Kaizen

Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

På många sätt så har Östasien ofta varit en förebild när det kommer till ledarskap, affärsdisciplin och förmågan att fokusera på att åstadkomma relevanta förändringar. I detta hänseende har Japan

Omvarldsanalys

Omvärldsanalys: Hur du analyserar omvärlden

Omvärldsanalys är en metod som har blivit avsevärt mycket mer populär under det de senaste decennierna. I en väldigt förenklad form åsyftar begreppet att helt enkelt analysera och utvärdera såväl