Personlighetstest: Verktyg för att öka din självkännedom

Det är inte sällan som vi människor förundras över varandras beteenden och personligheter. Personlighetstest är ett verktyg att ta till för att öka din självkännedom.

Men det råder lite delade meningar kring personlighetstest.

Många forskare anser och har ansett att vi människor kan delas in i olika typer av fack vad det gäller vår personlighet. Medan andra anser att vi är för komplexa för att delas i olika kategorier på detta sätt. Visst finns det vissa tydliga drag som är utmärkande hos oss människor, men gränserna är sällan så tydliga att precis allt är förutsägbart.

Personlighetstest

Många av oss har lite av både det ena och det andra i våra personligheter, men vilken av de mer kända personlighetstyperna ligger du närmst?

Det ska vi titta mer på i denna artikel om personlighetstest.

 

Vad är Personlighetstest?

Ett seriöst personlighetstest är baserat på den forskning som funnits under århundraden kring våra olika personligheter och drag. Det består vanligtvis av ett antal frågor som du ska besvara för att sedan sammankopplas till den typ som du har mest likheter med.

Idag finns det mängder av personlighetstest som du kan göra.

För att hjälpa till att göra ett urval kommer vi här att gå igenom den forskning som är mest känd och allmänt accepterad. Men det finns många olika teorier som har både likheter och skillnader mellan varandra.

De teorier och modeller vi kommer att gå igenom i denna artikel är följande:

 • Myers-Briggs Type Indicator
 • DISC-analys
 • Big Five
 • Introvert och extrovert

 

Carl Jung och den tidiga forskningen

Det finns en man som har hyllats och inspirerat många andra när det kommer till forskning kring människans psyke och känsloliv, nämligen Carl Gustav Jung. Han var en schweizisk psykiatriker född 1875 och avliden 1961. Han är även känd för att ha samarbetet med en annan mycket känd psykiatriker och forskare, österrikaren Sigmund Freud.

Carl Jung bröt sig dock loss från samarbetet med Freud efter några år, han upplevde då Frued’s dogmatiska syn på sexualteorin som svårsmält och verklighetsfrånvänd, och ville fokusera på sina egna teorier. En del av Jungs forskning ligger till grund för flera av de senare uppkomna personlighetsteorierna.

Två begrepp som många idag använder sig av när man talar om personligheter är introvert och extrovert, och dessa två begrepp är myntade utav Jung. Han menade på att vi människor och vårt känsloliv antingen vänder sig inåt mot våra egna tankar och funderingar, eller vänder sig utåt mot andra människor och ting. Den introverta har ofta ett rikt känsloliv på insidan men kan uppfattas som kall och kylig i relationer eller i sociala sammanhang. Hen behöver ladda batterierna för sig själv efter en fest eller umgänge. Den extroverta personligheten laddar batterierna genom andra människors energi och söker aktivt efter umgänge och sociala sammanhang. Läs mer om introvert och extrovert personlighet längre ned.

Denna teori kan nog många av oss känna igen oss i, den är också lätt att förstå då den bara bygger på två olika typer. Men när man börjar gräva djupare så märker man att även den som är extrovert kan ha introverta drag och tvärtom. Alltså är det samma sak här som i de flesta andra sådana teorier, det finns mycket som stämmer, men inget är svart eller vitt.

Trots detta är det Jungs teorier som dominerar och som banat vägen för kommande förgreningar av dessa tankar.

 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers Briggs

Katherine Cook Briggs (1875-1968) och Isabel Briggs Myers (1897–1980) heter de båda kvinnorna som ligger bakom denna personlighetsteori. Det råkar även vara så att de båda är mor och dotter.

Katherine Cook Briggs är modern i paret och det var hon som påbörjade arbetet mot det som senare skulle komma att bli ett av världens kändaste och mest använda personlighetstest, Myers-Briggs Type Indicator, förkortat MBTI.

