70-20-10 modellen

70-20-10 modellen: En struktur för lärande & utveckling

Kompetens är något som alla företag, organisation och projekt behöver. Kompetens är en av de viktigaste konkurrensfördelarna inom arbetslivet och kompetensutveckling är något de flesta organisationer lägger stora resurser på,

ADKAR

ADKAR modellen: Att leda förändring

I dagens samhällsklimat är det många förändringar som måste genomföras. Det kan handla om digitalisering som för många organisationer innebär stora förändringar. ADKAR är en modell för förändring. ADKAR modellen