Påläggskalkylering

Påläggskalkylering

En påläggskalkyl är en typ av självkostnadskalkyl som ofta används av företag. Det finns många olika typer av produktkalkyler, men påläggsmetodens relativt enkla och direkta tillvägagångssätt har gjort den mycket

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi är en samling tvärvetenskapliga teorier som studerar olika psykologiska, emotionella och kulturella aspekter av hur individer gör ekonomiska val. Man studerar om människors beslut är rationella och även om