effektiva möten

Effektiva möten

Att hålla effektiva möten är en konst i sig, och alltför mycket värdefull tid slösas bort på att medverka i möten som egentligen inte leder någon vart. Efter en sådan