Vad är en Entreprenör? Vill förverkliga sin idé

En entreprenör är en individ som skapar ett nytt företag, bär de flesta av riskerna och får också de flesta belöningarna.

Processen att starta ett företag kallas entreprenörskap.

Entreprenören ses vanligtvis som en innovatör, en källa till nya idéer, varor, tjänster och affärer eller rutiner.

Vad är en Entreprenör

Entreprenörer spelar en nyckelroll i vilken ekonomi som helst och använder de färdigheter och initiativ som krävs för att förutse behov och föra ut bra nya idéer på marknaden.

Entreprenörskap som visar sig vara framgångsrikt när det gäller att ta riskerna med att skapa en startup belönas ofta med vinster, berömmelse och fortsatta tillväxtmöjligheter.

Vad är en entreprenör?

En entreprenör är en person som tar på sig risken att starta ett nytt företag.

Entreprenören skapar ett företag för att förverkliga sin idé.

Denna idé är tänkt att ge kapital och arbetskraft i sin produktion av varor eller tjänster.

Entreprenörskap är mycket riskabelt, men kan också vara mycket givande då det genererar ekonomiskt välstånd, tillväxt och innovation.

Hur fungerar entreprenörskap?

Entreprenörskap är en av de resurser som ekonomer kategoriserar som en del av produktionen, de andra tre är mark/naturresurser, arbetskraft och kapital.

En företagare kombinerar de tre första av dessa för att tillverka varor eller tillhandahålla tjänster.

De skapar vanligtvis en affärsplan, anställer arbetskraft, skaffar resurser och finansiering och tillhandahåller ledarskap och ledning för verksamheten.

Entreprenörer möter ofta många hinder när de bygger sina företag.

De tre som många av dem nämner som de mest utmanande är att övervinna byråkratin, att anställa talang och att skaffa finansiering till sin nya idé.

Entreprenörer i historien

Ekonomer har aldrig haft en konsekvent definition av ”entreprenör” eller ”entreprenörskap”.

Även om begreppet entreprenör existerade och var känt i århundraden, lämnade de klassiska och neoklassiska ekonomerna entreprenörer utanför sina formella modeller.

De antog att perfekt information skulle vara känd för fullt rationella aktörer, vilket inte lämnade något utrymme för risktagande eller upptäckt.

Det var inte förrän i mitten av 1900-talet som ekonomer på allvar försökte inkludera entreprenörskap i sina modeller.

Olika sorters entreprenörer

Alla entreprenörer är inte likadana, man kan också ha olika mål med att vara entreprenör.

”Byggare” är en sorts entreprenörer.

De försöker skapa skalbara företag inom en kort tidsram.

Byggare överlåter vanligtvis många tiotals miljoner i intäkter under de första två till fyra åren och fortsätter att bygga upp till 100 miljoner eller mer.

Dessa individer försöker bygga upp en stark infrastruktur genom att anställa de bästa talangerna och söka de bästa investerarna.

De har temperamentsfulla personligheter som är anpassade till den snabba tillväxt de önskar, men detta kan göra personliga och affärsmässiga relationer svåra.

Opportunister

Opportunistiska entreprenörer är optimistiska individer med förmågan att välja ut ekonomiska möjligheter, komma in vid rätt tidpunkt, stanna ombord under tillväxtperioden och avsluta när ett företag når sin topp.

Dessa typer av entreprenörer är angelägna om vinster och den rikedom de kommer att bygga, så de attraheras av idéer där de kan skapa kvarvarande eller förnyande inkomster. Eftersom de letar efter att hitta vältajmade möjligheter, kan opportunistiska entreprenörer vara impulsiva.

Innovatörer

Innovatörer är de sällsynta individerna som kommer på en bra idé eller produkt som ingen har tänkt på tidigare.

Tänk på Thomas Edison, Steve Jobs och Mark Zuckerberg.

Denna typ av individer arbetar med det de älskar och hittar affärsmöjligheter av den anledningen.

Istället för att fokusera på pengar bryr sig innovatörer mer om vilken inverkan deras produkter och tjänster har på samhället.

Dessa individer är inte de bästa på att driva ett företag eftersom de är idégenererande individer.

Därför överlåter de ofta den dagliga verksamheten till de som är mer kapabla på det området.

Specialister

Specialister definieras som individer som är analytiska och riskvilliga.

De har en stark kompetens inom ett specifikt område, vilken kan ha erhållits genom antingen utbildning, lärlingsutbildning eller erfarenhet.

En specialist tenderar att bygga ut sin verksamhet genom nätverk och rekommendationer, vilket resulterar i långsammare tillväxt än om en byggare drivit samma företag.

Med det inte sagt att specialister är sämre på att driva företag än byggare.

Naturligtvis är det många variabler som spelar in när det gäller huruvida ett företag blir framgångsrikt.

Olika företag

Eftersom det finns olika sorters entreprenörer, skapar de också olika sorters företag.

Småföretagsentreprenörskap är idén att öppna ett företag utan att förvandla det till ett stort konglomerat eller öppna många kedjor.

En restaurang på en plats, en livsmedelsbutik eller en butik för att sälja dina handgjorda varor skulle alla vara ett exempel på småföretagande.

Dessa individer investerar vanligtvis sina egna pengar och lyckas om deras verksamhet går med vinst, vilket de lever på.

De har inga externa investerare och kommer bara att ta ett lån om det hjälper till att fortsätta verksamheten.

Startup

Det här är företag som börjar med en unik idé; tänk Silicon Valley.

Förhoppningarna är att förnya marknaden – eller skapa en helt ny marknad – med en unik produkt eller tjänst.

Målet är att fortsätta få företaget att växa och kontinuerligt kunna skala upp allt eftersom tiden går.

Dessa typer av företag kräver ofta investerare och stora mängder kapital för att få sin idé att växa och nå flera marknader.

Storföretag

Storföretagsentreprenörskap är en ny affärsavdelning skapad inom ett befintligt företag.

Det befintliga företaget kan ha goda förutsättningar att förgrena sig till andra sektorer eller goda förutsättningar att engagera sig i ny teknik.

VD:ar för dessa företag förutser antingen en ny marknad för företaget eller så genererar individer inom företaget idéer som de kommer med till den högsta ledningen för att starta processen.

Sammanfattning

En entreprenör är en individ som tar en idé eller en ny produkt och skapar ett företag runt detta, en process som kallas entreprenörskap.

Att skapa ett företag från en helt ny idé kräver mycket arbete och engagemang, vilket inte alla är sugna på.

Entreprenörer är motiverade risktagare som har en vision och som offrar mycket för att uppnå den visionen.

Till exempel är det mycket viktigt att säkerställa finansiering.

Ofta tar entreprenören lån och samlar in pengar på olika sätt, till exempel via crowdfunding.

En entreprenör går in på marknaden för att den älskar det den gör, tror att sin produkt kommer att ha en positiv inverkan och hoppas kunna tjäna pengar på sina ansträngningar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.