DISC Analys: Lär dig om ditt & andras beteendemönster

DISC analys är en teori om mänskligt beteende som är indelad i fyra beteendestilar (D, I, S, C). En DISC analys mäter alltså vilken typ av beteende och kommunikationsstil som olika personer använder sig av. DISC analysen är användbar eftersom den kan hjälpa människor att bättre förstå sig själva och bättre förstå andra.

De fyra beteendestilarna är kopplade till fyra olika färger och analysen är till för att mäta vilken färg som dominerar ens beteende. Resultatet av analysen visar oftast att en persons beteende- och kommunikationsstil präglas av fler än en färg. DISC analys är älskad och använd av många eftersom det är en enkel analys som alla kan använda och förstå.

DISC analys

Vem skapade DISC analysen?

DISC bottnar i teorier som skapades av William Moulton Marston redan på 1920-talet. Marston forskade på det mänskliga beteendet och vill studera hur normala människor betedde sig. Tidigare så hade forskningen om det mänskliga beteendet främst fokuserat på personer som var sjuka men Marston ville alltså studera så kallade normala, vanliga människor. Han publicerade 1928 boken The Emotions of Normal People där han beskrev människors känslor och beteenden uppdelat på fyra olika typer. Under 50-talet så utvecklade psykologen Walter Clark hans teorier vidare och då uppkom den första varianten av den mer klassiska DISC analys som vi ser idag.

Här är de 4 beteendemönstren:

Många kallar de olika färgerna för personlighetstyper med detta är egentligen lite fel eftersom en DISC analys inte mäter personlighet utan beteende och kommunikationsstil, men för enkelhetens skull så kallar vi det ändå för personlighetstyp i denna text. Men man bör vara medveten om att DISC analys alltså är en analys som fokuserar på beteendestil och inte personlighet eller intelligens. Här kommer en genomgång av de fyra typerna:

 DISC analys röd
Bildkälla: discanalys.com

Röd = Dominant

Om du hör till denna kategori är du en person som lägger fokus på att åstadkomma resultat. Det betyder att du är resultatinriktad och bra på att fatta beslut. Du gillar att ha kontroll och du gillar även utmaningar. En röd person är duktig på att sätta saker i perspektiv och se det stora sammanhanget. Personer som tillhör denna personlighetskategori arbetar ofta snabbt och effektivt. De är självständiga och bra på att få saker gjort.

En röd person är rättfram, beslutsam och målinriktad. Denna personlighetstyp är mycket intresserad av att bli framgångsrik och söker ständigt nya utmaningar. En röd person har en rak kommunikationsstil där hen går rakt på sak och är kortfattad. En röd person ger gärna order och är snabb i sin kommunikationsstil. Dessa personer kan ofta uppfattas som bossiga och krävande och kan även ha problem med kontrollbehov.

En röd person ogillar att misslyckas och tycker inte heller om att bli styrd av andra människor. En röd personlighet kan även vara kritisk eller vara skeptiskt lagd. De förväntar sig mycket av sin medarbetare och har inga problem med att pusha personer runt omkring sig. Ibland kan de gå på för hårt och de kan ha svårigheter med att förstå och sätta sig in i andra människors känslor.

 

DISC analys gul
Bildkälla: discanalys.com

Gul = Inflytande

En gul personlighet lägget fokus på att påverka andra personer. Denna personlighetstyp tycker om att ha kul och är utåtriktad. En gul personlighet är kommunikativ och social. Den prioriterar kommunikation och är bra på att tala med och förstå människor. En gul persons kommunikationsstil kännetecknas av att hen är verbal och humoristiskt. En gul person är bra på att övertala andra och är entusiastisk inställd till saker.

En gul person strävar efter att få till kompromisser och vill nå rätt känsla. Det är viktigt att ha roligt och hen påverkar andra genom beröm och entusiasm. De negativa sakerna när det gäller gula handla ofta om att de kan vara slarviga och obetänksamma. Det är även vanligt att denna typ av personlighet kan vara självupptagen.

Eftersom det sociala är mycket viktigt för en gul person tycker att det är jobbigt om hen står utanför gemenskapen. En gul person har ofta svårt att ta ett nej och bli avvisad. De kan även ha problem med att avsluta saker de påbörjat eftersom de ofta har många bollar i luften. Gula personer uppfattas ofta som mycket charmiga och gillar omväxling. De gillar att bli bemötta med beröm och det är viktigt att ge en gul person positiv feedback.

 

DISC analys grön
Bildkälla: discanalys.com

Grön = Stabil

En grön person kännetecknas av att hen är en lagspelare som är lugn och lojal. Denna personlighetstyp drivs av att hitta trygghet och säkerhet och hen sätter alltid relationer i första rummet. En grön person prioriterar långvariga relationer och tycker att snabba förändringar och konflikter kan vara obehagligt. En grön person påverkar andra genom att vara tillmötesgående och genom att handla konsekvent.

