Agila metoder: Levererar små delleveranser & utvärderar processen

Har ditt företag fastnat? Behöver ni något nytt som kan få igång er igen? Något som kan få er att leverera mer på kortare tid? Något som gör era klienter nöjdare? Ni har säkerligen testat många metoder men ingen verkar fungera. Varför undrar du? Gör vi något fel? Kanske men den troligaste orsaken är att ni valt en gammaldags metod som inte fungerar lägre. Det ni behöver är en metod som kan utvecklas med ert företag. En metod som kan anpassa sig när ni behöver göra det. Det ni behöver är en agil metod.

Agila Metoder

Vad är Agila metoder?

En agil metod är metoder som oftast används inom systemutveckling. Namnet kommer från engelskan och betyder vig/lättrörlig. Med det menar man att metoden ständigt förbättras; den rör på sig. Man levererar små delleveranser och utvärderar ofta processen för att hitta sätt att göra det bättre på. Man jobbar ofta i mindre grupper för att öka sammanhållningen och för att gruppmedlemmarna ska prata mer med varandra. Det gör dem mer effektiva vilket gör att dem kan leverera mer på kortare tid vilket verkligen är något som uppskattas av klienterna.

Hur fungerar de agila metoderna?

Om du ska börja använda en agil metod så bör du förstå hur det fungerar. Annars kommer du inte att ha särskilt mycket framgång när du använder det till ditt företag. Därför följer här några riktlinjer för hur du ska implementera en agil metod.

Hur du implementerar en agil metod:

Det första du ska göra innan du ens börjar prata om att använda en agil metod är att bestämma vilken som du vill använda. Det finns många olika och alla har sina för och nackdelar. Här följer en snabb genomgång av två av dem.

Scrum

Den första metoden som vi ska prata om är Scrum. Scrum är en fullt utvecklad metod för mjukvaruutveckling. Man följer ett antal moment som bygger upp Scrum. Genom att följa dessa så kan man snabbt och enkelt utveckla produkten. Här kommer några snabba för och nackdelar med Scrum:

Fördelar:
• Det är en väll etablerad metod så om du har några frågor finns svaret säkerligen på internet.
• Eftersom man utvärderar med jämna mellanrum så förbättrar man ständigt arbetssättet. Det betyder att ni ständigt blir effektivare och arbetar bättre.
• Med Scrum bryter man upp målet i delmål. Detta gör det mycket lättare att se vad man behöver göra och sedan göra det.

Nackdelar:
• Eftersom Scrum har moment som man måste följa så kan det verka rätt restriktivt. Man har inte så mycket utrymme för att göra saker på ett annat sätt.
• Att implementera Scrum är en stor förändring för ditt företag. Att göra en sån stor förändring kan mycket väll mötes av motstånd från båda medarbetare och aktieägare.

Kanban tavla

Kanban

Den andra agila metoden som jag ska prata om heter Kanban. Den kommer från början från Japan och har blivit mycket populär. Kanban går ut på att göra ständiga förbättringar. Man hittar flaskhalsar i sitt företag och löser sedan dem. Det gör att arbetsflödet hela tiden blir mer effektivt. Här kommer några snabba för och nackdelar med Kanban.

Fördelar:
• Kanban går ut på att ständigt göra små förändringar. Små förändringar möts sällan av lika mycket motstånd som större. Därför är det lätt att genomföra dem och man kan snabbt se resultaten.
• Eftersom man gör dessa ständiga förbättringar så bli arbetsflödet ständigt bättre. Detta gör era Teams mer och mer effektiva.
• Det är enkelt att implementera. Kanban är bara ett ramverk med inga fasta moment. Det gör det mycket lättare att implementera än tex Scrum.

Nackdelar:
• Man måste se till att ha en tydlig definition av klar. Annars kan det vara väldigt svårt att veta när man är klar med en del i projektet.
• Inom Kanban använder man sig av en s.k. Kanban board. Denna kan vara svår att skapa om ditt företag är komplicerat med många olika grupper och moment.

Som du ser har båda de agila metoderna för och nackdelar. Du bör självklart välja den som passar bäst till ditt företag. Om du inte tycker att någon av dessa skulle fungera så finns det massvis med andra agila metoder att välja mellan. En snabb sökning på Google så kommer du hitta all information du behöver. För att sedan implementera metoden som du valt så är det bara att vänta tills företaget får en lugn stund utan så mycket arbete och testa. Det kan vara smart att skicka iväg några i ditt företag på en kurs inom metoden innan du försöker implementera den då de då vet hur man använder den och hur man ska implementera den så smidigt som möjlig. Sen är det bara att testa och se hur det går. Det kan vara läskigt men jag kan nästan lova att det kommer gå bra. Innan du börjar använda dessa agila metoder är det några mer saker som du bör känna till. En av dessa är filosofin bakom de agila metoderna.

