Gruppövningar problemlösning: 12 st kreativa övningar för ert team

Gruppövningar för problemlösning är ett mycket effektivt verktyg för att skapa starka team inom företag. På grund av detta har de blivit en mycket viktig ingrediens för utveckling hos många företag. När ett team befinner sig i nya situationer och behöver ta hänsyn till information för att lösa ett problem kollektivt har detta en stor positiv inverkan på hur gruppdynamiken utvecklas.

God problemlösningsförmåga föder god beslutsfattningsförmåga och denna typ av övningar kan bygga effektiva team som tillsammans får ut det allra bästa av sina många olika kompetenser. För att komma i gång med gruppövningar för problemlösning behöver man först och främst förstå hur det kan gynna ett företag och varför man bör göra dem.

Sedan bör man se över vilka olika gruppövningar som finns för att få en överblick över hur denna typ av aktiviteter kan se ut samt hur man bäst utför dem. Därefter väljer man de övningar som man anser passar bra utifrån gruppens förutsättningar, antal personer och vilka mål man har med problemlösningen.

Gruppovningar problemlosning

Populära övningar för problemlösning

För att få en uppfattning av hur gruppövningar för problemlösning kan se ut kan man titta på några populära aktiviteter. Det finns naturligtvis en mängd olika övningar att göra, och det kan ofta kännas svårt att välja rätt övning för sitt team. Se till att sätta upp tydliga mål i förväg och låt dessa bestämma vilken typ av övning som passar teamet bäst.

 

Gruppövningar problemlösning #1: Det fallande ägget

Gruppövning problemlösning Det fallande ägget

Vad man behöver:

 • Råa ägg
 • Material som går att bygga med som exempelvis tejp, sugrör, tyg, plastpåsar, tändstickor etcetera
 • En plats som är enkel att städa

 

Tid: Ungefär en timme

 

Gör så här: En populär aktivitet för problemlösning kallas för det fallande ägget och går ut på att deltagarna måste skydda ett rått ägg som släpps från en höjd genom att bygga en behållare som ska ta emot det. Målet med uppgiften är relativt enkel: ägget ska inte gå sönder. Dock innehåller problemlösningen fler delar, och även om ägget i slutändan inte håller ihop så får gruppen en bra övning i både problemlösning, samarbetsförmåga och kreativitet. Aktiviteten har blivit mycket populär eftersom den innehåller många delar som leder upp till själva slutet, alltså det fallande ägget. Teamet måste tillsammans komma fram till den bästa typen av stötdämpande behållare att fånga ägget med, sätta eller bygga ihop den tillsammans, och sedan presentera den för resten av deltagarna. Alla team kommer således hålla en pitch för varför just deras behållare är den mest lämpade för att ta emot det fallande ägget. Presentationen bör också förklara hur teamet kom fram till att just detta var den bästa lösningen och varför man tror att det kommer fungera.

 

Gruppövningar problemlösning #2: Lekar med lego

Gruppövning problemlösning Lekar med lego

Att sätta ihop legobitar för att bygga en större helhet är något som kan göra underverk för att boosta kreativitet, och därför är lego ett vanligt verktyg i gruppövningar för problemlösning. Det finns en mängd övningar man kan göra med lego och två av de vanligaste innebär att man ska försöka efterlikna en given form så nära som möjligt.

 

Exakt form

Vad man behöver:

 • Flera bord att bygga på
 • Massor av lego

Tid: 30 minuter

Gör så här: En populär lek innebär att en oberoende kollega, som alltså inte ingår i något team, på förväg under tio minuter sätter ihop en helt randomiserad legoform. Det kan vara precis vad som helst och behöver alltså inte efterlikna något särskilt objekt. Teamen får sedan 15 minuter på sig för att försöka efterlikna denna form så exakt som det bara går. Det innebär att färger, legobitarnas storlekar, riktning etcetera ska likna originalformen så mycket det bara går. Det är i denna övning mycket viktigt att i förväg se till att alla team har tillgång till de legobitar som ingår i den givna formen, då det annars kan uppstå konflikter och frustration. När individerna i laget tillsammans försöker hitta de legobitar som passar samt var de passar krävs stor koncentration från alla deltagare och därför kan denna lek göra att teamet utvecklar sin effektivitet.

