Vad innebär 100%-regeln?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad innebär 100%-regeln?”.

Då man talar om planeringsverktyget WBS hör man ofta begreppet 100%-regeln.

Detta är en regel som tagits fram för att säkerställa att WBS:ens alla faser verkligen uppfylls, och att det som skrivits in strukturen verkligen är alla nödvändiga delar.

Vad innebär 100 %- regeln

Att bryta ned ett projekt i mindre beståndsdelar är inte alltid en enkel sak, och det är vanligt att det blir fel på vägen.

För att säkerställa att man inte missat något kan 100%-regeln vara en bra hjälp.

Målet med texten är att förklara vad 100%-regeln är och hur den appliceras.

Vad innebär 100%-regeln?

Inom WBS nämner man ofta 100%-regeln som en viktig komponent. Denna innebär att alla de uppgifter, delar, arbetsmoment som är nödvändiga för att målet ska kunna uppnås måste ingå i en WBS faser, och vara placerade på rätt plats.

Så ser man till att 100% regeln efterföljs

Att säkerställa att allt ingår i varje fas är svårare än man tror, men det finns vissa saker man kan göra. Det absolut viktigaste är att gå tillbaka till det första steget, själva projektdefinitionen, och kontrollera att den är riktig. Om projektet eller dess mål inte tydligt lagts fram riskerar man att missa viktiga moment då man bryter ner det i mindre bitar. Man bör också se efter vem som faktiskt kan göra vad och om kompetensen finns på plats inom teamet. Om man behöver ta in en konsult ska detta tydligt definieras, annars finns risken att en leverans blir outrättad över lång tid för att man helt enkelt inte vet vem som ska slutföra den. När man kontrollerar sitt projekts beståndsdelar enligt 100%-regeln behöver man också titta på vad som kan genomföras internt och vilka processer som är externa. Allt detta ska tydligt definieras i ens WBS.

Vem använder en WBS?

En WBS kan användas i vilken typ av projekt som helst. Det vanligaste användningsområdet är i mer fasbaserade arbeten som behöver en tydlig struktur, såsom projekt i byggbranschen eller forskningsprojekt. Allt fler företag har också börjat använda en WBS för att strukturera sitt projektarbete och säkerställa att ingenting missas. I de flesta fall hjälper en WBS till att skapa mer kvalitet i de projekt som genomförs, och 100%-regeln hjälper till att säkerställa att alla delar ingår i slutprodukten.

Därför är en WBS viktig

En WBS är viktig av en mängd anledningar, och främst handlar det om att säkerställa ett projekts framgång. Det är vanligt att man struntar i att sätta upp en WBS eftersom själva planerandet och nedbrytandet tar lite tid, men detta är ofta ett misstag. I slutändan sparar man i de flesta fall den tid som gått åt till att sätta upp en WBS eftersom projektet blir mer effektivt i sin exekution. En WBS är positiv för alla som arbetar med projektet eftersom den skapar en överblick som gör att varje uppgift är enkel att följa och förstå. Det är dock främst projektledaren som drar nytta av en WBS eftersom den sparar mycket tid när det kommer till tilldelning av arbetsuppgifter. En välgjord WBS sköter sig själv och kan leda teamet under hela arbetet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.