Filosofin

Inom de agila metoderna anser man det onödigt att skapa långtidsplaner eftersom de säkerligen kommer att misslyckas ändå. Man kn inte förutspå framtiden och man tycker därför att det är meningslöst att försöka genom att skapa en långtidsplan. De delar istället upp det långa målet i kortare etapper och delmål. Dessa är lättare att förutse eftersom de ligger så nära i tiden. Därför kan inte särskilt mycket gå fel under den korta tiden. Istället för att investera resurser i en långtidsplan som bara kanske kommer att fungera väljer man istället att investera resurserna för att snabbt lösa de problem som man vet kommer uppkomma under projektets gång. Det är denna filosofi man måste följa om man använder sig av en agil metod och därför är den väldigt viktig att känna till innan man börjar använda en sådan metod. Man använder sig också av tolv grundprinciper som även dom är väldigt viktiga att känna till.

Grundprinciperna:
• Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara.
• Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.
• Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor till ett par månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan.
• Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
• Bygg upp projektet runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för att få jobbet gjort.
• Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna (en: face-to-face).
• En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg.
Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid.
• Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar flexibiliteten.
• Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
• Bäst arkitektur, krav och design framträder ur självorganiserande team.
• Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt, och justerar och anpassar sitt beteende därefter.’

Dessa grundprinciper kan verka konstiga till en början men när du väll börjar arbeta med dem så kommer du att se att det blir lättare efter ett tag. Vissa av principerna som att bygga upp projektet runt motiverade individer och lita på att dem får jobbet gjort är extra läskigt. Men när du väll testar så kommer du säkerligen att märka att de ofta lyckas med det du ber dem om. De behöver bara få de resurser och stöd som de behöver. Många nya ledare vill vara med och styra allting men om man överlåter lite mer till utvecklings Teamet så kommer man se att de faktiskt klara en hel del på egen hand. En annan sak som du bör känna till är något som kallas för det agila manifestet.

Det agila manifestet

Det agila manifestet eller agile manifesto som det också kallas en uppsättning av stödpelare som alla agila metoder bygger på. I det står det såhär:
• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.
• Användbart resultat framför omfattande dokumentation.
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.
• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan

Den första punkten står för att individerna är viktigare än metoderna. Man vill ha små teams som pratar.med varandra istället för nya verktyg och metoder. Den andra punkten står för att man hellre ska fokusera på resultaten än att dokumentera vartenda steg man tar. Man ska helt enkelt skära ned på pappersarbetet så att det bli mer tid över till annat. Den tredje punkten står för att man hellre ska samarbeta med kunderna än att förhandla i timmar om kontraktet. Den fjärde och sista punkten står för att man hellre ska anpassa sig till de förändringar som kommer att ske under projektet istället för att följa en fast plan. Det är mycket bättre att anpassa sig till problemen än att ignorera dem och följa den ursprungliga planen. Det är det som gör de agila metoderna så kraftfulla och det är det som har gjort dem så populära.
När används de agila metoderna?

De agila metoderna används i nuläget nästan bara för utveckling av produkter. Man använder det främst för utveckling av mjukvaruprodukter men man kan använda dem för att utveckla i princip vilken produkt som helst. Anledningen till att de agila metoderna har blivit så populära är att de är så anpassningsbara. Med det menar jag att de i princip fungerar till alla företag. Det är lätt att börja använda dem och det är därför jag tror att de kommer att vara populära i flera år till. Dock finns det dem som jag tror kommer att klara sig bättre än andra. Kanban anpassar sig mycket enklare en tex Scrum och i framtiden kommer metoderna att behöva anpassa sig när företagen gör det. Därför tror jag att fler kommer att välja Kanban i framtiden.

Varför använda sig av en agil metod?

Det finns väldigt många anledningar till varför du skulle vilja använda dig av en agil metod. En av de största är att det skulle hjälpa ditt företag. Ni skulle kunna leverera mer på kortare tid och era produkter kommer att hålla högre standard. Detta kommer göra era klienter nöjdare och chansen att de kommer tillbaka till ert företag ökar. Era Teams kommer att veta vad de ska göra eftersom man bryter upp saker i delmål. Detta är mycket bättre eftersom det är svårt att föreställa sig mål som kanske ligger flera år framåt i tiden. Därför är agila metoder så bra och därför kommer de säkerligen att leva kvar långt in i framtiden. Mitt råd till dig som funderar på att börja använda en agil metod är att börja med Kanban. Kanban är bara ett ramverk och det är därför lättare att skräddarsy det till ditt företag. Dessutom inehåller det inte lika många artefakter som Scrum vilket gör det lättare för ditt Team att vänja sig med det. Det enda man har är en Kanban board vilket går snabbt att lära sig. Därför är Kanban en väldigt bra metod om du aldrig har använt en agil metod tidigare.

