Entreprenörskap: Vilja att starta upp ett nytt företag

Enkelt beskrivet så handlar entreprenörskap om en vilja att starta upp ett nytt företag. Entreprenörskap bygger på konceptet att utveckla en affärsidé och sköta företaget på ett sådant sätt att att man går med vinst. Det inkluderar ofta att våga ta risker i affärsvärlden. Entreprenörskap i olika form har spelat en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen av den expanderande globala marknaden. En entreprenör är någon som är villig att arbeta hårt för sin egen skull och ibland också helt på egen hand, i alla fall till en början.

Entreprenörskap

 

Vad är Entreprenörskap?

Man kan ha olika uppfattning av vad entreprenörskap innebär eftersom att det finns olika typer, men så här definierar Tillväxtverket begreppet entreprenörskap: ”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang”.

I en praktisk mening så innebär entreprenörskap själva handlingen att starta ett företag och att leda företaget så ett sätt som genererar en lönsamhet. Den förklaringen kan dock ofta kännas alltför begränsande. Ett mer modernt sätt att se på entreprenörskap är genom att betrakta det som någonting som grundar sig i en vilja att förändra världen genom att lösa de stora problemen som världen står inför. Det kan till exempel handla om att vilja skapa en social förändring eller ta fram en innovativ produkt som hjälper till att utmana status quo för hur människor lever sina liv. Det som den grundläggande definitionen av entreprenörskap lämnar osagt är att entreprenörskap många gånger handlar om att ta kontrollen över sin egen karriär och sina drömmar, och att bygga ett liv på ens egna villkor. Det innebär ett liv utan chefer, utan förbestämda scheman att förhålla sig till och ingen som håller en tillbaka. En entreprenör är nämligen kapabel till att ta det där första, viktiga steget för att göra världen till en bättre plats, för dem själva och för alla andra.

Hur ett entreprenörskap startar kan se väldigt olika ut, precis som det finns olika typer av entreprenörer. Ett entreprenörskap kan till exempel komma till genom att en person startar ett litet projekt vid sidan av sitt heltidsjobb, där projektet växer och sedan blir personens huvudsakliga sysselsättning. Det kan också starta genom att man frilansar, eller investerar allt man har i ett nytt start-up företag. Dagens entreprenörer är några av världens mäktigaste ”change-makers”, till exempel Elon Musk som startade elbilföretaget Tesla men nu hjälper till att skicka människor till Mars. Många gånger ser entreprenörerna möjligheter och lösningar där ”vanliga” människor bara ser problem och störmoment.

 

Varför är entreprenörskap viktigt?

Då en entreprenör ofta är en person som drivs av en stark önskan och vilja att kunna skapa förändring, så är det inte svårt att förstå att entreprenörskap spelar en viktig roll på många sätt och vis. Här listas några av anledningarna till varför entreprenörskap är en viktig del av affärsvärlden och världen i allmänhet:

 

1. Entreprenörskap skapar anställningsmöjligheter

Entreprenörskap skapar ofta arbetstillfällen och dessutom ofta så kallade instegsjobb. De här jobben är extra bra för dem som annars har det svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av olika skäl. Instegsjobben är också bra för dem som behöver skaffa sig mer praktisk erfarenhet och träning för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.

 

2. Innovation

Entreprenörer och entreprenörskap är många gånger väldigt innovativt och agerar som innovativa nav där nya produkter, företag, marknader, teknologier med mera utvecklas. I längden kan det innovativa entreprenörskapet på så sätt leda till en högre levnadsstandard för människor.

 

3. Positiv påverkan på samhället och dess utveckling

Ett samhälle kan enbart bli bättre om dess anställningsbas (som samhällets arbetare utgör) är stor och diversifierad. Det framkallar positiv förändring av samhället genom att uppmana till större satsningar på utbildning, bättre sanitet, lägre fattigdom och högre demokratisk delaktighet.

