AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen används som ett verktyg inom kommunikation och marknadsföring. Namnet AIDA är en akronym för: Attention (uppmärksamhet) Interest (intresse) Desire (behov) Action (beslut) Och precis som många andra liknande

Vem skapade Aida modellen

Vem skapade AIDA-modellen?

AIDA-modellen är en klassisk marknadsföringsmodell som bygger på en hierarkisk struktur av konsumenters tankeprocess när de genomför köpbeslut. Den bygger på att varje individ följer en logisk sekvens av stadier

När används Aida modellen

När används AIDA-modellen?

Den som är intresserad av att öka sin försäljning bör vara väl medveten om hur ens målgrupp agerar samt dess preferenser. Ett bra sätt att på ett logiskt sätt följa