5w1h

5H1H: What, Who, When, Where, Why, och How

Alla företag möter i princip dagligen många olika sorters problem och situationer som behöver hanteras. Vissa av problemen är enklare och det kan vara väldigt tydligt hur man ska gå