Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram är en personlighetstypologi. Det är en modell som ofta används för inre utveckling eller så kallad personlig utveckling. Det är en psykologisk modell som innehåller nio olika personlighetstyper. Dessa typer har alla olika styrkor och svagheter. De har även olika utmaningar, drivkrafter och motiveras på olika sätt.

Man kan säga att de nio olika typerna alla har olika strategier för att hantera livet. Genom att använda en modell kan människor förstå sig själva och andra bättre och utvecklas som kollegor eller som individer.

Ennegrammet finns över hela världen och används bland annat inom ledarskapsutveckling och teambuilding.

Ennegrammet

 

9 personlighetstyper

Enneagrammet är främst en karta för inre utveckling. De flesta människor är komplexa och har drag från flera av personlighetstyperna. Enneagrammet är en dynamisk modell som beror på situation. Du kanske till exempel är mer av en typ på arbetet men en annan i privatlivet. När du känner dig stressad så kanske du får fler drag från en typ men när du är i en annan situation så kan det förändras.

Enneagram 9 personlighetstyper

De flesta människor känner igen sig i fler än en typ men ofta så kan man ändå bestämma vilken grundtyp man är i en specifik kontext, till exempel på jobbet. Enneagrammet kan därför ses som en karta där man kan lära sig mer om sig själv och andra. Dessa kunskaper kommer till nytta både i privatlivet och arbetslivet.

 

1. Förbättraren

1. Förbättraren

Personer som hör till denna kategori strävar efter att förbättra världen runt omkring sig. De är idealistiska, ordentliga, principfasta, noggranna, rationella, behärskade och uthålliga. Ettor arbetar för saker som de tror på och sätter ofta sina egna behov åt sidan för att göra något större. De är ärliga och tar på sig mycket ansvar. De har en stark känsla för moral och vad som är rätt och fel. Detta är också kopplat till att de har stort samvete.

Ettor söker efter integritet och förbättring och är motiverade av att ha rätt och förbättra något betydelsefullt. De motiveras också av att vara i fas med de idéer och ideal de satt upp och av att vara bortom kritik så att de inte kan bli dömda av andra människor runt omkring sig.

När ettorna är som bäst så är de väldigt kloka personer med gott omdöme och hög moral. De kan dock vara mycket självkritiska eftersom de dömer sig själva hårt när de inte når upp till den höga standard de har.

När ettor är pressade eller stressade så kan de bli oresonliga och uppfattas som tillrättavisande och kritiska. De kan även ha för stort fokus på det negativa och uppfattas då som gnälliga. Det kan vara svårt för en etta att ta in andra människors åsikter eftersom de uppfattar sig själva som objektiva och som att de vet vad som är rätt eftersom de är så sakliga. När ettor är som sämst blir de dogmatiska och intoleranta. Några exempel på personer som är ettor är Carl Bildt, Hillary Clinton, Mahatma Gandhi och Al Gore.

 

2. Hjälparen

2. Hjälparen

Personer som hör till denna kategori uppfattas som empatiska, stödjande och hjälpsamma personer som gärna vill ha nära relationer med människor omkring sig. Tvåor är generösa, osjälviska eller till och med självuppoffrande, omtänksamma, eftertänksamma, omhändertagande och tillmötesgående. De är mycket duktiga på att bekräfta personer runt omkring sig och få människor att känna sig sedda.

Tvåor har lätt för att se det bästa i varje individ och har hög tolerans för när människor inte är perfekta. De anordnar gärna fester och middagar och är gärna fysiska med människor genom att till exempel ta i dem. En nackdel med tvåorna är att de ofta glömmer bort sina egna behov eftersom de har så stort fokus på andras behov. De har ett stort behov av att känna sig behövda eftersom detta stillar deras eget behov av bekräftelse.

Därför kan tvåor ibland bli manipulativa när de försöker hjälpa andra men egentligen är ute efter att hjälpa sig själva genom att göra folk beroende av dem. En person med mycket av tvåans personlighet mår bra av att se till sina egna behov och ta hand om sig själv och att försöka låta människor lösa sina egna problem utan att lägga sig i. En två söker efter närhet och blir motiverad av att vara älskad och omtyckt. Som bäst är en två ödmjuk, altruistisk och ger ovillkorlig kärlek till sig själv och andra. Som sämst är en tvåa bitter och arg. Några exempel på tvåor är Moder Teresa, Monica Lewinsky, Desmond Tutu.

 

3. Presteraren

3. Presteraren

Treor är ofta charmiga och självsäkra personligheter som har mycket energi. De är effektiva och tävlingsinriktade personer som ofta upp fattas som målmedvetna och fokuserade. Eftersom tror är så tävlingsinriktade så drivs de av att sätta upp mål. Treor är ofta trevliga, kompetenta, drivna och ambitiösa. Det är mycket välanpassade och vet hur de ska anpassa sitt beteende efter sammanhanget.