Deras sätt att kommunicera domineras av att de är inkännande och goda lyssnare. De frågar mycket men kan även uppfattas som omständliga. En grön person behöver tid och kan vara ganska försiktiga. De uppfattas som ärliga men kan även uppfattas som passiva och eftergivna personer som lägger sig för andras åsikter.

En grön person är en god lyssnare som många söker tröst hos när saker inte går som det ska men spänning och äventyr är inte direkt något som förknippas med dessa personer. Ibland kan de bli utnyttjade eftersom de har stort tålamod och ställer upp i vått och torrt. De är måna om att bidra till gruppen och uppfattas som vänliga och godhjärtade. Tålmodighet och lyhördhet är två av deras goda egenskaper men konflikter är något som de ofta ryggar för.

 

DISC analys blå
Bildkälla: discanalys.com

Blå = Konformitet

En blå person är strukturerad, noggrann och professionell. För en blå person så är struktur det absolut viktigaste, de vill ha tydliga mål och regler och strävar efter faktabaserade relationer. En blå person hänvisar gärna till fakta och logik och är mycket tydlig, detaljrik och kritisk när hen kommunicerar. En blå person vill påverka andra genom sakliga argument och logik. De uppskattar personer som är pålästa, förberedda och har koll på all fakta. De dokumenterar gärna och vill ha ordning och reda. Detta betyder att de sätter kvalité över kvantitet och sätter noggrannhet högt.

Denna personlighetstyp kan dock ibland uppfattas som byråkratisk och konservativ eller allt för perfektionistisk. En blå personlighet tycker inte om att misslyckas och hatar att arbeta under stress. De behöver gott om tid för att göra sina arbetsuppgifter så noggrant som de önskar. De är mycket korrekta till sitt sätt och prioriterar att deras arbetsgifter ska vara korrekta snarare än göras snabbt.

Ibland kan det vara svårt för dem att känna sig klara med en uppgift eftersom de är så perfektionistiskt lagda. En blå person kan även vara motvillig till nya idéer och vara mindre bra på att ta emot kritik. Eftersom denna person är ganska återhållsam till sin natur så kan det vara svårt att komma en blå person in på livet.

Vi är alla färger

Dessa modeller är självklart förenklade och människor är komplexa och mångfacetterade. De flesta människor har lite av alla färger i sig och är inte 100 % enbart en personlighetstyp. Det kan vara så att man drar mer åt en färg eller får ett resultat där två eller tre färger dominerar. Alla beteendestilar har sina styrkor och svagheter och ingen är bättre eller sämre än någon annan. Det är viktigt att komma ihåg att dessa färger inte är något som är kopplat till vem du är utan hur du beter dig i olika situationer. Människor beter sig generellt mycket olika i olika situationer och anpassar sitt beteende efter situationen.

Beteendemönster anpassas och förändras

Man brukar skilja på så kallat grundbeteende eller anpassat beteende. Grundbeteendet är mer präglat av uppväxt och är mer statiskt till sin natur. Det anpassade beteendet beror på situation. Det betyder att du kan vara väldigt gul i en lugn och trygg hemmiljö men när du befinner dig på jobbet så är du istället mer röd. Det anpassade beteendet beror på miljö och situation och det kan även förändras med tiden. När du håller en presentation inför en stor publik så beter du dig på ett sätt, och när du ska hämta ditt barn på förskolan så har du förmodligen ett annat beteende. När du var ung så hade du ett typ av beteende som dominerade men när du blev äldre och fick barn så ändrades det.

Så används DISC analys

DISC-analys är även en populär metod som används mycket inom personlig utveckling. Genom en noggrann analys så kan man få många nya insikter och en DISC analys ökar ofta en persons självkännedom. DISC analys används även vid rekrytering. En traditionell anställningsintervju ger vanligtvis inte en så heltäckande bild av en person.

En DISC analys är ett bra komplement i en rekryteringsprocess och om det används rätt kan det ge en bra bild om vem det är man faktiskt rekryterar. DISC analys används även en hel del inom ledarskap. Som chef eller ledare kan man lära sig mycket om sin egen ledarstil och hur man bäst bemöter olika personlighetstyper. Olika medarbetare har olika sätt att kommunicera och när man som chef har insikt i det så blir det mycket enklare att kommunicera och leda på ett effektivt sätt. Som chef kan man även använda DISC-analys för att bättre förstå vad som motiverar olika personlighetstyper.

