjligheter H&M

Storsatsningar på onlineshopping

Ett område där H&M förväntas öka sina vinster är inom onlineshopping. Allt fler väljer att handla över nätet eftersom det blir enklare och ofta är mer bekvämt för kunderna än att handla i butik. Detta har H&M förstått och genom att expandera och göra sig än mer tillgängliga över nätet kan de öka sin försäljning och bli lätta att nå för nya marknader.

Mer expansion

Ett framgångsrecept för klädkedjan är deras globala närvaro, och det finns fortsatt stora möjligheter att expandera till nya marknader. När ekonomier växer världen över ökar också efterfrågan på fast fashion, och H&M som länge varit ledande på denna marknad har stora möjligheter att tjäna pengar på dessa växande marknader.

Lokal produktion

Även om outsourcing av tillverkning har varit en stor del av H&Ms framgångsrecept, börjar man nu även se vinsterna med att ha viss lokal produktion för att skapa mer kontroll av produkterna. Företaget har redan förflyttat en viss del av sin produktion så att den befinner sig närmre marknaden geografiskt, och nu till tillverkning i exempelvis Sverige och Portugal. Detta skapar möjligheter för H&M att ytterligare kontrollera kvaliteten på sina produkter och säkerställa goda resultat.

Nya produkter och nya perspektiv

H&M har mycket att vinna på att fortsatt utöka sin produktportfölj. Eftersom varumärket redan är etablerat och välkänt bli deras nysatsningar ofta framgångsrika. Man väljer gärna det man känner till före något nytt eftersom det känns tryggt och man redan har en relation till varumärket. Här kan H&M se till att skapa närvaro på nya marknader genom att utöka och tillverka nya typer av produkter.

Företaget har också mycket att hämta i marknadens efterfrågan på mer ekologiska, grönare produkter. H&M har sedan länge implementerat ekologisk bomull i sina produkter, och har ett eget tillverkningssätt för denna typ av material. Detta bör kommuniceras till kunderna för att ytterligare profilera sig som ett grönt val och därmed kunna bredda sin kundgrupp.

 

Hot H&M

Nya och gamla konkurrenter

Ett av de största hoten H&M står inför är hur företaget fortsatt ska hålla sin ställning på marknaden. Klädindustrin växer, och det finns en mängd andra företag som kliver in på den marknad där H&M befinner sig, och som dessutom profilerar sig på likande sätt. Dessutom börjar andra välkända företag såsom Gap, Walmart och Carrefour att profilera sig som återförsäljare av kläder, och ofta har de ännu lägre priser. Här måste H&M akta sig för att deras ställning på marknaden blir hotad och eventuellt behöver man hitta nya sätt att profilera sig. Om konkurrenterna lyckas rida på samma våg av en stor produktarsenal och låga priser kan H&M plötsligt och snabbt bli utkonkurrerade.

Stora kostnader för arbete

H&M har stora planera för expansion vilket innebär att de behöver anställa ny arbetskraft. Dessutom avser företaget implementera robotar i ett stort antal butiker inom en snar framtid. Detta kommer självklart med stora kostnader och dessa behöver hanteras och får inte bli allt för stora. Kostnaderna för arbete behöver ses över och det måste finnas en plan för hur företaget ska möta kunders behov för att hela tiden öka sin inkomst, men samtidigt tillgodose sina interna kostnader.

 

Sammanfattning SWOT-analys HM

Eftersom H&M idag står inför en rad problem, många av dem ett resultat av pandemin, behöver företaget hitta vägar för att komma förbi dessa. Fallande försäljningssiffror och problem med varor i lager gör att klädkedjan behöver fokusera på sin leverantörskedja samt reglera sina kostnader för att fortsatt gå med vinst. Det finns dock stora framtida möjligheter för H&M på marknaden, och genom att ta vara på dessa kan man stärka sina svagheter och bli än mer konkurrenskraftiga. Detta innebär att profilera sig på bättre och mer alternativa sätt, att expandera sin marknad genom att satsa på onlineshopping samt att fokusera på styrkan i sitt eget varumärke.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.