Hur gör man en Målgruppsanalys

Hur gör man en Målgruppsanalys?

En av de viktigaste delarna av alla sorters marknadsföringsarbete är att välja ut och beskriva vilken målgrupp man ska rikta sig till. Detta gör man med en målgruppsanalys. Vilken målgrupp

Kundrelation

Kundrelation

Kundens inflytande på företag och industrier har ständigt ökat och blivit allt viktigare. Idag har kunder inte bara ett intresse av att köpa bra produkter, de ställer också högre krav