Maskinbyrakrati

Maskinbyråkrati

Maskinbyråkrati är ett begrepp inom organisationsteori och utgör en typ av formell struktur som en organisation kan vara uppbyggd utifrån. Som en av Mintzbergs sex olika arketyper utgör Maskinbyråkratin den

Inre och yttre motivation

Inre och yttre motivation

Varför gör man det man gör och vad är det egentligen som driver människors olika val och beteenden? Psykologer och beteendevetare har förslagit olika sätt att se och tänka på

VUCA

VUCA

Under de senaste årtiondena har världen förändrats i en snabb takt och många uppfattar det som att det blir allt svårare att veta hur man ska hantera alla dessa förändringar

Motivationsteorier

Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik uppgift. Motivation är en nödvändig ingrediens för att kunna formulera och sedan