Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi är en samling tvärvetenskapliga teorier som studerar olika psykologiska, emotionella och kulturella aspekter av hur individer gör ekonomiska val. Man studerar om människors beslut är rationella och även om