Hur gör man en PLC-analys?

I denna text kommer vi att gå igenom hur man gör en PLC-analys.

PLC är kort för product life cycle och beskriver hur beteendet kring en produkt förändras under dess livscykel.

För att få ut det absolut mesta av varje cykel och se till att produkten på ett framgångsrikt sätt tar sig vidare till mer lönsamma faser kan man göra en PLC-analys.

Hur gör man en PLC analys

Det innebär att man håller koll på sin produkt under hela dess liv och analyserar vad man tror kommer hända framöver.

Detta kan hjälpa företag att göra smartare investeringar i sina produkter.

Målet med texten är att förklara hur man gör en PLC-analys så att du kan implementera detta i ditt arbete.

Hur gör man en PLC-analys?

En PLC-analys utförs genom att man hela tiden mäter ens produkt i förhållande till dess marknad. Denna mätning utgår från de fyra stadier som ingår i en produkts livscykel: introduktion, tillväxt, mognad och nedgång.

Analysera produkten och marknaden löpande

Det är viktigt att man fortsätter analysera sina produkter under hela deras livstid eftersom man annars riskerar missa viktiga trender. En produkt som nyligen introducerats kan vara enklare att studera än en produkt som är i sin mognadsfas, men detta innebär inte att man bör avsluta sin analys. Även en mogen produkt kan plötsligt få en tillväxtskjuts, och detta ska man se till att utnyttja. Det är viktigt att inte bara analysera sina produkter, utan att även hålla koll på marknadens trender. Om en uppgång väntas för den typ av produkt man erbjuder, och denna är på väg på sin nedgång kan man göra klokt i att rikta sina investeringar mot att nylansera produkten för att återuppliva den.

Kostnaderna beskriver vilket stadium produkten befinner sig i

För att få en överblick av var i livscykeln en produkt befinner sig bör man hålla koll på vilka kostnader den är förknippad med. Under introduktionen är produkten väldigt kostsam eftersom man behöver investera stora summor i marknadsföring och tillverkning. Detta innebär dock inte att produkten är misslyckad, utan utgör en naturlig del av PLC. Det man bör hålla koll på är att produkten inte befinner sig i detta stadie för länge, eftersom det blir mycket kostsamt. Tillväxten är också den kostsam, men samtidigt lönsam eftersom intresset ökar. Det mest intressanta stadiet är dock mognaden, eftersom det är här produkten blir en trygg inkomstbas. Under nedgången kan kostnaderna också vara mycket låga om man väljer att avveckla produkten, men då är intäkterna samtidigt även låga.

Strategier under en PLC

Det finns flera olika strategier att ta till under produktens livscykel och vad man väljer att göra bör vara baserat på marknadens trender och tendenser. Under en introduktion bör man i förväg ha satt upp en plan för hur länge produkten får tillåtas marknadsföras, eftersom detta stadie är mycket kostsamt. Om tillväxten är framgångsrik kan man försöka boosta den ytterligare för att skapa en ordentlig kassako under produktens mognad. När nedgången nås kan man oftast välja mellan att avveckla och återlansera produkten. Valet här bör även vara baserat på marknadens trender och kundernas beteenden.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.