Vad är FIRO-modellen

Vad är FIRO-modellen?

Ibland växer ett konkurrerande företag med stormsteg utan att man förstår varför, medan det egna företaget står stilla. Detta kan bero på många olika saker, men allt för ofta är

Vem skapade FIRO-modellen

Vem skapade FIRO-modellen?

Gruppsykologi är en intressant företeelse och det finns mycket forskning på området. FIRO-modellen beskriver en grupps utveckling, men var kommer egentligen all denna forskning från? Denna artikel ämnar besvara vem

Vad är Öppenhetsfasen

Vad är Öppenhetsfasen?

Vad händer när man sätter ihop en grupp människor som inte känner varandra sedan innan? När kommer gruppen att fungera tillsammans och bli en gemensam enhet och sträva mot samma

Vilka är Grupprocessens faser

Vilka är grupprocessens faser?

Alla har någon gång i livet varit i en grupp och upplevt olika känslor kring dessa sammanhang. Många gånger känns det nervöst och man kanske inte vågar vara sig själv