Kreativ form

Vad man behöver:

 • Flera bord att bygga på
 • Massor av lego
 • En bild på en person, ett djur eller en form

Tid: 30 minuter

Gör så här: Övningar med lego kan också vara mer kreativa och då ge upphov till påhittiga idéer hos deltagarna och i teamet. Ett exempel är att man visar upp en bild på något och sedan låter teamen försöka bygga upp detta i lego. Här kan man försöka efterlikna så exakt det går, men om bilden exempelvis föreställer en person eller ett djur kan det vara mycket svårt att efterlikna med färgglada legobitar. Därför innebär denna övning ofta att teamen får arbeta mycket utanför boxen och tänka kreativt tillsammans. För denna övning behöver man ofta lite mer tid till själva bygget och 30 minuter kan därför vara en bra tidsgräns.

 

Gruppövningar problemlösning #3: Escape room

Gruppövning problemlösning Escape room

Vad man behöver:

 • Ett avgränsat rum som går att låsa
 • En nyckel
 • Ledtrådar gömda bland saker i rummet

Tid: Ungefär en timme.

Gör så här: Detta fenomen har blivit alltmer populärt under de senaste åren, och är en utmärkt aktivitet för att stärka ett teams problemlösningsförmåga. Det finns en mängd företag som erbjuder redan färdiga och planerade escape room-upplevelser men man kan faktiskt också skapa dem själv. Allt man behöver är ett låst rum, en nyckel och gömda ledtrådar. Teamets uppgift är att lösa ledtrådarna, en efter en, för att ta sig fram till den gömda nyckeln och ta sig ut ur rummet. För att lägga till lite extra press kan man välja att tidsbegränsa leken till exempelvis en timme. Då tvingas teamet ta snabbare beslut och testa mer, något som kan främja initiativförmåga och göra att de som vanligtvis är blyga eller tystlåtna kommer till tals.

 

Gruppövningar problemlösning #4: Vinterexpeditionen

Gruppövning problemlösning Vinterexpeditionen

Vad man behöver:

 • Ögonbindlar
 • Material som går att bygga med som exempelvis tejp, sugrör, tyg, plastpåsar, tändstickor etcetera
 • En fläkt

Tid: 30 minuter

Gör så här: En spännande lek som främjar samarbetsförmåga, men samtidigt tvingar teamet att arbeta under svårare förhållanden är vinterexpeditionen. Alla medlemmar i laget utom en tilldelas en ögonbindel och kan således inte se något. Laget har en mängd byggnadsmaterial till hands i form av rep, snören, tejp, papper med mera. Den i laget som inte bär ögonbindel har nu 30 minuter på sig att instruera resten av deltagarna att bygga ett skydd mot den storm som kommer. För att testa om vindskyddet fungerar i slutet av övningen kan man använda sig av en fläkt. Eftersom teamet i denna övning inte bara behöver samarbeta, utan också göra detta utan att kunna se behöver man hitta nya sätt att kommunicera. Detta kan stärka kommunikationsförmågan inom teamet och göra att medlemmarna litar mer på varandra. Dessutom är det en bra övning för att utvecklas i sitt sätt att ta emot instruktioner och, för gruppledaren, att ge instruktioner på ett konstruktivt sätt.

 

Gruppövningar problemlösning #5: Den mänskliga knuten

Gruppövning problemlösning Den mänskliga knuten

Vad man behöver:

 • Ett stort rum

Tid: Ungefär 15 minuter

Gör så här: Den mänskliga knuten är en enkel övning som går snabbt att utföra och som inte kräver något särskilt material. Den kan dock utveckla ett teams eller en arbetsgrupps förmåga att samarbeta och anpassa sin problemlösning till en ny situation. Övningen går ut på att gruppen ställer sig i en cirkel. Sedan ber man alla deltagare att hålla hand med två personer, men inte med någon av de två som står direkt bredvid. När alla hittat händer att hålla kommer hela gruppen att vara intrasslad i en mänsklig knut av korsande armar. Målet med leken är enkelt: Att lösa upp knuten utan att någon släpper en annans hand.

