Vilken generation är jag

Vilken generation är jag?

Ett tema som ständigt är på tapeten är generationer. Det pratas om hur människor tillhör olika generationer och hur man tänker annorlunda. En generation kan beskrivas som ett släktled, alltså