Beteendeforandring

Beteendeförändring

Förändringar i en persons beteende kan vara både tillfälliga och permanenta. Beteendeförändringar kan dessutom vara både positiva och negativa, men om man använder dem rätt kan de vara ett verktyg

Transformation

Transformation

Transformation innebär en förändring, vilket kan gälla förändring av en själv, av ens företag eller något annat. Det finns nämligen olika sorters transformationer. Att genomgå en personlig transformation innebär att

Förändringskurvan

Man har investerat tid och pengar i ett nytt system och nya effektiva processer. Därtill har man tränat upp alla medarbetare i de nya metoderna och gjort deras liv enklare.

ADKAR

ADKAR modellen: Att leda förändring

I dagens samhällsklimat är det många förändringar som måste genomföras. Det kan handla om digitalisering som för många organisationer innebär stora förändringar. ADKAR är en modell för förändring. ADKAR modellen