Vad innehåller en aktivitetsplan

Vad innehåller en aktivitetsplan?

Alla projekt innebär att ett antal olika aktiviteter måste utföras, ofta i en viss sekvens för att ge önskat resultat. För att planera dessa skapas en aktivitetsplan, vilken ger en

Vad är en aktivitetsplan

Vad är en aktivitetsplan?

Företag utför ständigt olika typer av projekt. Planering av dessa projekt sker ofta på tre nivåer – en strategisk, en taktisk och en operativ. Den strategiska planeringen är långsiktig och