Varför pest-analys

Varför Pest-analys?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka fördelar som finns med att genomföra en pest-analys. Denna typ av analys, som främst används av företag, kan vara en god

Hur gör man en pest-analys

Hur gör man en PEST-analys?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”hur gör man en Pest-analys?”. Företag använder Pest-analyser som ett verktyg för att förstå ens marknad och vilka externa makrofaktorer som påverkar

Vad betyder Pestel

Vad betyder Pestel?

Inom affärsvärlden hör man ofta talas om ”Pestel” eller ”Pestel-analys”. För att tydliggöra vad detta innebär kommer vi i denna test förklara vad Pestel faktiskt betyder. Analysverktyget används främst för