Varför gör man en Gap-analys

Varför gör man en Gap-analys?

I denna artikel kommer frågan ”Varför gör man en Gap-analys” att besvaras. Denna artikel är relevant för alla företagare och kommer ge en tydlig bild över varför man vill göra

Vad innebär Gap-analys

Vad innebär Gap-analys?

I denna artikel kommer frågan ”Vad innebär en Gap-analys” att besvaras. För att besvara frågan kommer relevant information om ämnet att presenteras. Texten kommer på ett enkelt och kortfattat sätt