5 sätt att förbättra ett företag med hjälp av DISC analys

1. Bättre ledarskap

Om du som chef kan förstå dina medarbetare och vet hur de ska bemötas och vad som motiverar dem så kommer det är bli betydligt enklare att leda ditt team. Med DISC analys kan du lära dig mer om att bemöta de olika personlighetstyperna på rätt sätt och inspirera och uppmuntra dina medarbetare. När man som chef förstår vad som ligger bakom ett visst beteende så tenderar konflikter inom företaget att minska. Bättre ledarskap handlar om se din personal. Att förstå vad som motiverar medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att kunna behålla bra personal inom företaget. Att ge feedback som får andra personer att växa är en konst som få behärskar.

2. Produktiva team

Ett team är som mest produktivt om man kombinerar olika typer av människor. Genom att använda DISC analys så kan man få bättre översikt över sitt team och kombinera medarbetare i team efter deras styrkor och svagheter.

3. Sälj mer

Som säljare kan det vara mycket användbart att lära sig om olika beteenden och kommunikationsstilar eftersom man då kan bemöta kunder på rätt sätt. Genom att förstå och sedan anpassa säljet efter personlighetstypen så når man bättre resultat.

4. Rekrytera rätt

Felrekryteringar kostar företag stora pengar och mycket tid. DISC analys är ett användbart komplement till andra mer traditionella rekryteringsmetoder och ger dig som rekryterar en mer heltäckande bild av vem ni rekryterar (innan det är för sent). DISC analys kan även användas för att planera dina medarbetares karriärer inom företaget och för att sätta rätt person på rätt position.

5. Bättre kundservice

Bra kundservice bygger på förståelse för olika kommunikationsstilar. Bra kundservice handlar om att förstå och kunna anpassa sig till mottagaren för att kunna möta deras behov.

Bättre arbetsplatsen med kommunikation och samarbete

Bra arbetsplatser bygger ofta på två saker: god kommunikation och gott samarbete. Att vara en medarbetare som är lätt att samarbeta med är en av de viktigaste egenskaperna som anställda kan ha i dessa tider. Men kommunikation är svårt. För att kunna förstå andra så måste man först förstå sig själv. DISC analys är ett användbart sätt att lära sig mer om sin egen kommunikationsstil och beteendemönster. När du har stenkoll på hur du beter dig och hur du själv kommunicerar med andra så kommer det att blir enklare att förstå varför andra agerar som de gör.

Så hanterar du din omgivning med hjälp av DISC analys

Olika personlighetstyper kompletterar varandra. Som ledare är det viktigt att förstå att arbetsgrupper blir bäst när de innehåller olika typer av människor. Ingen personlighetstyp är bättre än någon annan utan alla har sina för- och nackdelar. Du kan använda DISC analys för att bättre förstå och kommunicera med dina kollegor. Här kommer några exempel på hur du kan använda DISC analys för att bemöta människor:

– En säljare med gul personlighetstyp föredrar att knyta nya kontakter på mässor eftersom hen får energi av andra människor och för att hon har talets gåva och är duktig på att argumentera för sin sak.

– En kund med blå personlighetstyp vill ha ett produktblad med detaljerad information för att därefter ställa frågor för att sedan besluta sig för att genomföra ett köp eller inte.

– En chef med röd personlighetstyp har troligtvis en fullspäckad agenda och därför vill hen bli bemött på ett snabbt och effektivt sätt.

– En koordinator med grön personlighetstyp ser alla som ingår i gruppen, har stenkoll på planeringen och ser till att allt som ska bli gjort blir gjort.

Testa dig fram!

Ett annat sätt att använda sig av DISC analys är att testa olika beteendestilar. Du kan bli mer medveten om hur du beter dig och kommunicerar med andra. Försök att kommunicera på det gula sättet under ett telefonsamtal eller var väldigt blå i nästa möte. Kanske får du oväntade resultat om du försöker att förändra din egen beteendestil när du till exempel kommunicerar med en kollega som du tycker är jobbigt att ha att göra med? Fundera på vilken personlighetstyp du tror att dina medarbetare har mest av och anpassad din kommunikation därefter – det kan ge oväntade resultat. DISC analys ska inte ses som en exakt vetenskap men det kan vara väldigt kul att experimentera med för att se hur dina beteenden påverkar andra runt omkring dig.

DISC analys har fått kritik

Idag finns mängder med företag som säljer tjänster inom områdena personlig utveckling och rekrytering där DISC analys ingår och dessa tjänster används av mängder av företag och metoden har även används av offentliga myndigheter. DISC analys har blivit ifrågasatt eftersom metoden inte är vetenskapligt grundad och vissa kritiker menar att den går att likställa med ett horoskop. I Sverige så blev DISC analys mer känt när Thomas Erikson släppte en bok som heter Omgiven av Idioter 2014. Erikson, som är en författar, föreläsare och ledarskapscoach, använde sig av en modell av DISC analys där han delade in människor i fyra olika färger. Kritiken handlade framförallt om att boken var anekdotisk och inte vetenskaplig, samt om att många statliga myndigheter använt sig av DISC analys och lagt ner stora pengar på det.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.