Framtiden

Om du frågar mig så kommer agila metoder leva klart långt in i framtiden. De är anpassningsbara vilket är något som verkligen behövs inom mjukvaruindustrin. Denna industri är den som utvecklas snabbast. Den ändras hela tiden och för att inte gå under måste företagen anpassa sig. De som är sist med att utvecklas kommer inte få några klienter eftersom alla andra kommer att vara bättre och erbjuda mera. Därför behövs en metod som kan utvecklas med företaget för att de inte ska behöva byta metod varje gång de måste anpassa sig efter industrin. Det är därför som jag tror att Kanban kommer att klara sig bättre än Scrum eftersom det bara är ett ramverk. Det gör det mycket lättare att skräddarsy det så att det passar perfekt för just ditt företag även i framtiden. Du kan ändra på det nästan precis som du vill och du kan därför använda det med andra metoder. Ett exempel på detta skulle vara Scrumban då man använder både Scrum och Kanban. Detta är dock inget som jag skulle rekommendera i början eftersom detta skulle kräva en enorm förändring för ditt företag som definitivt skulle möta visst motstånd. Istället kan du börja med Kanban eller Scrum och sedan implementera det andra när alla på företaget har vant sig med den nya metoden. Dessa är några av anledningarna till varför jag tror att agila metoder kommer att överleva långt in i framtiden. Dock har vi fortfarande inte nämnt något dåligt med de agila metoderna som helhet. Låt oss därför göra det nu.

Nackdelar

Inget är felfritt och det är inte agila metoder heller. De, precis som alla andra metoder, har nackdelar. Dessa nackdelar och begränsningar är väldigt viktiga att känna till innan man bestämmer sig för att implementera en agil metod till sitt företag och därför kommer vi nu gå igenom några av dessa nackdelar och begränsningar. En av de största begränsningarna är att det bara fungerar på vissa företag. Med det menar jag att de agila metoderna är specialanpassade för utveckling. Om ditt företag inte jobbar med att utveckla något system eller produkt så kommer ni inte ha särskilt mycket användning av dem. Det beror på att man i Kanban upptäcker flaskhalsar i arbetsflödet och eliminerar dem. Utvecklar du inget så finns det inga sådana flaskhalsar. Scrum används för att snabbt leverera versioner av produkter s att klienten kan se dem och ge feedback. Utvecklar ni inget så har ni inget att leverera till klienten och även denna metod blir onödig. Detta gör att endast företag som jobbar med just utveckling kan använda sig av de agila metoderna. Självklart finns det sätt att använda metoderna ändå men det är krångligt och resultatet brukar inte bli särskilt bra. En annan nackdel är att det tar tid för Teamen att vänja sig när man implementerar en agil metod. I längden så kommer man definitivt att känna på det men i början så kan det kännas konstigt för Teamen att följa en helt ny filosofi och ha helt nya grundregler. Dock brukar de lära sig allt detta relativt snabbt men det är ändå smartast att implementera en agil metod när det är lite lugnare på företaget. Annars riskerar ni att misslyckas med ett stort projekt och därmed förlora massvis med pengar. Dessa är nackdelarna med de agila metoderna så om du har läst detta och förstått dem så borde det inte vara några problem för dig att implementera de agila metoderna på ditt företag. Jag kan bara önska dig lycka till.

Agila metoder har fungerat bra i många år och jag tror att de kommer fungera lika bra i många år till. De används främst inom mjukvaruutveckling och eftersom det yrket ökar varje dag så kommer det alltid att finnas en plats för de agila metoderna. Därför råder jag dig att implementera en agil metod så snabbt som möjligt eftersom dina konkurrenter säkerligen kommer att göra det snart. Den som är sist kvar kommer inte få några klienter och därmed inga pengar. Vill du slippa gå i konkurs så behöver du en agil metod och därför råder jag dig att fixa det så fort som möjligt. Annars kommer ditt företag kanske inte finnas kvar i framtiden.

Oliver Nyqvist

Oliver Nyqvist

Oliver Nyqvist är skribent inom projektledning. Oliver är en driven och nyfiken person och engagerad i metoder och verktyg inom projektledning.