Vad är Processnivå

Vad är Processnivå?

En process är ett antal återkommande och sammankopplade aktiviteter som utförs i syfte att tillfredsställa ett visst behov. Aktiviteterna kan utföras av människor, men också av maskiner eller en kombination

Vad visar en WBS

Vad visar en WBS?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad visar en WBS?”. WBS är en förkortning för Work Breakdown Structure och är ett verktyg som används inom projektledning. Man använder

Vad innebär 100 %- regeln

Vad innebär 100%-regeln?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad innebär 100%-regeln?”. Då man talar om planeringsverktyget WBS hör man ofta begreppet 100%-regeln. Detta är en regel som tagits fram för

Vad kallas den lägsta nivån i en WBS

Vad kallas den lägsta nivån i en WBS?

I denna artikel kommer vi att gå igenom den lägsta nivån i en WBS och vad den kallas. En WBS har en tydlig hierarkisk struktur vilket gör arbetet enklare att

Hur man gör en WBS

Hur gör man en WBS?

I denna text kommer vi att gå igenom hur man gör en WBS. En WBS är ett visuellt verktyg för att bryta ner ett projekt i mindre bitar. Det är