Marknadssegmentering

Marknadssegmentering: Så hittar du dina målgrupper

Marknadssegmentering är att dela upp marknaden i mindre delar så kallade segment. Dessa segment har olika egenskaper baserade på till exempel demografiska eller geografiska variabler. Marknadssegmentering används för att hitta