 

4. Förbättrad levnadsstandard

Entreprenörskap kan bidra till en förbättrad levnadsstandard för en person genom att öka dess inkomst.

 

5. Stöttar forskning och utveckling

Nya produkter och tjänster måste alltid undersökas och testas innan de lanseras på marknaden. På grund av det så vill en entreprenör ofta bidra med finansiering för forskning och utveckling till forskningsinstitutioner och universitet. På så sätt främjar entreprenörskap forskning, allmän utveckling samt utveckling av ekonomin.

 

Därför blir människor entreprenörer

Varje entreprenör har sina egna skäl som driver dem till att bli sin egen chef och satsa på sina drömmar. Oavsett om de kände ett större behov av frihet eller en motivation till att göra skillnad så tar alla entreprenörer kontrollen över sina liv genom att leva livet på sina egna villkor. Här är några av anledningarna till varför människor blir entreprenörer:

 • För att förändra världen: Många entreprenörer strävar som sagt efter att göra världen till en bättre plats, för sig själva och för sina medmänniskor. Oavsett om en entreprenör brinner för utforskningen av rymden, för att utrota fattigdomen eller för att skapa en praktisk produkt som har potentialen att förändra människors liv, så gör entreprenören något för att tjäna sina medmänniskor. En del entreprenörer startar företag som kan generera ett stort kapital, vilket sedan används för att finansiera de mer nobla projekten.
 • De vill inte ha en chef som styr över dem längre: Entreprenören är ofta en typ av människa som inte trivs särskilt bra med att ha en styrande chef ovanför. De känner sig ofta hindrade från att utvecklas under ett sådant styre och föredrar att vara sina egna chefer. Då får de utrymme att utforska en större kreativ frihet och att sätta upp sina egna regler.
 • De vill ha mer flexibla arbetstider: Entreprenörskap är särskilt populärt bland de som gillar flexibilitet, och då framför allt flexibla timmar. Småbarnsföräldrar kan till exempel hämta på förskola när det behövs och även jobba hemifrån.
 • De vill kunna jobba på valfri plats: I kombination med de flexibla arbetstiderna så är entreprenörskap en populär arbetsform bland de som inte tycker om att stanna på en plats allt för länge.
 • De har svårt för att hitta ett annat jobb: Det händer ofta att människor väljer karriären som entreprenör när de upplever att det är svårt att få jobb. Istället för att känna sig besegrade av situationen så skapar de nya möjligheter för sig själva. En nyutexaminerad person kanske till exempel startar en onlinebutik efter examen för att bygga sitt CV lite.
 • De passar inte in i den traditionella rollen som anställd: Det är vanligt att höra från entreprenörer att en klassisk arbetsplats eller affärsmiljö känns begränsande och ibland till och med kvävande. Man kan ofta urskilja en riktig entreprenör bland de anställda eftersom det är en person som jobbar hårt för att ta mer kontroll över sin egen roll.
 • De är nyfikna: Entreprenörer är människor som generellt tycker väldigt mycket om att hitta svaren på svåra frågor så som ”vad skulle hända om…?”. De är experimentella och älskar att lära sig nya saker. Därför är entreprenörskap något som tilltalar de här människorna, eftersom att det tillåter dem att lära sig väldigt mycket på en kort tid. Det är deras nyfikenhet som driver deras personliga och professionella utveckling.
 • De är ambitiösa: De som älskar att nå svåra mål och milstolpar är som gjorda för att vara entreprenörer. Eftersom det inte finns någon gräns för hur mycket de kan åstadkomma så är det vanligt att entreprenörers projekt ständigt växer i storlek och blir bättre och bättre. När ett hinder eller ett problem dyker upp ser de till att hitta nya och innovativa lösningar.

