Konflikthantering övningar: 8 st effektiva övningar att förebygga konflikter

Alla har någon gång befunnit sig i en konflikt. Hur vi hanterar dessa skiljer sig avsevärt åt, vilket både har sin grund i hur vi fungerar som personer och hur vi relaterar till oenigheter med andra. Ibland är det inte alltid enkelt att förstå varför en konflikt uppstått, eller hur man ska hantera situationen för att det ska leda till en fungerande lösning.

Som tur är krävs det inte riktiga konflikter för att vi ska få tillfälle att lära oss mer om oss själva och få möjlighet att öva på olika strategier för att hitta lösningar. Olika former av konflikthanteringsövningar är perfekta tillfällen att träna på hur man ska förhålla sig till konflikter, och hur man ska hantera dessa när de väl uppstår!

Konflikthantering ovningar

Tips på bra och roliga konflikthanteringsövningar

Konflikthanteringsövningar kan gå till på olika sätt och genomföras i både stora och små grupper. Målet är oftast att deltagarna ska lära sig något om sig själva och de andra deltagarna, både om hur de känner inför konflikter och hur de väljer att bemöta dessa. Det är viktigt att avsluta varje övning med en utvärdering, så att alla får reflektera över vad man varit med om och dela med sig av sina insikter. Det är oftast under reflektionen som man lär sig nya saker, som man bär med sig när en verklig konflikt uppstår.

 

Konflikthantering övning #1: The Two Dollar Game

Konflikthantering övning The Two Dollar Game

Följande övning går enbart att genomföra en gång med samma grupp av personer, eftersom den innehåller hemliga element som kommer komma fram efter hand som övningen utvecklar sig.

 

Gör så här: Det hela börjar med att hela gruppen delar upp sig i par om två, där varje par förses med tjugo kronor (eller två dollar, den valuta som leken härstammar ifrån). Alla par får i uppgift att fördela de tjugo kronorna mellan sig, på vilket sätt de vill så länge de kommer överens. Vad deltagarna inte känner till är att varje person har fått en hemlig instruktion, exempelvis att vara tävlande, anpassningsbara eller generösa. Instruktionen kan också handla om att ha ett missunnsamt bemötande eller beteende gentemot den andra parten. Paren byts ut med jämna mellanrum, och ibland återkommer man till samma förhandlingspartner som man haft tidigare.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Genom övningen och dess efterföljande utvärdering lär man sig mer om olika förhandlingstekniker och hur man agerar på olika typer av bemötanden när konflikt uppstår. Övningen kan lekas med alla olika storlekar på grupper.

 

Utrustning: Tjugo kronor per par.

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter, beroende på gruppens storlek och hur ofta man byter förhandlingspartner.

Plats: Passar bäst inomhus, där deltagarna har möjlighet att sitta ner och samtala.

 

Konflikthantering övning #2: Armbrytning

Konflikthantering övning Armbrytning

Namnet till trots så används ordet armbrytning faktiskt aldrig under denna övning! Förhoppningsvis ska övningen inte heller leda till kamp, utan mycket hellre till samarbete. Leken visar nämligen att samarbete kommer vara lönsamt för alla i slutändan!

 

Gör så här: Gruppen delas upp i par om två, och övningens två ledare visar en position som varje par ska härma. Positionen är precis densamma som startpositionen när man ska bryta arm. De två deltagarna ska alltså sitta på varsin sida av bordet, med ena handen gripen om motståndarens, medan armbågen på samma arm ska vara i bordet. Paren blir tillsagda att de får ett poäng varje gång motståndarens hand går i bordet, och att målet är att få så många poäng som man kan på tio sekunder. Är man smart så samarbetar man, eftersom man då kan slänga händerna fram och tillbaka och hinna samla massor av poäng till båda parter. Är man mer tävlingsinriktad är risken att man helt slutar upp utan poäng. Armbrytningen slutar då i en tävling där man knappt, om ens någon gång, kommer hinna få ner motståndarens hand i bordet.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Övningen visar på den markanta skillnaden i resultat som en aktivitet kan leda till beroende på om man väljer att tävla eller att samarbeta.