 

Gruppövningar problemlösning #6: Skapa en egen övning

Gruppövning problemlösning Skapa en egen övning

Vad man behöver:

 • Papper och pennor.

Tid: Två-tre timmar

Gör så här: För att utveckla kreativitet hos sitt team kan man be dem utföra en problemlösningsövning som är lite okonventionell. Övningen går nämligen ut på att teamet ska skapa en egen övning för de andra teamen. Detta boostar inte bara problemlösningsförmågan, utan teamet måste också kunna tänka kreativt och förhandla med varandra för att hitta den bästa möjliga aktiviteten. Sedan presenterar man sin övning för de andra lagen och låter dem genomföra den. Man bör också förklara på vilket sätt denna övning är bra för att främja problemlösningsförmåga, samt vilka andra förmågor den kan hjälpa till att utveckla.

 

Gruppövningar problemlösning #7: Stå på rad

Gruppövning problemlösning Stå på rad

Vad man behöver:

 • Ögonbindlar

Tid: 30 minuter

Gör så här: Denna övning kan verka mycket enkel vid första anblick, men är faktiskt ganska svår att utföra. Den går ut på att varje individ i laget får ett nummer, och sedan ska man rada upp sig i nummerordning. Det som gör övningen krånglig är att alla bär ögonbindlar och att ingen får prata med någon annan. Därför behöver man hitta andra sätt att kommunicera, genom att använda kroppen. Ibland kan det vara svårt att ens veta vilket håll som är vilket och ofta leder denna lek till att någon tar kommando och agerar gruppledare. Stå på rad kan hjälpa ett team att utveckla sitt sätt att kommunicera, och gör även att deltagarna ökar sin tillitsförmåga.

 

Gruppövningar problemlösning #8: Mordmysterier

Gruppövning problemlösning Mordmysterier

Vad man behöver:

 • Ett mysterium och karaktärer
 • En bra plats att utföra leken på (gärna utanför kontoret)

Tid: En hel kväll

Gör så här: Denna typ av övning har blivit mycket populär då den innebär problemlösning samtidigt som deltagarna kan roa sig. Leken kan utföras på en mängd olika sätt, och det finns flera olika mordmysterier man kan låta sitt team utföra. Är man extra kreativ kan man skriva ett mordmysterium helt själv. För att leken ska bli så framgångsrik som möjligt är det en bra idé att avsätta mycket tid till den, exempelvis genom att bjuda sitt team på en firmafest med ett tema. Då kommer man också bort från kontoret och får lära känna varandra bättre, utanför företaget. Leken går till så att individerna i teamet tilldelas karaktärer som har olika roller i ett mordmysterium. Tillsammans ska man hitta lösningen på mysteriet och ta reda på vem som är mördaren. Övningen främjar teamets fantasi och gör att deltagarna kan komma ut ur sina skal eftersom de tillåts inta nya roller och testa nya karaktärer. Detta kan också göra att man hittar nya sidor hos sig själv vilket kan vara en stor tillgång för både framtida problemlösning och arbetssätt.

 

Gruppövningar problemlösning #9: Dummaste idén vinner

Gruppövning problemlösning Dummaste idén vinner

Vad man behöver:

 • Ingenting

Tid: Varierar

Gör så här: Denna övning kan utföras då man försökt lösa ett problem under lång tid men inte lyckas komma på tillräckligt bra idéer. I stället för att fortsätta försöka hitta den bästa idén kan man då inom teamet utmana varandra om den dummaste idén. Det kan låta konstigt, och de flesta idéer som kommer av denna övning blir såklart aldrig verklighet. Dock kan den fylla ett syfte för att tvinga teamet att tänka annorlunda. Då man i stället försöker komma på den absolut dummaste idén man kan tänker man på andra sätt och släpper hämningarna lösa. Detta leder till att man avdramatiserar problemlösandet och tänker mer kreativt. I många team har dummaste idén vinner lett till att man faktiskt hittar sin bästa problemlösning, och inte för att man slutat försöka. Man har helt enkelt hittat ett nytt sätt att tänka på, och ibland är den enklaste vägen också den bästa.