 

En entreprenörs karaktärsdrag

I praktiken är det inte alla entreprenörer som är framgångsrika, utan det finns vissa karaktärsdrag som utmärker en riktigt vass och duktig entreprenör. Här är några av de karaktärsdragen:

 • En förmåga att ta risker: Att starta vilket nytt projekt eller företag som helst involverar en viss mängd risk att misslyckas. Därför behöver en entreprenör vara modig nog och kunna utvärdera och ta nödvändiga risker. Det är en central aspekt av en grym entreprenör.
 • Innovativ: Som redan nämnts är det ofta innovation och nyfikenhet som ligger bakom entreprenörernas utveckling, av såväl sig själva som av sina produkter eller idéer.
 • En visionär och ledare: För att kunna nå framgång måste en entreprenör ha en tydlig vision för sin stora idé, om det så rör sig om ett nytt företag eller en ny produkt. Att göra en vision till verklighet kan dock ibland kräva en stor mängd resurser och medarbetare. Därför är bra ledarskapsegenskaper en avgörande faktor eftersom att det är ledaren som vägleder medarbetarna i rätt riktning mot framgång.
 • Öppensinnad: I ett företag kan nästan varenda omständighet i praktiken innebära en ny möjlighet, vilken kan användas för att främja hela företaget.
 • Flexibel: Visserligen stämmer det att de flesta entreprenörer trivs bättre ju mer flexibilitet deras arbetsliv innebär, men att vara flexibel är dessutom i princip ett krav för att vara en bra entreprenör. Entreprenören måste vara öppen för förändring och kunna anpassa sig snabbt efter förändrade omständigheter. För att vara på topp bör en entreprenör vara utrustad för att utnyttja förändringar i en produkt eller tjänst, efter behov.
 • Känna sin produkt: En företagsägare bör alltid vara väl bekant med sin produkt och vad den har att erbjuda, och dessutom vara medveten om vad som sker på marknaden. Det är viktigt att veta om ens produkt eller tjänst möter de krav och behov som marknaden och kunderna ställer, eller om det är dags att göra några förändringar eller uppdateringar.

 

Olika typer av entreprenörskap

Entreprenörskap är namnet på den övergripande process om det innebär att utveckla, lansera och sköta ett företag, men i realiteten finns det många olika typer av entreprenörskap. Människor har olika sorters drömmar och visioner för vilken sorts företag eller projekt som de vill skapa och driva. Alla entreprenörer sköter sitt eget företag baserat på sin egen unika personlighet, sina kunskaper, kompetenser och karaktärsdrag. En del entreprenörer tänker att deras hårda arbete kommer att leda dem till framgång medan andra använder sig av ekonomiska medel för att ta sig dit. För somliga entreprenörer är en ekonomisk lönsamhet mindre viktig än att skapa ett socialt värde och förändring för andra människor. Även om varje typ av entreprenör upplever liknande utmaningar, så väljer de ofta att ta itu med dem på olika sätt. Varje typ av entreprenör ser utmaningar på ett unikt sätt och har olika resurser för att hantera dem. Nedan följer beskrivningar av olika typer av entreprenörskap.

 

1. Småföretagande

En klar majoritet av alla företag är små. De personer som är intresserade av entreprenörskap i form av småföretagande siktar troligtvis på att skapa en lönsamhet som kan försörja dem själva, deras familj och en någorlunda bekväm livsstil. De söker generellt inte efter storskalig lönsamhet. Småföretagande entreprenörskap är ofta när en person äger och driver sitt eget företag. Typiskt sett anlitar de lokala anställda eller familjemedlemmar. Lokala livsmedelsbutiker, frisörer, små butiker, konsulter och rörmokare är en del av denna kategori av entreprenörskap.

 

2. Större företag

Den här typen av entreprenörskap är för någon som är mycket kunnig när det kommer till att hålla innovationen vid liv, ofta något mer seniora entreprenörer. Den här typen av företag skapar ofta nya produkter och tjänster baserat på kundernas preferenser för att möta efterfrågan på marknaden. Småföretagande kan i längden resultera i ett större företag när företaget och entreprenörskapet börjar växa snabbare. Det kan också ske genom att ett större företag köper upp ett mindre företag.

