Kaizen

Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

På många sätt så har Östasien ofta varit en förebild när det kommer till ledarskap, affärsdisciplin och förmågan att fokusera på att åstadkomma relevanta förändringar. I detta hänseende har Japan