Katherine gifte sig efter sina universitetsstudier med fysikern Lyman James Briggs. Efter en tid fick de dottern Isabel Briggs. Katharine blev under tidens gång allt mer intresserad av barnuppfostran och bildade sina egna teorier kring ämnet. Efter en tid beslutade hon att ta Isabel ur det traditionella skolsystemet och såg till att hon fick hemundervisning istället. Katharine var en mycket uppmuntrande mamma när det kom till hennes dotters akademiska bana. Efter att Isabel var klar med sina studier gifte hon sig med en man som enligt Katherine var mycket annorlunda. Och här började hennes intresse för att förstå olika personligheter.

 

MBTI – struktur

Katherines forskning var till stor del inspirerad av Carl Jungs teorier. Men hon ansåg att ingen forskare, filosof eller psykolog då hade lagt fram någon teori som täckte alla områden av personligheten. Hennes två första publicerade artiklar (1926, ”Meet Yourself Using the Personality Paint Box” och 1928, ”Up From Barbarism”) kretsade kring Jungs forskning. Så småningom anslöt sig även Isabel till sin mammas forskning och de samarbetade med detta under 20 års tid.

Myers och Briggs arbetade fram fyra olika personlighetstyper:

 1. Meditativ
 2. Spontan
 3. Handlingskraftig
 4. Social

Modellen består av fyra motsatspar där varje individ använder sig av alla sidor men vid olika tillfällen i vardagen och i livet, dock aldrig samtidigt. Beroende på hur dessa olika sidor balanserar med varandra så lutar du mer åt en typ av personlighet än en annan. Se modellen enligt nedan:

 

Extraversion – Introversion

Extraversion – Du trivs i sociala sammanhang med mycket människor. Du får din energi från att umgås med andra. Du är utåtriktad och söker aktivt kontakt med andra människor. Du trivs där det är liv och rörelse och saker som händer.

Introversion – Du har ett stort behov av att vara ensam i lugn och ro för att ladda batterierna och reflektera. Du är mer fokuserad och inriktad på dina egna känslor och tankar än att bry dig om vad som händer där utanför. Du riktar din energi inåt och är bra på att visualisera olika idéer och koncept för dig själv. Du kan hantera sociala sammanhang, men du undviker dem helst om det gäller ytliga sammanhang.

 

Sinnesförnimmelse – Intuition

Sinnesförnimmelse – Du föredrar information som är praktisk och konkret. Du uppfattar världen via dina fem sinnen.

Intuition – Du uppfattar omvärlden via ditt undermedvetna. Du ser möjligheter i allt och föredrar teoretisk information som kan förändras när man byter perspektiv.

 

Tanke – Känsla

Tanke – Uppdraget är viktigare för dig än relationen. Besluten du tar är grundade på logik och objektivitet. Du väger för- och nackdelar mot varandra.

Känsla – Du funderar över konsekvenserna för alla inblandade och tar beslut utefter detta. Du strävar efter harmoni mellan personliga principer och moraliska/etiska beslut.

 

Bedömning – Perception

Bedömning – Du hanterar den yttre världen genom organisering, strukturering eller planering.

Perception – Du hanterar den yttre världen genom perception såsom spontanitet, rörlighet eller tveksamhet.

 

 

DISC-analys

DISC Analys profil

Grunden till detta personlighetstest kommer från boken ”Emotions of Normal People” skriven av forskaren William Marston år 1928. Även Marston precis som Myers och Briggs delar in människans personligheter i fyra olika parametrar:

 1. Dominant
 2. Inflytande
 3. Stabil
 4. Konformitet

Förenklat kallas de olika parametrarna här för den röda, gul, gröna och den blå personlighetstypen. Detta personlighetstest kan hjälpa dig förbättra din självkännedom och din kommunikation. De olika personlighetstyperna ser ut som följer.

DISC analys personlighetstest färger

Dominant (RÖD)

Den röda personligheten är dominant och resultatinriktad. En röd person är även rättfram och kan lätt uppfattas en aningen hetsig av sin omgivning, men det skall inte tas personligt. Den röda personligheten har ett behov av kontroll, makt och effektivitet. Känslor är inget du gärna tar hänsyn till, det är bara att bita ihop. Du tycker inte heller om att behöva ta order från en annan person.

