Hur gör man en Produktlivscykel?

I denna text kommer vi att förklara hur man bäst gör och drar nytta av en produktlivscykel.

Alla produkter som lanseras på en marknad har en viss livslängd och går igenom olika faser.

Genom att ha koll på dessa faser och utveckla ett tydligt ramverk för var och en av sina produkter kan man säkerställa att vinster blir maximal.

Genom att skapa en tydlig livscykel och sedan använda processer för att styra denna kan man se till att ens produkter beter sig på det sätt man hoppas.

Målet med denna text är att förklara hur en livscykel ser ut och vad man själv kan göra för att maximera produktens potential.

Hur gör man en produktlivscykel

Hur gör man en produktlivscykel?

En produktlivscykel är en naturlig del av en produkts livsfaser. Dessa faser sker alltså på många sätt utan att man ingriper, men det finns vissa saker man kan göra själv för att kontrollera och dra största möjliga nytta av produktlivscykeln.

Detta bör man göra under introduktionsfasen

Den första fasen som en produkt går igenom är introduktionsfasen. Det är då produkten presenteras för marknaden och påbörjar sin resa. Denna fas kan upplevas som den mest skrämmande, eftersom det är här det kan bära eller brista. En produkt som är framgångsrik tar sig vidare till nästa fas, medan en mindre framgångsrik produkt aldrig kommer ur den första fasen. Det man kan göra själv under denna fas för att maximera produktens potential är att vara effektiv med sin marknadsföring. Produkten måste presenteras på ett sätt som får ens kundgrupp att förstå att den inte bara är intressant utan helt nödvändig. Det finns ofta konkurrerande produkter på marknaden och det är svårt att synas. Därför behöver man arbeta fram riktigt bra strategier för hur man skapar medvetenhet bland sina kunder.

Utnyttja tillväxtfasens fulla potential

För att få ut det allra mesta av tillväxtfasen krävs investeringar. Produkten måste kunna möta den efterfrågan som finns och detta gör man genom att öka sin produktion. Om en kund gått till affären för att köpa den specifika produkten och den inte finns tillgänglig är risken stor att kunden väljer en liknande produkt från en konkurrent. För att undvika detta behöver man ligga steget före och ha koll på när efterfrågan ökar.

Mognadsstadiet – produktens når sitt max

Mognadsstadiet är den fas under vilken produkten är som allra mest lönsam. Man vill att produkten ska stanna här så länge som det är möjligt eftersom intäkterna är stora med kostnaderna små. För att boosta produkten i mognadsstadiet behöver man återigen ta till smart marknadsföring. Att särskilja ens egen produkt från konkurrenterna liknande produkter är ett mycket bra sätt att skapa en stabil köpkraft.

Så kan man hantera nedgången

Nedgången av produkten kan hanteras på olika sätt. Ett alternativ är att sluta investera i produkten helt och hållet och vända sina resurser åt ett annat håll. Då avvecklas produkten så småningom. Ett annat alternativ är att försöka återlansera produkten på ett nytt, mer innovativt sätt. Om man lyckas med detta kan livscykeln börja om på nytt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.