PROPS

PROPS

Att styra projekt så bra som möjligt är avgörande för att uppnå tillräcklig effektivitet inom produktion men också annan typ av verksamhet. Det är viktigt att projekten är väl genomtänkta,

GANTT Schema

GANTT Schema: Visualisera din projektplanering

Inom projektledning är det vanligt att använda sig av olika typer av planeringsverktyg. Ett populärt exempel på ett sådant verktyg är Gantt-schemat. Ett Gantt schema gör så du får en

Projektmodell

Projektmodell: Modell för hur du styr ett projekt

För att uppnå effektiva projektresultat, inte gå över budget och undvika förseningar så är det väldigt vanligt att använda sig utav projektmodeller. Projektmodeller är baserade på år av erfarenhet och