 

Utrustning: Bord och stolar för alla deltagare.

Tidsåtgång: Cirka 10 – 15 minuter, inklusive instruktioner.

Plats: Övningen fungerar bäst inomhus, eftersom deltagarna behöver tillgång till borde och stolar.

 

Konflikthantering övning #3: Fyra ord

Konflikthantering övning Fyra ord

I övningen Fyra ord är syftet att deltagarna ska få större inblick i hur man ska hantera konflikter, samt vilka strategier olika deltagare väljer att ta när en konflikt uppstår.

 

Gör så här: Varje deltagare blir tilldelad papper och penna. De får sedan instruktioner om att skriva ner fyra ord som de relaterar till begreppet konflikt. Alla deltagare blir sedan indelade i par, i vilka de sedan blir tillsagda att samarbeta för att välja ut de bästa fyra orden som relaterar till begreppet konflikt. I detta skede har de alltså sammanlagt åtta ord, och behöver därmed ta bort fyra till förmån för de fyra de väljer i slutändan. Efter att detta är gjort blir alla paren ihopsatta med ett annat par, där de nu återigen behöver komma överens om de bästa fyra orden av de sammanlagda åtta. Slutligen kommer gruppen vara fördelad i enbart två grupper som behöver komma överens om de bästa fyra orden. Övningen avslutas med en utvärderingsövning, där deltagarna får diskutera hur samarbetet fungerat och vilka hinder som uppstått och hur man hanterat dem.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Övningen utvecklar färdigheter i att lyssna, förhandla och skapa sig olika perspektiv. Den kan också ge insikter i hur man själv och sina kollegor väljer att hantera oeniga åsikter.

 

Utrustning: Papper och pennor.

Tidsåtgång: Cirka 45 minuter, beroende på gruppens storlek.

Plats: Övningen fungerar både utomhus och inomhus.

 

Konflikthantering övning #4: Knut eller ingen knut

Konflikthantering övning Knut eller ingen knut

Denna övning tränar deltagarna i förhandling och att argumentera för sina egna åsikter i grupp. Den ställer stora krav på facilitatorn, och om det hela faciliteras korrekt är det en mycket kraftfull övning. Den slutar ofta i intressanta diskussioner om hur man förhåller sig till sina egna åsikter och övertygelser i förhållande till gruppen.

 

Gör så här: Utom synhåll för gruppen placeras ett rep på marken i en hög. Repet ska gärna vara ganska långt, runt tio meter. Målet är att gruppen ska avgöra om det kommer att uppstå en knut eller ingen knut om man drar i repets båda ändar. Innan gruppen tillåts undersöka repet mer noggrant ombeds de att komma på en konsekvens som hela gruppen måste göra om de gissar fel. Gruppens beslut måste också vara enhälligt.

 

Vanligtvis finns det en eller flera personer som har en stark åsikt på ett eller annat sätt. Facilitatorn börjar efter att beslutet tagits att ställa frågor till gruppen (gärna inriktat på de med starka åsikter) och börjar ifrågasätta gruppens beslut. Varför har de fattat det beslut som har fattats? Hur många gånger ändrade de sig, och varför? Här kan man också fråga de personer som inte höll med resten av gruppen vad de skulle göra om de gjordes till gruppledare och deras beslut var det slutgiltiga. Vanligtvis väljer gruppen en ganska simpel konsekvens i det utfall att gruppen skulle välja fel beslut. Därför kan det vara av värde att fråga de som inte höll med resten av gruppen, hur svår konsekvensen skulle vara för att de skulle välja att stå kvar vid sin åsikt.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Deltagarna får ofta mycket intressanta insikter i hur de värderar sina egna åsikter och övertygelser i förhållande till gruppen, och hur de hanterar olika former av grupptryck och sociala dynamiker.

 

Utrustning: Ett långt rep.

Tidsåtgång: Cirka en timme.

Plats: Fungerar lika bra inomhus som utomhus.