De är ofta trendkänsliga och snappar upp nya saker snabbt. Detta hänger ihop med att de ständigt försöker förbättra sig själv och är på jakt efter utveckling. På den negativa sidan så kan treor tappa bort sig själv när det anpassar sig för att passa in och spelar massa olika roller.

De kan uppfattas som att de skryter och kan lätt tappa bort vad de egentligen vill ägna sig åt i jakten på framgång. Eftersom de strävar efter framgång och kan arbeta hårt och sätta känslor åt sidan så löper de ofta ganska stor risk att bli utbrända. Eftersom de är så medvetna om status så kan de bli ärelystna och vara bry sig för mycket om vad andra människor tycker om dem. De söker efter att bli bekräftade och motiveras av att få uppmärksamhet och imponera på andra. Deras största rädsla är att misslyckas. Några exempel på treor är Bill Clinton och Oprah Winfrey.

 

4. Individualisten

4. Individualisten

Individualister är kreativa och ärliga människor som drivs av en önskan att skapa. De vill gärna särskilja sig från mängden och vara unika, något som kan sig uttryck i en egen klädstil eller andra uttryckssätt. Fyror är uttrycksfulla, intuitiva och har en särskild förkärlek för det dramatiska uttrycket. De är ofta romantiska och har gärna djupa och givande samtal med människor. De är så kallade känslomänniskor och ofta skulle de må bra av att fokusera lite mindre på sina känslor.

Fyrorna uppfattar ofta sig själva som missförstådda eller annorlunda från de flesta andra. Många bär på en känsla av att de längtar till något annat eller vill vara någon annanstans. Detta gör också att de ofta kan se saker från ett annat perspektiv och bidra med annorlunda synsätt i sin vänskapskrets. Eftersom fyror har en mycket god fantasi så kan den plus känslan av utanförskap leda till att de missförstår människor omkring sig. De kan lätt älta saker och fastna i sina egna känslor. Eftersom de är känsliga så kan detta ofta uppfattas som att de är lynniga och självmedvetna.

En fyra har ofta problem med självömkan och melankoli. Som bäst är en fyra kreativ och har en god förmåga att uttrycka det personliga och allmänna. De är ofta skickliga konstnären eller inspiratörer. De är fria människor som är på ständig jakt efter att hitta sig själv, något som ofta gör dem intressanta att umgås med. Fyror som mår dåligt kan känna höga nivåer av självförakt och de kan lätt bli självdestruktiva. Några exempel på fyror är Ingmar Bergman och Alanis Morissette.

 

5. Observatören

5. Observatören

Observatörer är analytiska och lyssnande personer som är uppmärksamma på sin omgivning. Femmor är objektiva och osentimentala samtidigt som de är observanta och nyfikna. De är ofta inriktade på att specialområden och duktiga på att fokusera. Femmor är skickliga på att tänka och använda sin analytiska förmåga. De strävar efter att förstå saker och blir frustrerade när de inte lyckas förstå något.

Människor som hamnar inom denna kategori är återhållsamma och reserverade. Det betyder att de kan vara svåra att komma inpå livet och de delar sällan med sig av personliga saker. En del kan uppfatta detta som att femmor är snåla. En femma är klarsynt och insiktsfull. De har lätt för att koncentrera sig och kan ta sig an komplicerade saker. En femma kan ofta ha problem med att de isolerar sig från andra och att de är för mycket i huvudet.

En femma mår ofta bra av att göra saker med kroppen för att få en paus från sitt huvud. Som bäst är en femma en pionjär som har en stark förmåga att se saker från unika perspektiv och vara före sin tid. Som sämst är en femma en excentrisk person som lever utanför verkligheten. Albert Einstein, Stephen Hawking och Bill Gates är alla femmor.

 

6. Lojalisten

6. Lojalisten

De lojala är engagerade och ansvarstagande personer som är pålitliga och har ett stort hjärta. Dessa personer är ärliga och vänliga och många människor uppskattar hur de inkluderar människor i gemenskapen. De är duktiga på att samarbeta och presterar ofta bra och är väl förberedda. Sexor är bra på att se konsekvenser och är duktiga på analys. De är säkerhetsorienterade och förutser ofta problem. Baksidan av detta är att de ofta kan bli ängsliga, oroliga och misstänksamma.

De försöker att förutse allt och blir fixerade vid oro, tvivel och skepsism. En sexa kan ha mycket svårt att lita på sig själv och sin egen förmåga eftersom det alltid finns en röst av inre tvivel. En sexa motiveras av att känna sig säker och att känna att de gör rätt och får stöttning av andra. Eftersom sexor är så lojala och plikttrogna så kan de känna sig hotade om det som är föremålet för deras lojalitet blir hotat. Om en sexa vågar lita på sig själv så är de utmärkta ledare eller vägvisare för andra. Några exempel på sexor är Malcolm X och Bruce Springsteen.