Omgivningen bör hantera en röd personlighet med ärlighet och rakhet. Om det är något som stör dig, ta det direkt och prata inte bakom ryggen. Vanliga yrken för röda personligheter är chef, politiker, försäljare, elitidrottare. Yrken som är baserade på konkreta resultat.

 

Inflytande (GUL)

Den gula personligheten är en utåtriktad figur. En charmör som är intresserad och entusiastisk. En gul person använder gärna mycket kroppsspråk när han eller hon talar och gestikulerar med händerna. Den gula personligheten kan också vara ganska självupptagen. Den gula personligheten är en typisk extrovert individ. Dess tankar på med energi från andra människor och vill vara med där det händer, du älskar omväxling och vill inte bara sitta still.

Du vill gärna känna dig inkluderad i en gemenskap och känner dig mycket ensam om du inte har tillgång eller möjlighet till detta. Du älskar beröm och uppskattning, det får dig att må bra och sträva framåt. Du behöver mycket bekräftelse från andra människor. Vill du få en gul person att må bra ska du alltså överösa hen med komplimanger och positiv feedback, skratta lite tillsammans och gärna komma med en överraskning på slutet! Vanliga yrken bland gula personligheter är skådespelare, programledare och diverse övriga kreativa yrken där man får möjligheten att leva ut och få bekräftelse.

 

Stabil (GRÖN)

Den gröna personligheten är en riktig lagspelare som du kan lita på. En grön person är en bra vän som är lojal och tålmodig. Dock ogillar du förändring och är ganska trygghetssökande, du vill ha stabilitet i livet. Den gröna personligheten vill gärna ha långa relationer samt trygghet och säkerhet. Du tycker inte om hastiga beslut eller stressiga situationer. Du är dessutom mycket konflikträdd. Vanliga yrken för gröna personligheter är yrken inom vård, ekonomi eller utbildning och HR.

 

Konformitet (BLÅ)

Den blåa personligheten är konservativ och plikttrogen och ganska petig. Man skulle även kunna kalla dig för lite introvert eftersom du är så reserverad. Du grundar dina beslut på ren fakta och vill gärna att alla gör bra ifrån sig. Du tycker om regler, struktur och ett klart och tydligt mål att förhålla dig till. Du uppskattar inte personer som tar beslut baserade på känslor istället för fakta. Vanliga yrken bland blå personligheter är psykologer, officerare, forskare och analytiker.

 

Big Five

The Big Five

The Big Five är en modell som nu för tiden ofta används som grund till olika former av personlighetstester. Man här menar på att människan har flera urskiljbara drag som inte har att göra med miljö eller situation. Den här teorin är baserad på den så kallade traitteorin från Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell och är grundad på följande fem faktorer kallat OCEAN;

 • Openness (öppenhet) – att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
 • Conscientiousness (samvetsgrannhet) – att vara självdisciplinerad och plikttrogen. Du planerar istället för att ta hastiga beslut.
 • Extraversion – söker bekräftelse och energi från andra människors sällskap.
 • Agreeableness (vänlighet, värme) – att vara empatisk och samarbetsvillig istället för misstänksam och argsint.
 • Neuroticism – att ha lätt för att uppleva jobbiga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet.

 

Extrovert och introvert

Extrovert

Som vi tidigare har nämnt så är grunden till alla dessa teorier och modeller psykiatrikerna Carl Jungs forskning och studier. Han lade grunden för de två så kallade personlighetsdragen extrovert och introvert. Idag har dessa två begrepp fått en pånyttfödelse, och man hör då och då hur människor talar om att någon de känner är väldigt si eller så. Ofta uppfattas de introverta personerna som mer besvärliga än de extroverta som är oändligt populära på grund av att de älskar att vara ibland folk och sociala sammanhang.

