Vad är ett Programskede

Vad är ett Programskede?

I denna text kommer vi att gå igenom vad ett programskede är och hur det påverkar byggprocessen. Programskedet förkommer tidigt i förloppet och beskriver de mål och krav som ställs

Hur ser byggprocessen ut

Hur ser Byggprocessen ut?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”hur ser byggprocessen ut?”. Byggprocessen är komplex och kan delas upp i flera olika delar. Denna uppdelning ser ofta olika ut beroende

Vad menas med byggprocessen

Vad menas med Byggprocessen?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”vad menas med byggprocessen?”. När en byggnad ska uppföras krävs en hel del saker. Man behöver ha relevanta tillstånd, aktörer och planer

Vem gör projektplanen

Vem gör Projektplanen?

Denna text ämnar besvara frågan ”Vem gör projektplanen?”. Artikeln kommer inkludera svar på frågeställningar såsom vem som är mest lämpad att göra en projektplan, vilka krav man kan ställa på

Vad ska ingå i en projektplan

Vad ska ingå i en Projektplan?

Denna artikel syftar till att beskriva vad som ska ingå i en projektplan. En projektplan innehåller många olika delar och artikeln kommer att beskriva de delar som är nödvändiga för

När upprättas en projektplan och vad innehåller den

När upprättas en projektplan och vad innehåller den?

När ett företag behöver förändra någonting kan en projektplan med ett specifikt innehåll upprättas. Denna artikel kommer att klargöra frågan ”när upprättas en projektplan och vad innehåller den?”. Relevanta faktorer

Hur man skriver ett projekt

Hur man skriver ett projekt?

Kunskapen att skriva ett projekt är något som behövs i väldigt många olika branscher. Denna artikel syftar till att beskriva hur man skriver ett projekt. Texten kommer att innehålla en

Vad är FIRO-modellen

Vad är FIRO-modellen?

Ibland växer ett konkurrerande företag med stormsteg utan att man förstår varför, medan det egna företaget står stilla. Detta kan bero på många olika saker, men allt för ofta är

Vem skapade FIRO-modellen

Vem skapade FIRO-modellen?

Gruppsykologi är en intressant företeelse och det finns mycket forskning på området. FIRO-modellen beskriver en grupps utveckling, men var kommer egentligen all denna forskning från? Denna artikel ämnar besvara vem