 

Gruppövningar problemlösning #10: Vad hade X gjort?

Gruppövning problemlösning Vad hade X gjort?

 

Vad man behöver:

 • Ingenting

Tid: Varierar, beroende på gruppens storlek.

Gör så här: ”Vad hade X gjort?” går ut på att man attackerar ett problem från ett annat håll än sig själv, det vill säga från en annan persons perspektiv. Genom att kollektivt välja en person alla känner till, exempelvis en skådespelare, en kändis eller en person alla i teamet känner kan man attackera problemet från denna persons perspektiv snarare än sitt eget. Alla i teamet försöker då komma på hur denna person hade agerat om den hade stått framför samma problem, och detta tänkande kan skapa många kreativa lösningar. Övningen kan fungera mycket bra då ett team fastnat på samma ställe under en längre tid och inte kan komma på fler idéer. Denna övning gör att själva problemet i stället blir att komma på hur den andra personen hade tänkt, men det som samtidigt händer är att man arbetar med problemet och genererar idéer. På det sättet avdramatiserar man problemet och det blir enklare att komma med förslag.

 

Gruppövning problemlösningar #11: Framtidens tidningsrubriker

Framtidens

Vad man behöver:

 • Saxar
 • Tidningar
 • Lim

Tid: Cirka en timme.

Gör så här: Denna övning är en kreativ utmaning till en arbetsgrupp, som har arbetat med varandra ett tag och är väl insatta i företagets historia och framtida vision. Dela upp gruppen i mindre grupper, om cirka 3 till 4 personer. Varje grupp tillges gamla tidningar, saxar och lim. Övningen går sedan ut på att formulera framtida tidningsrubriker om företaget. Vad tror gruppen att tidningarna kommer skriva om företaget om 5 – 10 år? Vilka nya innovationer har skett, vilka nya beslut har fattats och vilka nya produkter har tagits fram? Tillåt fantasin att flöda fritt! Avsätt också lite tid för de olika grupperna att presentera för varandra, och att diskutera vad de olika grupperna kommit fram till. Övningen är ett utmärkt tillfälle att plocka fram sina kreativa sidor, men är också ett bra sätt att diskutera företagets framtid på, och att forma gemensamma mål och visioner.

 

Gruppövningar problemlösning #12: Vilka saker hör ihop?

Gruppövning problemlösning Vilka saker hör ihop?

Vad man behöver:

 • Fyra olika föremål, eller illustrationer över dessa föremål.

Tid: Cirka 30 minuter, inklusive instruktioner.

Gör så här: I denna kluriga övning får deltagarna möjlighet att diskutera sig fram till flertalet olika lösningar. Ju fler omgångar man genomför med samma föremål, desto klurigare blir det. Börja övningen genom att visa fyra till synes helt olika föremål, antingen verkliga eller på bild. Dessa kan exempelvis vara en tandborste, en sopskyffel, en flaska och en disksvamp. Målet är sedan för deltagarna att gemensamt komma på hur tre av sakerna hör samman, det vill säga, vad de har gemensamt som det fjärde inte har. Motivera gruppen att komma på 3 – 5 olika lösningar, ju fler de kommer på desto svårare blir det och desto bättre samarbete krävs.

 

Sammanfattning gruppövningar problemlösning

Gruppövningar för problemlösning är ett mycket bra sätt att hjälpa sitt team utvecklas och arbeta bättre tillsammans. Problemlösning är något man hanterar varje dag i arbetet, och problemen kan vara små och stora, men blir enklare att lösa om man hjälps åt. Trots att problemlösning är så viktigt för att ett företag ska lyckas är det många som tycker att det är svårt att hantera och lösa problem. Därför måste ett företag som vill hålla sig konkurrenskraftigt se till att ha en bra strategi för att bygga team med bra problemlösningsförmågor. Genom att låta sina anställda utföra gruppövningar för problemlösning gör man det enklare för dem att samarbeta även när det kommer till ”riktiga” problem, och på så sätt kan företag vinna stort på denna typ av aktiviteter. Glöm inte att anpassa övningarna utifrån teamets förutsättningar och hur väl deltagarna känner varandra.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.