 

Konflikthantering övning #5: Apelsinförhandlingen

Konflikthantering övning Apelsinförhandlingen

Övningen baseras på en konflikt mellan två barn som bråkade om en sista apelsin, den enda som var kvar i fruktskålen. I detta scenario lärde sig barnen att den ena behövde skalet för bakning och den andra behövde saften för att släcka sin törst. Ytterligare en version av detta scenario finns att tillgå i en kort förhandlingsövning, den så kallade Apelsinförhandlingen.

 

Gör så här: Gruppen delas upp i två lag: lag ”A” och lag ”B”. Facilitatorn spelar rollen som odlare av en sista så kallad Mandezine Apelsin (en mycket sällsynt sort). Detta är den apelsin som de två lagen ska förhandla om. Varje lag blir tilldelade ett scenario som förklarar varför de måste förhandla till sig denna speciella frukt. De får dessutom instruktioner att bara kontakta odlaren en grupp åt gången. I de privata instruktionerna får grupp A veta att apelsinskalet utgör en kärnkomponent i skapandet av en innovativ lösning på världshungern. Grupp B får veta att de behöver apelsinens fruktkött för att skapa ett serum som ska skydda mot en farlig sjukdom.

 

Ett första misstag som grupperna vanligtvis begår i denna övning är att enbart tala med odlaren, vilket bara är tillåtet en grupp i taget. De har alltså frånsett det faktum att det är fullt tillåtet att prata direkt med det andra laget, i syfte att finna en gemensam lösning. När detta väl uppdagas inser de båda lagen att de kan förhandla till sig apelsinen tillsammans, eftersom de ändå ska använda olika delar av den.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Övningen tenderar att leda till nya perspektiv på konfliktsituationer. Deltagarna kan genom övningen inse att en konflikt inte alltid behöver innehålla en egentlig oenighet, utan bara känslan av en sådan. Genom att föra en öppen dialog möjliggör man för en lösning som fungerar för alla.

 

Utrustning: En apelsin.

Tidsåtgång: Cirka en timme, inklusive instruktioner.

Plats: Fungerar lika bra inomhus som utomhus.

Konflikthantering övning #6: Illusioner

Konflikthantering övning Illusioner

Följande aktivitet är inte en övning, utan snarare en möjlighet att diskutera deltagarnas olika perspektiv på samma situation. Det finns en mängd tecknade illustrationer att ladda ner på internet, som visar flera olika bilder i en och samma teckning, beroende på vilket perspektiv man har. En av dessa är en illustration av något som både kan uppfattas som en ung dam som tittar år höger, eller en äldre dam som tittar rakt fram. Kinden hos den unga damen kan lika väl tolkas vara en näsa hos den äldre damen, och den unga damens halsband kan i någon annans ögon vara den äldre damens mun.

 

Gör så här: Utan att ge några invecklade instruktioner tillåts deltagarna se på de olika illustrationerna och diskutera vad de föreställer. Är det första gången man gör övningen kan det bli många skratt och hetsiga diskussioner, det kan helt enkelt vara svårt att förstå att man uppfattar bilderna så annorlunda än någon annan.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Genom att diskutera hur olika deltagare har helt olika perspektiv på en och samma illustration, kan de få insikt om hur detta också kan utgöra det grundläggande dilemmat i en konflikt. Det öppnar för att deltagarna ska träna på att bli mer inlyssnande, och att inte tolka sitt eget perspektiv som total sanning.

 

Utrustning: Utskrivna illustrationer, eller möjlighet att visa dessa på en skärm.

Tidsåtgång: Cirka 15 minuter per illustration.

Plats: Övningen lämpar sig bäst inomhus.

 

Konflikthantering övning #7: Pushande par

Konflikthantering övning Pushande par

Denna övning syftar till att ge deltagarna insikt i hur slitsamt och ansträngande det kan vara att befinna sig i en konflikt, istället för att hitta en gemensam lösning. Övningen är något fysiskt ansträngande, vilket bidrar till att tydliggöra känslor och upplevelser för deltagarna.

