Hur gör man en BCG Matris

Hur gör man en BCG-matris?

Vi kommer i denna text att gå igenom hur man gör en BCG-matris. BCG-matrisen används ofta av företag som vill kunna förstå och analysera sina produkter för att rikta sina

Vad används BCG-matrisen till

Vad används BCG-matrisen till?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vad man använder BCG-matrisen till. BCG-matrisen är en analysmodell som används för att förstå ett företags produktportfölj och dess framtida möjligheter till