De introverta har inget större behov av detta utan klarar sig utmärkt på egen hand i hemmets trygga vrå utan en mängd olika röster och sociala situationer. Detta betyder dock inte att alla introverta aldrig kan uppfattas som extroverta och tvärtom. De extroverta kan också behöva varva ned utan folk runtom kring men efter en stund börjar det klia i kroppen och man vill gärna uppsöka en gemenskap. Och samtidigt kan de introverta ibland vilja gå på fest och träffa folk, men det sker inte så ofta och man vill gärna inte ha ytliga kontakter, endast djup och lojal vänskap är det som gäller.

 

Sammanfattning

Ett personlighetstest kan hjälpa dig att få bättre kunskap om hur du själv fungerar och eventuellt varför. Det kan underlätta för dig själv i det vardagliga livet, men det kan också vara till god hjälp i arbetslivet där det är viktigt att man kan kommunicera på rätt sätt med varandra. Vi alla fungerar inte på samma sätt och har du bara vetskapen om detta blir det mycket enklare att samarbeta och förstå varandra. Istället för att behöva fundera över varför hen gör si eller så kan du exempelvis istället tänka att ”okej, han är en röd personlighet”, och anpassa ditt sätt att samarbeta efter denna kunskap. Det kommer att förenkla vardagen. Sedan betyder inte detta att du alltid ska anpassa dig i varje situation, utan bara ha detta som utgångspunkt när du talar med en viss person/personlighet.

Carl Jung var han som lade grunden till flera av de personlighetstest som finns idag. Ett av de mest använda världen över är den så kallade Myers-Briggs Type Indicator. Den är grundad av två kvinnor och är inspirerad av Carl Jungs idéer om introvert och extrovert personlighet.

Myers och Briggs arbetade fram fyra olika personlighetstyper; meditativ, spontan, handlingskraftig och social. Modellen består av fyra motsatspar; extraversion-introversion, sinnesförnimmelse-intuition, tanke-känsla, bedömning-perception. De menade på att alla människor har lite av allt detta, men att de olika delarna inte används samtidigt. De menade också att den slutgiltiga personlighetstypen bestäms av hur balansen ser ut mellan de alla olika paren.

DISC-analys är en annan mycket vanlig metod när det kommer till att bena ut personlighetstyper. Det är ofta vanligt att företag och institutioner bjuder in en sådan föreläsare till ett evenemang för sin personal. Det brukar ofta vara ganska effektivt och mer lättförståeligt att få det upplagt framför sig från en skicklig och pedagogisk föreläsare. Resultatet kan sedan bli ett bättre samarbete på arbetsplatsen. DISC-analysen grundar sig på en bok från år 1928 kallad ”Emotions of Normal People” skriven av forskaren William Marston. Den handlar om att människans personlighet kan delas upp i fyra olika delar, den röda (dominant), gula (inflytande), grön (stabil), blå (konformitet). Varje färg har flera utmärkande drag som beskriver hur du agerar i olika sammanhang och situationer samt hur du vill bli bemött.

The Big Five är nästa personlighetstest på listan. Även här är det några olika punkter som sammanfattar den mänskliga personligheten:

 • Openness (öppenhet) – att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
 • Conscientiousness (samvetsgrannhet) – att vara självdisciplinerad och plikttrogen. Du planerar istället för att ta hastiga beslut.
 • Extraversion – söker bekräftelse och energi från andra människors sällskap.
 • Agreeableness (vänlighet, värme) – att vara empatisk och samarbetsvillig istället för misstänksam och argsint.
 • Neuroticism – att ha lätt för att uppleva jobbiga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet.

Men i grund och botten är det Carl Jung som ligger till grund för alla dessa teorier på något plan. Hans tankar om att vi antingen är introverta eller extroverta fick stor genomslagskraft och är något som vi än idag kan känna igen oss i. Den introverta som söker sig inåt mot sina tankar och känslor, som villa lugn och ro i ensamhet. Och den extroverta som söker kontakt med andra människor och som älskar att vara med där det händer.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.