 

Gör så här: Dela upp gruppen i par om två. Alla deltagare ställer sig öga mot öga med sin tilldelade partner. De instrueras därefter att sträcka ut sina armar rakt ut framför sig, och möta sina egna handflator med den andres. Därefter ska de trycka händerna så hårt de kan mot varandra, så var noga med att få dem att stå säkert och stabilt från början. Mycket utrymme kan också vara att föredra, eftersom deltagarna antagligen kommer vingla och röra sig lite. När de har tryckt en stund och börjat bli lite ansträngda, pusha dem att trycka lite hårdare och att orka hålla kvar en stund till. Be dem slutligen att sluta trycka, och istället sänka sina armar och vila.

 

Utvärdera övningen i grupp. Hur kändes det att trycka mot varandra, och att vägra ge upp? Och hur förändrades känslan när man slutligen fick sluta kämpa, och istället vila sina armar?

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Övningen tenderar att leda till diskussioner kring hur ansträngande en konflikt kan vara, och hur lättande det kan upplevas att lösa en sådan.

 

Utrustning: Ingen utrustning krävs.

Tidsåtgång: Cirka 15 minuter, inklusive instruktioner.

Plats: Fungerar lika bra inomhus som utomhus.

 

Konflikthantering övning #8: Aktivt lyssnande

Konflikthantering övning Aktivt lyssnande

Att vara inlyssnande under en konflikt kan vara allt annat än enkelt, framförallt när det handlar om något som är viktigt för en. Istället är målet för många att föra fram sin egen åsikt, och att övertyga den andre att den egna lösningen är den bästa. Trots det är aktivt lyssnande och öppna frågor ofta riktigt effektiva verktyg när det kommer till att hantera konflikter och hitta gemensamma lösningar. Det tenderar dessutom att leda till lösningar som är tillfredställande för båda parter, och inte enbart för den ena.

Gör så här: Dela upp gruppen i par. Låt den första personen ställa en öppen fråga (alltså en fråga som kräver ett utförligt svar, inte enbart ett ”ja” eller ett ”nej”) till den andra. Den andra deltagaren besvarar frågan och ställer sedan en öppen fråga tillbaka till den första personen. Frågan måste baseras på den första frågan, man ska alltså inte byta ämne. Turen går då över till den första personen, som besvarar frågan och sedan ställer en ny fråga tillbaka. Denna fråga ska vara baserad på den senaste frågan. Utmaningen ligger i att se hur länge man kan samtala med enbart en initierande fråga som grund. Efter övningen hålls en utvärdering i grupp, där man kan diskutera frågor som ”Hur utmanande upplevdes aktiviteten?”, ”Vad har du lärt dig?” och ”Hur kan man använda öppna frågor i en konfliktsituation?”.

 

Genererade lärdomar och kunskaper: Lärdomar kring hur aktivt lyssnande och öppna frågor kan användas i konflikthantering.

 

Utrustning: Ingen utrustning krävs.

Tidsåtgång: Cirka en timme, inklusive instruktioner och utvärdering.

Plats: Fungerar lika bra inomhus som utomhus.

 

Avslutande ord

Att det uppstår oenigheter på en arbetsplats är alltså inte något nytt, inte heller är det nödvändigtvis något negativt. Om en konflikt hanteras på rätt sätt kan den leda till värdefull utveckling för de inblandade parterna, och till att relationer förbättras och stärks inom ett team. Faktum är att oenigheter och olika åsikter inom en grupp faktiskt kan vara något positivt. Det öppnar för dialog om hur man ska göra på bästa sätt för att uppnå den bästa lösningen. Det möjliggör också för att upptäcka fel och brister, och att dessa kan elimineras i tid. Konflikter som inte hanteras på ett bra sätt riskerar att eskalera, och tenderar att resultera i destruktiva beteenden från de inblandade, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, ineffektiva team och en verksamhet som inte uppnår sina mål. Med hjälp av konflikthanteringsövningar kan ett team utvecklas och bli mer sammansvetsade. De får tillfälle att öva på konfliktsituationer, utan att det känns laddat eller att någon av de deltagande parterna befinner sig i en missnöjd position. De blir på så vis beredda när en verklig konflikt uppstår, och bär med sig värdefull kunskap kring hur de ska hantera denna på bästa sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.