Förebild

Förebild

Har du någon du ser upp till i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv? Det är viktigt att ha förebilder i livet som kan motivera dig att utvecklas. Våra

Upskilling och Reskilling

Upskilling och Reskilling

Kompetensutveckling är ett attraktivt ledord, inte minst på dagens arbetsmarknad. Företag har i de allra flesta fall en ambition att växa och utvecklas, vilket kan vara ett oöverstigligt hinder om

Sjalvledarskap

Självledarskap

Självledarskap innebär ett aktivt förhållningssätt till sina egna mål och önskningar. Genom ett bra självledarskap ska ens tankar och handlingar leda till ens mål. Den förste som myntade uttrycket var

Medarbetarskap

Medarbetarskap

Medarbetarskap är ett begrepp som ofta används inom ledarskap. Det finns inte någon exakt vedertagen definition för begreppet, men medarbetarskap handlar om medarbetares relationer och attityder gentemot sina chefer och

Beteendeforandring

Beteendeförändring

Förändringar i en persons beteende kan vara både tillfälliga och permanenta. Beteendeförändringar kan dessutom vara både positiva och negativa, men om man använder dem rätt kan de vara ett verktyg

Micromanagement

Micromanagement

Det är otroligt viktigt med en bra chef eftersom chefen är avgörande för företagets eller teamets framgång. En bra chef kan få teamet att nå otroliga resultat och leverera på