 

3. Ett start-up

Det här är den typen av entreprenörskap där entreprenören är övertygad om att deras affärsidé har potentialen att förändra världen. Många gånger finansieras de här idéerna av rika kapitalister och de anställer specialiserad personal. De här entreprenörerna letar efter det som saknas på marknaden och skapar utifrån det nya lösningar. Silicon Valley i USA är en plats där de här, ofta tech-fokuserade, entreprenörerna föds och frodas. De strävar efter en snabb expansion. Kända exempel är Facebook och Uber.

 

4. Socialt entreprenörskap

En entreprenör som vill lösa de sociala problemen med hjälp av sina produkter eller tjänster hamnar i den här kategorin av entreprenörskap. Deras främsta målsättning är att göra världen till en bättre plats, och arbetar inte för att tjäna så mycket pengar som möjligt.

 

5. Innovativt entreprenörskap

Innovativa entreprenörer är personer som konstant kommer på nya idéer och uppfinningar. När de kommit på en ny idé omvandlar de den idén till en ny affärsplan. De siktar ofta mot att kunna förbättra sätten som människor lever sina liv på, och många gånger är den här typen av entreprenörer motiverade och passionerade människor. De söker efter nya sätt att få sina produkter eller tjänster att stå ut ur mängden på marknaden.

 

6. Kämpen

Människor som är villiga att arbeta riktigt hårt räknas som kämpande entreprenörer. De startar ofta ett litet företag och arbetar sedan konstant för att få företaget att växa. De använder sig således snarare av hårt arbete istället för att skjuta till pengar. Deras mål och drömmar är vad som motiverar dem, och de är i princip villiga att göra vad som än krävs för att nå sina mål. De ger inte upp allt för lätt och utmaningar är något de ofta och gärna tackar ja till.

 

7. Imitatören

Imitatörer är entreprenörer som använder sig av andras affärsidéer som inspirationskälla, men som jobbar för att förbättra de här idéerna. De söker efter sätt att göra särskilda produkter och tjänster bättre och mer lönsamma. Den här typen av entreprenör är en blandning av den så kallade kämpen och den innovativa entreprenören. De är villiga att tänk ut nya idéer och jobba hårt, men startar genom att kopiera andra. Människor som är imitatörer har ofta mycket självförtroende och beslutsamhet. De lär sig av andras misstag när de skapar sitt eget företag.

 

8. Den rike entreprenören

Det här entreprenörskapet bygger på pengar. Entreprenören använder sina ekonomiska resurser för att driva på sina affärsidéer och göra verklighet av dem. Deras specialitet är ofta att köpare företag som de förespår kan bli lönsamma. Först identifierar dem de lovande företagen, varpå de köper dem och sedan gör dem de strukturella förändringar som krävs för att företaget ska börja växa och gå med större vinst. Den här typen av entreprenörskap är ofta det som innebär som minst risk, eftersom att företagen som köps upp i regel redan är väletablerade sedan tidigare.

 

9. Efterforskaren

Den här typen av entreprenörskap drivs av entreprenörer som gillar att göra en gedigen efterforskning innan de startar sitt egna företag. De vill veta så mycket som möjligt innan de lanserar en produkt eller tjänst, och de tror att med rätt förberedelse och information är deras chanser att lyckas mycket högre.

 

Slutsats

Entreprenörskap är namnet på den process där någon med en nytänkande och innovativ idé utvecklar, lanserar och driver ett företag. En entreprenör är någon som ofta drivs av ett starkt engagemang och en vilja att påverka och göra världen till en bättre plats. Vem som helst kan egentligen bli en entreprenör, genom att starta nytt, men det är inte alla som har förmågan att bli en riktigt bra och lyckad entreprenör. För det krävs det att man är driven, motiverad, kunnig, modig, flexibel och öppen för både utmaningar och möjligheter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.