 

7. Entusiasten

7. Entusiasten

En sjua är spontant, glad och utåtriktad. Dessa personer är optimistiska och spontana. De älskar livet och tar tillvara på de möjligheter som erbjuds. De sätter resan framför målet och söker ständigt efter glädje eller lycka. Sjuor gillar förändring och de värderar sin frihet högt. De tycker om att ha många valmöjligheter och eftersom de är så öppna och fria i tanken så kommer de ofta med nya infallsvinklar och lösningar på problem.

Sjuor har ofta problem med att de gör för mycket samtidigt, många skulle må bra av att göra en sak i taget och försöka vara mer närvarande i nuet. Vissa sjuor har problem med att hantera negativa känslor och hanterar det genom att till exempel ha en full almanacka. En sjua är ofta ovillig att hantera jobbiga eller tråkiga saker och tycker att rutiner är trist.

En sjua är ständigt upptagen och kan uppfattas som en upplevelse-junkie. Dessa personer behöver ofta träna på att uppskatta det vardagliga livet och känna tillfredsställelse i det alldagliga. EN sjua motiveras av att vara lycklig och att ha ett stort utbud av aktiviteter eller upplevelser. Två exempel på sjuor är Mona Sahlin och Robert Gustafsson.

 

8. Utmanaren

8. Utmanaren

Åttorna är ärliga och rättframma. De har inga problem med att vara rakt på sak och säga vad de tycker om olika saker. De är även ansvarstagande och beslutsamma och ofta självsäkra. Många åttor är naturliga ledare som ofta har en naturlig pondus och ett tydligt sätt att kommunicera. Många förknippar ord som kraftfull eller dominant med denna personlighetstyp. De beskyddar sina nära och kära och står upp för de i alla lägen.

De motiveras av kontroll och att vara självständiga och starka. Som bäst är åttor hjältar som är ädelmodiga och inspirerande. Men många åttor skulle behöva fundera på vilka strider som är värda att ta och ibland välja att hålla inne med sina åsikter för att det är bäst. Många åttor behöver även våga visa sig svaga för att kunna utvecklas som människor. Åttor måste även jobba med att förstå andra människor och inte behandla dem för hårt. Som sämst har åttor storhetsvansinne och är maktfullkomliga diktatorer. Några exempel på åttor är Martin Luther King och Pablo Picasso.

 

9. Fredsmäklaren

9. Fredsmäklaren

Denna personlighetstyp är lättsamma och avspända personer som är behagliga och stabila att umgås med. De har en varm och optimistisk personlighet med stor acceptans för andra människors olikheter. De har en förmåga att få alla i en grupp att känna sig sedda och bekräftade. Nior har lätt för att kompromissa och är duktiga på att se lösningar där de fokuserar på den större bilden snarare än varje detalj. De är en självutplånande strategi i många sammanhang och niorna måste kämpa med att se sina egna behov.

Eftersom de anpassar sig mycket efter andra så sker det ofta på bekostnad av dem själva. Nior måste öva på att se sina egna behov och att säga nej till saker. Om en nia ser en potentiell konflikt så undviker hen ofta att ta tag i det och sysslar inte sällan istället med dagdrömmar eller andra distraktioner. De strävar efter att saker ska gå smidigt utan konflikter och därför så låtsats de ofta att obehagliga saker inte existerar.

 

3 fördelar med Enneagrammodellen

Vissa använder enneagrammet i sin yrkesverksamhet, andra i sin personliga utveckling. Här kommer tre fördelar med modellen – oavsett vad du ska använda den till.

Ökad självkännedom

Genom att lära dig mer om dig själv så blir du bättre på att leva. Inre utveckling eller personlig utveckling handlar ofta om kunskap och förståelse. Enneagrammodellen kan ses som en karta över inre utveckling som kan användas för att lära sig mer om sig själv.

Ökad kännedom och förståelse för andra

När du har lärt dig mer om dig själv är det dags att lära dig mer om andra. När människor förstår varandras beteenden bättre så ökar förutsättningarna för gott samarbete och god kommunikation. Detta är väldigt användbart både inom arbetslivet och privatlivet. När du förstår andras sätt att tänka, känna och agera så kommer du bli bättre på att skapa och behålla relationer.

Inre utveckling

Många slutar att utvecklas i vuxen ålder eftersom de känner sig färdiga med sig själva. Inre utveckling är en livslång resa och under denna resa så är det bra att testa sig fram och använda sig av olika metoder och modeller.

 

Mer intresserad?

Ennegrammet är en populär och använd modell världen över. Det är ingen som äger modellen utan den är öppen och fri att användas utav alla. På nätet finns mycket material om du är mer intresserad. Där finns även test som du kan göra för att se vilka personlighetstyper som stämmer in på dig, några exempel är DISC-analys, Myers Briggs, Big Five etcetera

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.